Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 59. Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 3

Мета: формування обчислювальних навичок додавання і віднімання частинами (на основі правила додавання суми до числа або віднімання суми від числа).

Дидактична задача: актуалізувати знання складу чисел, уміння виконувати додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, а також віднімання однакових чисел; ознайомити учнів зі знаходженням значень виразів на дві дії, зі способом додавання і віднімання числа 3; учити додавати і віднімати число 3 двома способами; закріпити уявлення про відношення різницевого порівняння, в тому числі й поняття більше на кілька одиниць, менше на кілька одиниць, схематичну інтерпретацію різницевого порівняння.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення шляхом формування прийомів розумових дій під час виконання завдань на співставлення (порівняння), класифікацію, узагальнення; формувати прийом розумової дії — перенесення.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже опанували способи додавання і віднімання числа 2. Проте треба рухатися далі! Здогадайтеся, яке число ви сьогодні будете додавати і віднімати? Так, сьогодні ви дізнаєтесь про способи додавання і віднімання числа 3. Я кажу «способи», тому що число можна додавати або віднімати двома способами!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Графічний диктант. (Виконується на аркуші в клітинку.) Відлічить 5 клітинок і поставте точку. Від точки проведіть лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вниз, лінію на 1 клітинку вгору, лінію на 1 клітинку вправо, лінію на 1 клітинку вниз, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вниз, лінію на 3 клітинки вправо... Продовжте візерунок. Спробуйте відобразити його знизу як у дзеркалі: проведіть лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вниз, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вгору, лінію на 1 клітинку вниз, лінію на 1 клітинку вправо, лінію на 1 клітинку вгору, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вправо вниз, лінію на 1 клітинку вправо, похилу (косу) лінію на 1 клітинку вліво вгору, лінію на 3 клітинки вправо.

2. Усне опитування.

Які арифметичні дії ви знаєте? Яку дію слід виконати, щоб стало більше або щоб одержати те саме число? У якому випадку при додаванні одержимо те саме число?

Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало менше або щоб одержати те саме число? У якому випадку при відніманні одержимо те саме число?

За допомогою якого знаку записують вираз «суму»? вираз «різницю»?

З якою арифметичною дією пов’язана дія додавання? Як одержати перший доданок? другий доданок?

Яка арифметична дія називається відніманням? Як можна міркувати, щоб від 8 відняти 7?

Що означає на 1 більше? [На 1 більше — це означає стільки ж і ще 1.] Якою арифметичною дією дізнаємось про число, яке на 1 більше за 3? [Дією додавання: 3 + 1 = 4.]

Що означає на 2 менше? [На 2 менше — це означає стільки ж, але без 2.] Якою арифметичною дією дізнаємось про число, яке на 2 менше, ніж 8? [Дією віднімання: 8 - 2 = 6.]

Як дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше?

3. Усна лічба. Завдання № 1 із вкладки 59 виконується учнями самостійно.

4. Актуалізація знань про склад чисел. Наступне завдання можна організувати як змагання із подальшою взаємоперевіркою.

Заповніть таблиці складу чисел. Впишіть у рівності пропущені числа.

5. Актуалізація уявлень про зміст понять «збільшити на кілька одиниць», «зменшити на кілька одиниць». Завдання № 1 виконується з коментарем.

6. Актуалізація способу додавання і віднімання числа 2. Розгляньте, як додавали та віднімали число 2. (Учитель готує записи на дошці.)

Чому число 2 ми додаємо чи віднімаємо по одиниці? [Тому, що число 2 складається з 1 і 1.] Як ми виконували дії? [Ми спочатку додали (відняли) одну одиницю, а потім до одержаного результату додали (відняли) ще 1.]

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення з виразами на дві дії. Повернемось до попередніх записів. (Учитель витирає з дошки частину записів, а саме: «6 + 2 =»; «6 - 2 =».) Зверніть увагу, що тепер ліворуч від знака рівності записаний вираз, який містить два знаки арифметичної дії. Спочатку виконують дію, яка записана першою зліва направо, а потім — ту, що записана другою.

Первинне закріплення правила знаходження значень виразів на дві дії

2. Колективна робота. Знайдіть значення виразів. У якому випадку числа збільшували? зменшували?

[4 + 2 + 2 — спочатку до 4 додамо 2 (за стрілочкою), буде 6, запишемо результат — 6; потім до 6 додамо 2, буде 8, запишемо це...]

3. Завдання № 2 виконується з коментарем.

Чому число 2 ми додаємо чи віднімаємо по одиниці? [Тому що число 2 складається з 1 і 1.] Як ми виконували дії? [Ми спочатку додали (відняли) одну одиницю, а потім до одержаного результату додали (відняли) ще 1.]

4. Завдання № 2 із вкладки 59 виконується учнями в парах.

5. Ознайомлення зі способами додавання і віднімання числа 3. Завдання № 3. Колективна робота.

Розглянемо перший стовпчик. Однаковим в обох виразах є перший доданок — 7, але в першому виразі є два доданки — 1 і 2, а в другому є лише один доданок — 3. Обчислимо значення першого виразу: спочатку до 7 додамо 1, буде 8, а потім до 8 додамо ще 2, буде 10. Які числа додали до 7? [До 7 додали числа 1 і 2.] Яке число складають числа 1 і 2? [Число 3.] Чи може перший вираз допомогти обчислити значення другого виразу? Так! Ми до 7 додали 3 частинами та одержали 10, тому 7 + 3 буде також 10. Отже, подані в цьому стовпчику вирази мають однакові значення! Зрозуміло, що зручніше виконувати додавання частинами: спочатку 1, а потім 2. Як можна до числа додати 3? А як по-іншому додати 3? 3 — це 2 і 1, тому спочатку можна додати 2, а потім додати ще 1.

Розглянемо другий стовпчик. В обох виразах однакове число, від якого віднімають, — 9. Вирази відрізняються тим, що в першому віднімають два числа — 1 і 2, а в другому лише одне число — 3. Обчислюємо значення першого виразу: від 9 спочатку віднімемо 1, буде 8, а потім від 8 віднімемо 2, одержимо 6. Щоб обчислити значення першого виразу, ми по черзі відняли спочатку 1, а потім 2, тобто разом відняли 3. Для знаходження значення другого виразу треба від 9 відразу відняти 3, тому також буде 6. Таким чином, число 3 можна віднімати не відразу, а частинами: спочатку відняти 1, а потім відняти ще 2... Як інакше можна відняти число 3? Чому?

Як можна міркувати, щоб додати 3? 3 — це 1 і 2 або 2 і 1. Тому число 3 можна додати двома способами: спочатку додати 1, а потім ще 2; або спочатку додати 2, а потім ще 1.

Як можна міркувати, щоб відняти 3? Аналогічно: 3 — це 1 і 2 або 2 і 1. Тому спочатку можна відняти 1, а потім відняти ще 2; або спочатку відняти 2, а потім відняти ще 1.

6. Первинне закріплення додавання і віднімання числа 3. Завдання № 4.

Розглянемо вираз 4 + 3. Подамо другий доданок 3 у вигляді суми двох чисел: 2 і 1; спочатку до 4 додамо 2, а потім додамо ще 1. До 4 додамо 2, одержимо 6, а потім до 6 додамо 1, одержимо 7. Або число 3 подамо у вигляді суми двох чисел: 1 і 2; спочатку до 4 додамо 1, а потім додамо ще 2. До 4 додамо 1, одержимо 5, а потім до 5 додамо ще 2, одержимо 7. Ми одержали однакові значення, тому що обчислювали значення того самого виразу, але двома способами. Розв’язання в інший спосіб — це непряма перевірка: якщо одержимо те саме число, що одержали при розв’язанні першим способом, то виходить, що ми обчислили значення виразу правильно.

Розглянемо вираз 10 - 3. Число 3 подамо у вигляді суми двох доданків: 2 і 1. Тоді 3 можна відняти в такий спосіб: спочатку від 10 відняти 2, а потім відняти ще 1. Від 10 віднімемо 2, буде 8, від 8 віднімемо 1, одержимо 7. Але число 3 можна подати у вигляді суми чисел 1 і 2. Спочатку від 10 віднімемо 1, а потім ще 2. Від 10 віднімемо 1, одержимо 9, від 9 віднімемо 2, буде 7. Ми знову одержали число 7, тому значення виразу обчислено правильно.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Закріплення додавання і віднімання числа 3

1. Наступне завдання виконується колективно. Коментарі мають бути аналогічні до попередніх.

Прокоментуй і закінчи обчислення.

2. Завдання № 5 виконується з коментарем.

3. Завдання № 4 із вкладки 59 виконується в парах.

4. Формування вмінь виконувати схематичну інтерпретацію відношення різницевого порівняння. Завдання № 6. Виконується з коментованим письмом.

Скільки зелених ґудзиків? червоних ґудзиків? Яким відрізком позначено червоні ґудзики? Яким відрізком позначено зелені ґудзики? Чого більше? Як на схемі показана різниця? Чого менше? Як це показано на схемі? На скільки більше чи менше? Складіть відповідну рівність.

5. Закріплення правила знаходження числа, яке на кілька одиниць більше або менше ніж дане. Колективна робота. (Подані відрізки мають довжини 4 см і 6 см.)

Виміряй довжину кожного відрізка за допомогою мірки 1 см. Яку довжину мають «приховані» відрізки?

6. Завдання № 5 із вкладки 59 виконується учнями самостійно.

7. Закріплення поняття різниці. Перед виконанням наступного завдання учитель пропонує учням згадати, на яку ознаку слід орієнтуватися, щоб відшукати різницю.

Знайди значення різниць.

8. Закріплення знання складу чисел.

Згадай склад числа 7. Які числа пропущені в рівностях?

[Коментар до віднімання: від 7 відняти 6. Віднімання — це арифметична дія, під час якої за сумою і одним доданком знаходять інший доданок. Тому 7 — це сума, 6 — це один із доданків, а треба знайти інший доданок. Знаходимо число, яке разом із числом 6 складає 7, це число 1, тому 7 - 6 = 1.]

9. Завдання № 6 із вкладки 59 виконується учнями самостійно.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Уявіть, що вам потрібно пояснити товаришам, як обчислити значення виразів на дві дії. Як ви це зробите? У які способи можна додати чи відняти число 3? Чим корисне розв’язування в два способи? Так, можна себе перевірити! А що ви повторили?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити