Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 60. Додаємо і віднімаємо число 3

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички.

Дидактична задача: закріпити навички додавання і віднімання чисел 1, 2, 0, віднімання однакових чисел; формувати вміння обчислювати значення виразів у дві дії; формувати вміння виконувати додавання і віднімання числа 3 двома способами; закріпити поняття більше на кілька одиниць, менше на кілька одиниць і схематичне зображення ситуацій, які містять ці поняття; закріпити поняття математичного виразу різниця; формувати вміння вимірювати довжину відрізка за допомогою смужки завдовжки 10 сантиметрів.

Розвивальна задача: розвивати в учнів логічне мислення шляхом виконання завдань з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На попередньому уроці ви ознайомилися із виразами на дві дії, порядком виконання дій під час знаходження значень таких виразів; відкрили способи додавання і віднімання числа 3. Сьогодні треба добре попрацювати, щоб закріпити вивчене та вміти швидко й правильно обчислювати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 35 зошита, біля сороки. Які фігури зображені на малюнку? Якого кольору точки? Скільки їх? Чим є точка на малюнку ліворуч? [Початком променів.] А точки на малюнку праворуч? [Кінцями відрізка і початками променів.] Скільки прямих можна провести через одну точку? Скільки прямих можна провести через дві різні точки?

2. Усне опитування. Здійснюється аналогічно до попереднього уроку.

3. Усна лічба. Завдання №1 із вкладки 60 виконується учнями самостійно.

Актуалізація збільшення або зменшення числа на кілька одиниць

4. Завдання № 1 виконується «ланцюжком».

5. Завдання № 2 виконується з коментарем.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Формування вмінь знаходити значення виразів на дві дії. Завдання № 3. Виконується з коментарем.

[Розглянемо перший запис: 5 - 2 + 2. Спочатку до 5 додамо 2 (по стрілочці), одержимо 7, а потім від 7 віднімемо 2, одержимо 5...]

2. Формування вмінь додавати і віднімати число 3 двома способами. Завдання № 5. Виконується з коментованим письмом.

Розглянемо запис угорі зліва: до 5 треба додати 3. Число 3 подаємо у вигляді суми двох доданків 1 і 2. До 5 спочатку додамо 1, а потім додамо ще 2. До 5 додаємо 1, одержимо 6; до 6 додаємо 2, одержимо 8. Або число 3 подаємо у вигляді суми двох доданків: 2 і 1. До 5 спочатку додамо 2, а потім додамо ще 1. До 5 додаємо 2, одержимо 7; до 7 додаємо 1, одержимо 8. Результати отримали однакові, тому обчислення значення виразу є правильним.

Розглянемо запис угорі справа: від 5 треба відняти 3. Число 3 подаємо у вигляді суми 1 і 2. Від 5 спочатку віднімемо 1, а потім віднімемо ще 2. Від 5 віднімаємо 1, одержимо 4; від 4 віднімаємо 2; одержимо 2. Або 3 подаємо у вигляді суми 2 і 1. Від 5 спочатку віднімемо 2, а потім віднімемо ще 1. Від 5 віднімаємо 2, одержимо 3; від 3 віднімаємо 1, одержимо 2. Результати отримали однакові, тому обчислення значення виразу є правильним...

Закріплення уявлення про схематичне зображення відношення різницевого порівняння

4. Формування вмінь добирати до ситуації схему та вираз. Завдання № 6 виконується колективно.

Учитель пропонує учням пояснити, що позначає число 10; число 2. Що означає, що Наталка розв’язала на 2 завдання менше? На якій схемі позначено знаком питання відрізок, який позначає «стільки ж, але без 2»? Це — третя схема (друга схема не влаштовує, тому що на ній знаком питання позначено відрізок, який позначає «стільки ж і ще 2»). Описаній ситуації відповідає другий вираз, тому що стільки ж, 10, але без 2 знаходять арифметичною дією віднімання. Знаходимо значення цього виразу: 10 - 2 = 8. Читаємо рівність кількома способами: 10 мінус 2 буде 8; від 10 відняти 2, одержимо 8; різниця чисел 10 і 2 дорівнює 8; 10 зменшити на 2, одержимо 8.

5. Формування вмінь описувати ситуацію за виразом та добирати до неї схему. Учні можуть скласти розповідь, у якій має місце операція вилучення з множини її підмножини; цій ситуації відповідає перша схема. За аналогією до попереднього завдання учні можуть описати ситуацію, яка містить поняття «менше на кілька одиниць»; цій ситуації відповідає друга схема.

6. Формування вмінь вимірювати довжину відрізка за допомогою смужки завдовжки 10 см. Завдання № 3 із вкладки 60. Самостійна робота учнів.

7. Закріплення поняття про математичний вираз «різниця». Завдання № 6 виконується з коментарем. Учні мають назвати істотну ознаку математичного виразу «різниця» — наявність знака арифметичної дії віднімання («-»). Після цього завдання виконується учнями самостійно.

8. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 8 виконується колективно. Для розв’язання цієї задачі можна або зробити схематичний Малюнок, накресливши три відрізки різної довжини та вишукавши їх за довжиною, або виконати граф, показавши стрілочкою відношення «бути більше» («бути менше»).

Міркування: якщо пшеничних сухариків було більше, ніж житніх, але менше, ніж вівсяних, то найменше було житніх сухариків, а найбільше вівсяних.

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви повторили на уроці? Що закріпили?



Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити