Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 54. Досліджуємо різницеве порівняння

Мета: формування поняття про різницеве порівняння.

Дидактична задача: актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом утворення пар і визначати кількість елементів, які залишилися без пари; вчити визначати, в якій множині елементів більше чи менше та на скільки; ознайомити учнів із правилом різницевого порівняння.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Порівнюючи предметні множини, нас часто цікавить, на скільки одних предметів більше чи менше, ніж інших. На скільки дівчаток у класі більше чи менше, ніж хлопчиків; на скільки років братик старший чи молодший від сестрички... Сьогодні ми з’ясуємо, як про все це дізнатися.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 47 зошита. Учні називають кожну фігуру; уважно розглядають послідовність кілька секунд, потім по пам’яті малюють послідовність на аркуші паперу або планшеті. Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть усі сині фігури; назвіть хоча б одну фігуру зеленого кольору; назвіть кожну фігуру червоного кольору; скажіть, якого кольору деякі круги; назвіть усі фігури, крім чотирикутників; назвіть один із чотирикутників. Друга сходинка: визначте закономірність у зміні ознаки. [Колір, колір, форма, колір, колір, форма]. Третя сходинка: продовжте ряд. [Наступним має змінитися колір — має бути зелений чотирикутник.]

2. Усне опитування.

Яку арифметичну дію треба виконати між числами, щоб стало не більше? не менше?

Як називаються числа при додаванні? Як називається результат арифметичної дії додавання? Яке число при додаванні зазвичай найбільше?

З якою дією пов’язане додавання? Що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти перший доданок? другий доданок?

Як одержати перший доданок? другий доданок?

Якою арифметичною дією за сумою і одним доданком знаходять інший доданок?

Актуалізація способу порівняння чисел складанням пар

3. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». За вимогою вчителя учні викладають на парті два види фігур із заданою кількістю (у два ряди, один під одним, зліва і справа), позначають кількість фігур карткою з числом; утворюють пари (присуваючи одну фігуру під одну або частково накладаючи одну фігуру на іншу тощо); роблять висновок про те, яких фігур більше, яких фігур менше, обґрунтовують свою думку (фігур, яким не вистачило пари, — більше, фігур, яких не вистачило для утворення пар, — менше; між картками з числами кладуть картку зі знаком порівняння; читають нерівність зліва направо та справа наліво.

4. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги». Завдання № 2. Використовуємо дидактичні матеріали з сайта, с. 15.

Порівняння способом утворення пар. Різницеве порівняння

Обладнання: магнітна дошка; арифметичні штанги (2 набори), картки з числами (2 набори); знаки арифметичних дій, знак рівності, знак питання.

1) Сутність відношення різницевого порівняння

✵ Із двох наборів арифметичних штанг обери дві рівні штанги. Познач їх картками з числами. Доведи, що вони рівні, способом утворення пар.

✵ Серед арифметичних штанг обери штангу 7 (9, 5, 8...) і штангу 5 (6, 3, 4...). Познач кожну штангу карткою з числом; картки поклади справа. Поклади штанги одну під одною так, щоб їхні початки збіглися. Покажи пари смужок.

✵ Яка штанга довша? Яка коротша? На довшій штанзі покажи частину, в якій смужок стільки ж, скільки й в коротшої штанзі. Покажи решту смужок довшої штанги, що залишились без пари, — вони показують, на скільки смужок більше в довшій штанзі, ніж у коротшій.

✵ Яке число більше? Чому? Покажи смужки на довшій штанзі, що залишилися без пари, — це різниця. Як про неї дізнатися? Треба від довшої штанги вилучити ту частину, яка дорівнює коротшій штанзі, і залишиться частина довшої штанги, яка ілюструє різницю — на скільки в довшій штанзі смужок більше, ніж у коротшій, або на скільки в коротшій штанзі смужок менше, ніж у довшій.

✵ Яке число більше? Чому? На скільки 7 (9, 5, 8.) більше за 5 (6, 3, 4.)? Яке число менше? Чому? На скільки 5 (6, 3, 4.) менше від 7 (9, 5, 8.)? Як дізнатися про різницю між числами? Щоб дізнатися, на скільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше число.

5. Завдання № 3 виконується учнями в парах. Під час перевірки роботи вчитель пропонує обвести замкненою кривою лінією об’єкти, яким не вистачило пари.

Читаємо нерівності зліва направо та справа наліво, обґрунтовуючи результат порівняння та з’ясовуючи, на скільки більше, на скільки менше.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення з відношенням різницевого порівняння. Завдання № 4. Колективна робота.

Після утворення пар фігур учні з’ясовують, що на всіх малюнках кругів більше, ніж чотирикутників, але не те саме число кругів залишилося без пари на кожному малюнку. Отже, те, що кругів більше на кожному малюнку, не повна відповідь, оскільки на малюнках різна кількість кругів залишилася без пари. Тому нас цікавить запитання: «На скільки більше?».

На скільки більше кругів, ніж чотирикутників, на кожному малюнку? Це число є різницею між кругами і чотирикутниками. Назвіть різницю між кількістю кругів і чотирикутників на кожному малюнку.

Первинне закріплення відношення різницевого порівняння

2. Завдання № 1 із друкованої вкладки 54 виконується в парах. Фігури на малюнках розташовані у такий спосіб, що немає необхідності складати пари,— вони вже складені (приставлянням). Тому учні відразу можуть визначити різницю між кількістю кругів і трикутників. Учитель пропонує обвести замкненою кривою лінією фігури, яким не вистачило пари.

2 круги залишилися без пари, тому кругів на 2 більше, ніж трикутників. Двох трикутників не вистачило для складання пар, тому трикутників на 2 менше, ніж кругів. Отже, якщо ми складемо пари і залишаться зайві фігури, то їх число показує, на скільки більше або на скільки менше. На скільки одне число більше за інше число, на стільки ж інше число менше за перше.

3. Завдання № 5 із друкованої вкладки 54 виконується в парах. Працюючи з кожним малюнком, учні мають утворити пари «черв’ячок — яблуко» і повідомити, на скільки яблук більше; на скільки черв’ячків менше. При виконанні цього завдання можливо, що деякі учні вже не будуть вдаватися до утворення пар, а спиратимуться на кількість яблучок та кількість черв’ячків, від більшого числа віднімати менше число, і, таким чином, даючи відповідь на запитання. Отже, можна й не складати безпосередньо пари, а вдатися до обчислень.

4. Ознайомлення з правилом різницевого порівняння. Завдання № 4. Колективна робота.

На малюнку 6 маків, над ними 4 бабки. Утворюємо пари «мак — бабка». Не усім макам вистачило пари, тому маків більше, ніж бабок (6 більше 4); бабок менше, ніж маків (4 менше 6); 2 маки лишилося без пари, тому маків на 2 більше, ніж бабок: 6 більше 4 на 2; не вистачило 2 бабок, щоб скласти пари, тому бабок на 2 менше, ніж маків, — 4 менше 6 на 2. Отже, маків на 2 більше, ніж бабок, а бабок на 2 менше, ніж маків. 6 більше 4 на 2, а 4 менше 6 теж на 2. Отже, на скільки 6 більше 4, на стільки ж 4 менше 6, — на 2...

Якою арифметичною дією можна дізнатися значення різниці? Із 6 маків ми вилучаємо ті, яким дісталася пара. Залишилося 2 маки. Решту знаходимо дією віднімання. Тому, щоб дізнатися, на скільки маків більше, ніж бабок, треба від 6 відняти 4.

А як дізнатися, на скільки бабок менше, ніж маків? Так само! Бо на скільки одне число більше за інше, на стільки ж інше число менше ніж перше. Отже, однією рівністю ми відповідаємо на два запитання: на скільки більше? на скільки менше?

Учитель ознайомлює учнів із відповідним правилом у навчальному зошиті.

5. Первинне закріплення правила різницевого порівняння. Завдання № 7. Виконується з коментованим письмом. У завданні є підказка у вигляді схеми рівності, проте учні все одно мають пояснити виконувані дії на основі правила.

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення правила різницевого порівняння

1. Завдання № 2 із друкованої вкладки 54. [Зліва 6 маленьких черепашок, справа 2 великі черепашки. Складемо пари: «одна маленька черепашка — одна велика черепашка»; 4 маленьким черепашкам не вистачило пари, тому маленьких черепашок більше, ніж великих черепашок, на 4; 6 більше 2 на 4. Чотирьох великих черепашок не вистачило, щоб скласти пари з маленькими, тому великих черепашок на 4 менше, ніж маленьких; 2 менше 6 на 4. 6 більше 2 на 4 або 2 менше 6 на 4. Отже, різниця між числами 6 і 2 становить 4. Щоб дізнатися про це — на скільки 6 більше 2 або на скільки 2 менше 6, — треба від більшого числа відняти менше: 6 -2 = 4. Таким чином, слід обвести другий із поданих виразів.]

2. Завдання № 8. Це завдання аналогічне до попереднього. У даному випадку пари складати незручно, тому приводимо учнів до думки, що треба просто застосувати правило різницевого порівняння.

[Зліва 7 равликів, справа 3 жабки; 7 більше 3, 3 менше 7; щоб дізнатися, на скільки 7 більше 3 або на скільки 3 менше 7, треба від більшого числа 7 відняти менше число 3, тобто 7 - 3 = 4; 7 більше 3 на 4, і на стільки ж 3 менше 7.]

3. Дане завдання виконується без наочних опор (записи тільки на дошці).

Порівняйте числа. Визначте, на скільки одне число більше або менше від іншого.

[5 більше 2; щоб дізнатися, на скільки 5 більше 2, треба від більшого числа 5 відняти менше число 2, тобто 5 - 2 = 3; 5 більше 2 на 3, тому 3 менше 5 також на 3.

1 менше 8; щоб дізнатися, на скільки 1 менше 8, треба від більшого числа 8 відняти менше число 1, тобто 8 - 1 = 7; 1 менше 8 на 7 або 8 більше 1 також на 7.]

У цей час учні виконують у групах завдання № 2 із вкладки 54.

4. Закріплення вмінь схематично зображувати ситуації, які ілюструють операцію об'єднання або вилучення. Колективна робота. Усі записи виконуються тільки на дошці.

Олі 5 років. Скільки років їй буде через 3 роки? Побудуйте схему.

Як показати, що Олі зараз 5 років? [Треба накреслити відрізок довжиною в 5 клітинок.] Як показати, що пройде ще 3 роки? Треба об’єднувати чи вилучати? [Треба приєднати відрізок довжиною в 3 клітинки.] Як показати, скільки буде Олі років? [Обводимо дужкою відрізок, який показує, скільки Олі буде років, ставимо знак питання.] Олі буде років більше чи менше, ніж було? [Олі буде років більше, ніж було, а більше число знаходимо дією додавання; Олі буде 5 років і ще 3, 5 і ще 3 знаходимо дією додавання.] Складіть рівність. [5 + 3 = 8.] Наведіть на схемі перший доданок червоним олівцем, другий доданок — синім. Якими кольорами показано суму?

5. Закріплення знань про залежність суми від зміни одного з доданків. Розгляньте кожний стовпчик. Що змінюється? Як ця зміна вплине на результат? У кожному стовпчику знайдіть значення другої суми.

[Перший доданок 4, другий доданок 2, значення суми 6. Перший доданок 6, другий доданок 2, значення суми невідомо. Зіставимо ці записи. В обох сумах однакові другі доданки, перші доданки відрізняються. 4 менше 6 на 2. Щоб одержати 6, треба до 4 додати 2. Значення другої суми можна одержати, якщо до 6 також додати 2; буде 8...]

6. Закріплення взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. Записи виконуються тільки на дошці. Розгляньте подані вирази. Знайдіть значення сум. З кожної рівності на додавання складіть по дві рівності на віднімання.

(У цьому завданні є «пастка» — вираз 5 - 2. Звертаємо увагу учнів на пояснення виконання дії віднімання.)

Завдання № 3 із друкованої вкладки 54 виконується учнями самостійно.

7. Закріплення складу числа. Завдання № 1 із вкладки 54 виконується учнями самостійно.

8. Графічні вправи. Завдання № 3 із вкладки 54 виконується учнями самостійно.

9. Розвиток логічного мислення учнів. Оленка бігає швидше за Наталку, а Наталка швидше за Тетянку. Чи зможе Оленка наздогнати Тетянку? [Так.]

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше? Що ви повторили? Розкажіть про власні досягнення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити