Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 57. Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць

Мета: формувати поняття відношення різницевого порівняння.

Дидактична задача: формувати поняття різницевого порівняння: більше на кілька одиниць, менше на кілька одиниць, учити подавати їх схематично; вчити знаходити число, яке на кілька одиниць більше або менше ніж дане; вчити читати рівності різними способами, використовувати слова збільшити на..., зменшити на...; вдосконалювати навички додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, віднімання однакових чисел.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже вмієте знаходити різницю між числами, знаєте, як відповідати на запитання «На скільки більше?», «На скільки менше?». Ви навчилися знаходити число, яке на кілька одиниць більше або менше ніж дане число. Що означає на 1 (2, 3...) більше? Якою арифметичною дією знаходимо відповідне число? Що відбувається з числом, коли до нього додаємо інше? Воно збільшується на стільки, скільки ми додали! Що означає на 1 (2, 3, 4.) менше? Якою арифметичною дією знаходимо відповідне число? Що відбувається з числом, коли віднімаємо від нього інше? Воно зменшується на стільки, скільки ми відняли! Отже, сьогодні на уроці ми будемо опрацьовувати поняття «збільшити на кілька одиниць», «зменшити на кілька одиниць».

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Графічний диктант. (Виконується на аркуші в клітинку.) Відлічить 3 клітинки вниз і поставте точку. Від точки проведіть похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вниз, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вниз, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вниз, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вниз, лінію на 1 клітинку вправо. Продовжте візерунок.

2. Усна лічба. Завдання № 1 із вкладки 57 виконується учнями самостійно.

3. Усне опитування.

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти 6 і ще 1?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти 9 без 2?

Як називаються числа при додаванні?

Яке число при додаванні може бути найбільшим? З чого складається сума?

Що менше (у загальному випадку): сума чи доданок?

Коли допомагає переставний закон додавання? Пригадайте, як він формулюється.

З якою арифметичною дією пов’язане додавання? Яка арифметична дія називається відніманням? Як ми міркуємо, коли від 9 віднімаємо 6?

Що означає «число на 2 більше»? [Стільки ж і ще 2.] Якою арифметичною дією дізнаємось про число, яке на 2 більше за 5? [Дією додавання: 5 + 2 = 7.]

Що означає «число на 1 менше»? [Стільки ж, але без 1.] Якою арифметичною дією дізнаємось про число, яке на 1 менше ніж 7? [Дією віднімання: 7 - 1 = 6.]

Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше?

Актуалізація понять «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць»

4. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

1) Покладіть на парту 6 жовтих чотирикутників, а червоних чотирикутників на 1 більше. Що означає на 1 більше? Скільки червоних чотирикутників треба покласти?

Коментар: викладаємо 6 червоних чотирикутників, під ними викладаємо стільки ж жовтих чотирикутників, а потім приєднуємо ще 1; на 1 більше — це означає стільки ж та же 1; показуємо всі червоні чотирикутники; складаємо рівність із карток з числами та знаками арифметичних дій: 6 та ще 1 знаходимо дією додавання.

2) Покладіть на парту 7 жовтих чотирикутників, а червоних чотирикутників на 2 менше. Що означає на 2 менше? Скільки червоних чотирикутників треба покласти?

Коментар: викладаємо 7 жовтих чотирикутників; на 2 менше — це означає стільки ж, але без 2, тому під ними викладаємо стільки ж червоних чотирикутників; потім 2 червоні чотирикутники вилучаємо; показуємо червоні чотирикутники; складаємо рівність: стільки ж, але без 2 знаходимо дією віднімання.

5. Завдання № 2 виконується з коментарем.

[На 1 більше за 8 — це означає стільки ж, тобто 8, і ще 1; 8 і ще 1 знаходимо арифметичною дією додавання: 8 + 1 = 9. Було 8, ми одержали на 1 більше за 8, тобто 9. Як змінилося число? [Воно збільшилося.] На скільки воно збільшилося? [На 1.] Отже, якщо до числа додамо 1, то це число збільшиться на 1...]

Актуалізація схематичної інтерпретації збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

6. Практична робота з математичними матеріалами «Арифметичні штанги».

Завдання № 3. (Дидактичні матеріали з сайта, с. 17.)

Колективна робота. Записи виконуються тільки на дошці.

1) Збільшення на кілька одиниць. Схематична інтерпретація

✵ Із двох наборів арифметичних штанг обери дві рівні штанги. Познач їх картками з числами. Доведи, що штанги рівні, способом утворення пар.

✵ Зроби так, щоб нижня штанга була на 1 смужку (2, 3. смужки) довша за верхню. Як це можна зробити? Можна до нижньої штанги приєднати штангу 1 (2, 3...). Отже, на 1 (2, 3...) більше — це означає стільки ж смужок, скільки у верхній штанзі, та ще 1 (2, 3...).

Якою арифметичною дією можна дізнатися про число, яке на 1 (2, 3...) більше за дане? Що ми робили зі штангами? Ми приєднували. Об’єднати, приєднати — це означає додати.

7. У кішки народилися кошенята. Білих кошенят було 3, а чорних на 2 більше. Виконайте схему та покажіть, скільки чорних кошенят. Запишіть рівність, за допомогою якої дізнаємось про число чорних кошенят.

Які кошенята народилися в кішки? [Білі та чорні.] Чи відомо, скільки було білих кошенят? [Так, 3.] Як це проілюструвати на схемі? [Накреслити відрізок завдовжки 3 клітинки.] Чи відомо, скільки чорних кошенят народилося в кішки? [Ні.] Що відомо про кількість чорних кошенят? [Їх було на 2 більше за білих.] Що означає на         ?

2 більше? [Це означає стільки ж, скільки білих, 3, і ще 2.] Накреслимо спочатку відрізок, який позначає «стільки ж», тобто завдовжки 3 клітинки, а потім до нього приєднаємо відрізок завдовжки 2 клітинки.

Якою арифметичною дією дізнаємось про число, яке на 2 більше за 3? [Дією додавання: 3 + 2 = 5; 5 чорних кошенят народилося в кішки.]

8. У кішки народилися кошенята. Білих кошенят було 4, а чорних на 1 менше. Виконайте схему та покажіть, скільки чорних кошенят. Запишіть рівність, за якою дізнаємось про число чорних кошенят.

Чи відомо, скільки було білих кошенят? [Так, 4.] Як це проілюструвати на схемі? [Накреслити відрізок завдовжки 4 клітинки.] Чи відомо, скільки чорних кошенят народилося в кішки? [Ні] Що відомо про кількість чорних кошенят? [Їх було на 1 менше.] Що означає на 1 менше ніж 4? [Стільки ж, скільки білих, 4, але без 1.] Якщо ми накреслимо нижче такий самий відрізок, то позначимо «стільки ж», але нам треба показати «стільки ж, але без 1», тому спочатку на верхньому відрізку вилучимо 1, а нижче накреслимо відрізок, який позначатиме «стільки ж без 1».

Якою арифметичною дією дізнаємось про число, яке на 1 менше ніж 4? [Дією віднімання: 4 - 1 = 3; 3 чорні кошеняти народилося в кішки.]

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення з поняттям «збільшити на кілька одиниць»

1. Завдання № 4. Колективна робота.

Скільки роботів було? Що відбувалося з роботами? [Було 4 роботи, подарували ще 1 робота.] Як змінилася кількість роботів? [Кількість збільшилася.] Що позначають відрізки на схемі? [Червоний відрізок позначає, що було 4 роботи, синій — скільки роботів подарували; цілий відрізок, який складається із червоної та синьої частин, позначає те, скільки стало роботів.] Якою арифметичною дією ми дізнаємося, скільки роботів стало? Прочитайте рівність із назвою компонентів. Скільки стало? Стало більше чи менше, ніж було? [Стало більше.] На скільки стало більше? [На 1.] Отже, число роботів збільшилося на 1! Якою арифметичною дією ми про це дізналися? Збільшити на 1 — це означає додати 1! Прочитайте подану рівність зі словами «збільшити на 1». [4 збільшити на 1 — одержимо 5.]

2. Первинне закріплення поняття «збільшити на кілька одиниць». Завдання № 3 із вкладки 57 виконується з коментарем.

[Було 4 сонечка — їх позначає червоний відрізок; прилетіли ще 2 сонечка — їх позначає синій відрізок. Цілий відрізок, що складається з червоної та синьої частин, позначає кількість сонечок після цих змін. Кількість сонечок збільшилася на 2. Збільшити на 2 — це означає додати 2. Читаємо рівність: 4 збільшити на 2 — одержимо 6.]

3. Ознайомлення з поняттям «зменшити на кілька одиниць». Завдання № 5. Колективна робота. Скільки шестикутників було? Що сталося з цими шестикутниками? [Було 4 шестикутники, 1 з них прикрили аркушем.] Як змінилася кількість шестикутників? [Кількість шестикутників зменшилась.] Що позначають відрізки? [Відрізок на схемі зліва позначає, скільки шестикутників було спочатку; 1 шестикутник прикрили аркушем — його позначає жирна частина відрізка на схемі справа. Інша частина цього відрізка позначає кількість шестикутників, яка залишилася після того, як прикрили 1 з них.] Залишилося стільки, скільки було, але без 1. Якою арифметичною дією дізнаємося, скільки шестикутників залишилося? [Дією віднімання.] Прочитайте рівність. Скільки залишилося шестикутників? Залишилося шестикутників більше чи менше, ніж було? [Менше, ніж було.] На скільки менше? [На 1.] Отже, число шестикутників зменшилося на 1. Завдяки якій арифметичній дії ми про це дізналися? Зменшити на 1 — це означає відняти 1! Прочитайте подану рівність зі словами «зменшити на 1». [4 зменшити на 1 — одержимо 3.]

4. Первинне закріплення поняття «зменшити на кілька одиниць». Завдання № 4 із вкладки 57 виконується з коментарем.

[Було 4 шестикутники — їх позначає відрізок на схемі зліва; 2 шестикутники прикрили аркушем — їх позначає жирна частина відрізка на схемі справа. Інша частина цього відрізка позначає кількість шестикутників, яка залишилася після цих змін. Кількість шестикутників зменшилася на 2. Зменшити на 2 — це означає відняти 2. Читаємо рівність: 4 зменшити на 2 — одержимо 4.]

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

1. Закріплення понять «зменшити на кілька одиниць», «збільшити на кілька одиниць».

Складіть рівності. Прочитайте їх у різний спосіб.

7 зменшити на 1; 5 збільшити на 2; 7 зменшити на 2;

3 збільшити на 2; 10 зменшити на 2; 6 збільшити на 1.

[7 зменшити на 1: зменшити — це означає відняти, отже: 7 - 1 = 8. 5 збільшити на 2: збільшити — це означає додати, отже: 5 + 2 = 7...]

Закріплення понять «більше на кілька одиниць», «менше на кілька одиниць»; формування вміння знаходити число, яке на кілька одиниць більше або менше ніж дане

2. Завдання № 6. Колективна робота. Розгляньте малюнок зліва. Де м’ячики? Скільки м’ячиків у коробці? Чи відомо, скільки м’ячиків у коробці? Що сказано про те, скільки їх у коробці? Що означає на 1 більше? Якою дією дізнаємося про число, яке на 1 більше за дане? Доберіть вираз. Знайдіть його значення. Прочитайте рівність із назвою компонентів та результату. Як можна інакше прочитати цю рівність? Прочитайте її зі словами «збільшити на...».

3. Завдання № 2 із вкладки 57 виконується учнями самостійно.

4. Удосконалення навичок додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, віднімання однакових чисел. Завдання № 5 із вкладки 57. Самостійна робота учнів.

5. Закріплення означення дії віднімання та вміння виконувати віднімання на його основі. Завдання № 6 із вкладки 57 виконується в групах.

Яку арифметичну дію називають відніманням? [Віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою й одним доданком знаходять інший доданок.] Застосуйте це означення для знаходження значень поданих виразів.

[Від 7 відняти 3. Віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок. Тому 7 — це сума, а 3 — це доданок, треба знайти інший доданок, який в сумі з числом 3 дає 7. Це — число 4, тому що 3 і 4 складають число 7...]

6. Графічні вправи. Завдання № 7 із вкладки 57.

7. Розвиток логічного мислення учнів. Дівчатка Юля, Оля, Валя і Галя розмовляють, вставши в кружок. На них одягнені сукні: зелена, біла, червона і синя. Дівчинка в зеленій сукні не Юля, не Валя і не Оля. Дівчинка в білій сукні не Оля і не Валя. Дівчинка в червоній сукні стоїть між Валею і Галею. У сукню якого кольору одягнена кожна дівчинка?


зелена

біла

червона

синя

Ю.

-

+

-

-

О.

-

-

+

-

В.

-

-

-

+

Г.

+

-

-

-

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Чим корисний був для кожного з вас цей урок? Про що ви дізналися? Що стали робити краще? Що означає збільшити на 1 (2, 3...)? Що означає зменшити на 1 (2, 3...)? Що означає на 1 (2, 3...) більше? Якою арифметичною дією ми про це дізнаємося? Що означає на 1 (2, 3...) менше? Якою арифметичною дією ми про це дізнаємося? Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити