Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 58. Дізнаємося про математичний вираз «різниця»

Мета: формувати уявлення про відношення різницевого порівняння, про математичний вираз «Різниця».

Дидактична задача: закріпити поняття більше на кілька одиниць і менше на кілька одиниць, відношення різницевого порівняння, збільшення або зменшення на кілька одиниць та їх схематичну інтерпретацію; вчити вживати у мовленні сполучення збільшити на кілька одиниць, зменшити на кілька одиниць; ознайомити з поняттям математичного виразу різниця; закріпити знання взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання, означення дії віднімання; удосконалювати навички додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, віднімання однакових чисел.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Пригадайте, який запис називають виразом. Якщо між числами стоїть знак « + », то який вираз записано? А якщо між числами стоїть знак «-»?..

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Графічний диктант. (Виконується на аркуші в клітинку.) Відлічіть 5 клітинок вниз і поставте точку. Від точки проведіть лінію на 1 клітинку вгору, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вниз, лінію на 1 клітинку вниз, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вниз, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вгору, лінію на 1 клітинку вправо, лінію на 1 клітинку вниз, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вниз, лінію на 1 клітинку вгору, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вниз, лінію на 1 клітинку вгору, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вниз, лінію на 1 клітинку вниз, лінію на 1 клітинку вправо, лінію на 1 клітинку вгору, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вниз... Продовжте візерунок.

2. Усне опитування. Здійснюється аналогічно до попередніх. До того ж додаються ще такі запитання.

Поміркуйте, чим відрізняється сума як математичний вираз і як результат дії додавання. [Математичний вираз «сума» — це запис, у якому між числами стоїть знак «+». Сума як результат арифметичної дії додавання — це число. Отже, поняття «сума» має подвійний зміст: це число — результат додавання і це — математичний вираз.]

З якою арифметичною дією пов’язана дія додавання? Розкажіть правило взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання. Яка арифметична дія називається відніманням? Як можна міркувати, щоб від 7 відняти 6?

Актуалізація понять «збільшити на кілька одиниць», «зменшити на кілька одиниць»

3. Колективна робота. Скільки стане предметів, якщо їх кількість збільшити на 2? зменшити на 2?

4. Колективна робота. Кожне число збільшіть на 1; зменшіть на 1; збільшіть на 2; зменшіть на 2.

До цього завдання записуємо на дошці рівності. Рівності на додавання читаємо трьома способами: 1) перший доданок... другий доданок... значення суми... 2) сума чисел... дорівнює... 3). збільшити на... буде...

5. Завдання № 1 із надрукованої вкладки 58. Самостійна робота учнів з подальшою перевіркою.

Актуалізація схематичної інтерпретації збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

6. Завдання № 1. Практична робота.

1) Покладіть на парту 6 жовтих квадратів, а червоних — на 1 більше. Що означає на 1 більше? Скільки червоних квадратів треба покласти?

Розгляньте схему вгорі. Що позначає верхній відрізок? Скільки жовтих квадратів? Що позначає нижній відрізок? З яких частин він складається? Червоних квадратів більше чи менше, ніж жовтих? На скільки більше? Що означає на 1 більше? Якою дією знаходимо число, яке на 1 більше за дане? Складіть рівність і дізнайтеся, скільки червоних квадратів. [6 + 1 = 7; треба покласти 7 червоних квадратів.]

2) Покладіть на парту 6 жовтих квадратів, а червоних — на 2 менше. Що означає на 2 менше? Скільки червоних квадратів треба покласти?

Поясніть схему внизу. Що позначає верхній відрізок? Скільки жовтих квадратів? Що позначає нижній відрізок? Як він утворюється? [Цей відрізок утворюється в результаті вилучення 2 із 6.] Червоних квадратів стільки ж, скільки жовтих, але без 2. Червоних квадратів більше чи менше, ніж жовтих? На скільки менше? Що означає на 2 менше? Якою дією знаходимо число, яке на 2 менше? Складіть рівність. [6 - 2 = 4; треба покласти 4 червоні квадрати.]

7. Завдання № 2. Колективна робота. [На першій схемі відрізок, позначений знаком питання, складається з двох відрізків: відрізка, який позначає поняття «стільки ж», тобто 5, і відрізка, який позначає 3. Стільки ж (5) і ще 3 знаходять арифметичною дією додавання. Тому до цієї схеми підходить вираз 5 + 3. На першій схемі проілюстровано відношення «більше на 3»; якщо треба знайти число, яке на кілька одиниць більше, то його знаходять арифметичною дією додавання.

На другій схемі відрізок, позначений знаком питання, одержують у результаті вилучення з відрізка, що позначає «стільки ж», тобто 5, його частини, яка дорівнює 3 одиничним відрізкам. Стільки ж (5), але без 3 знаходять арифметичною дією віднімання. Тому до цієї схеми підходить вираз 5 - 3. На цій схемі проілюстровано відношення «менше на 3»; якщо треба знайти число, яке на кілька одиниць менше, то його знаходять арифметичною дією віднімання.]

Актуалізація способу дії зі збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

8. Завдання № 2 виконується «ланцюжком».

9. Завдання № 4 виконується з коментарем.

10. Актуалізація правила різницевого порівняння. Завдання № 2 із надрукованої вкладки 58. Виконується з коментованим письмом. [6 більше 2. Щоб дізнатися, на скільки 6 більше 2, треба від більшого числа 6 відняти менше число 2, тобто 6 - 2 = 4; 6 більше 2 на 4...] Після виконання завдання звертаємо увагу учнів на числа, які показують, на скільки одне число більше або менше за дане. Як одним словом назвати ці числа? Це — різниці. Якою арифметичною дією ми визначили різниці? Отже, різниця — це результат арифметичної дії віднімання.

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення з поняттям математичного виразу «різниця». Завдання № 5. (Усі записи виконуються тільки на дошці.) Учні розбивають вирази на групи відповідно до знаку між числами: до першої групи входять суми, а до другої групи — вирази, в яких між числами записано знак «-». Назву виразів першої групи учні вже знають — «сума».

Згадайте: якщо між числами стоїть знак «+», то записано математичний вираз «сума». Сума — це, з одного боку, результат арифметичної дії додавання, а з іншого — назва виразу, в якому між числами стоїть знак «+».

У виразах другої групи між числами стоїть знак «-». Спробуйте дати цим виразам загальну назву. (Можливо, учні здогадаються, що ці вирази можна назвати різницями.) Результат дії віднімання називається різницею; вираз, в якому між числами стоїть знак «-», можна назвати так само, як і результат дії віднімання, — різниця. Якщо між числами стоїть знак «-», то записано математичний вираз «різниця». Щоб записати різницю, треба між числами поставити знак «-».

Далі учні обчислюють значення сум і різниць.

2. Первинне закріплення поняття різниці. Завдання № 6. Виконується з коментованим письмом. На що слід орієнтуватися, щоб обрати потрібні вирази — різниці? Обчисліть значення різниць із поясненням. Обчисліть значення сум самостійно.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

1. Формування вмінь складати рівності за схемами, які ілюструють збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Завдання № 7. Виконується з коментованим письмом.

[На першій схемі відрізок, позначений знаком питання, одержують у результаті вилучення з відрізка, що містить 6 одиничних відрізків, двох одиничних відрізків; стільки ж, 6, без 2 знаходять арифметичною дією віднімання; записуємо рівність: 6 - 2 = 4. Запитання може бути таким: «Яке число на 2 менше ніж 6?»

На другій схемі відрізок, позначений знаком питання, являє собою об’єднання двох частин: стільки ж, 7, і одиничного відрізка; стільки ж, 7, і ще 1 знаходять арифметичною дією додавання: 7 + 1 = 8. Запитання може бути таким: «Яке число на 1 більше за 7?»...]

Закріплення складу числа та взаємозв'язку арифметичних дій додавання та віднімання

2. Завдання № 3 із надрукованої вкладки 58 виконується в парах або групах.

3. Завдання № 1 із вкладки 58. Самостійна робота.

4. Графічні вправи. Завдання № 3 із вкладки 58 виконується учнями самостійно.

5. Розвиток логічного мислення учнів. Юля, Оля, Валя і Галя розмовляють, вставши в кружок. На них одягнені сукні: зелена, біла, червона і синя. Дівчинка в зеленій сукні (не Юля і не Валя) стоїть між дівчинкою в білій сукні і Олею. Дівчинка в білій сукні стоїть між дівчинкою в червоному і Валею. Якого кольору сукня в кожній дівчинки?


зелена

біла

червона

синя

Ю.

-

+

-

-

О.

-

-

+

-

В.

-

-

-

+

Г.

+

-

-

-

Чи нагадує вам ця задача ту, що ми розв’язували на попередньому уроці? Так, вони дуже схожі: ті самі дівчатка та кольори суконь, але в цій задачі непрямо сказано щодо кольорів суконь у дівчаток.

[Відомо, що Юля і Валя не в зеленій сукні. Але не в зеленій сукні й Оля, оскільки між Олею і дівчинкою в зеленому стоїть дівчинка в білому. Значить, Оля не в білій сукні. Оскільки дівчинка в білій сукні стоїть між дівчинкою в червоному і Валею, то Валя не в білому і не в червоному. Таким чином, про Валю відомо, що вона не в зеленому, не в білому і не в червоному, отже, Валя одягнена в синю сукню. Тому Оля не в зеленому, не в білому і не в синьому, отже, Оля одягнена в червону сукню. Оскільки Оля, Юля і Валя не в зеленому, то в зеленій сукні Галя. Юля не в зеленому, не в червоному і не в синьому, отже, Юля одягнена в білу сукню.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

З якими математичними виразами ви працювали на уроці? Як розрізнити суму та різницю? Чи є істинним твердження: «Різниця — це запис, в якому числа з’єднані знаком «+»»? Що треба зробити, щоб записати суму двох чисел? щоб записати різницю двох чисел? Що ви сьогодні повторили? Що навчилися робити краще?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити