Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 34. Досліджуємо склад числа 9

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про склад числа 9; учити подавати число 9 у вигляді суми двох доданків та складати рівності на віднімання з числом 9. Учити інтерпретувати арифметичні дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, поняттями вираз, значення виразу. Формувати вміння складати рівності на додавання і віднімання на основі складу чисел 2-8; порівнювати числа логічним способом. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання шляхом складання рівностей на додавання і віднімання до кісточок доміно та схем.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми продовжимо вивчати число 9. Давні римляни відводили числу 9 особливе місце; монголи вважали його досконалістю; у китайській поезії 9 використовувалося як замінник слова «все». Пригадаємо російські казки: Бабу-ягу, яка лежить «на печі, на дев’ятій цеглині», традиційні «у деякому царстві, у тридев’ятій державі...», «за тридев’ять земель». У словниках В. Даля та Б. Грінченка є слово «тридев’ять», яке означає «дуже багато», «дуже далеко».

Раніше вважалося, що в Сонячній системі 8 планет: Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн, Земля, Уран, Марс, Нептун. Пізніше астрономи відкрили ще одну планету — Плутон. Тепер, рахуючи й її, планет Сонячної системи — 9. Отже, 9 — це 8 і ще 1.

Число 9 вважалося особливим ще й тому, що означало поняття «тричі по три», тобто це число складається з трьох трійок: 3 + 3 + 3. А от про інші випадки складу числа 9 ви дізнаєтеся сьогодні.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розглянемо фігури на с. 7 зошита. Робота за сходинками складності: І — назвати геометричні фігури; ІІ — визначити ознаку, що змінюється; ІІІ — продовжити послідовність. [Закономірність: колір, колір, розмір, колір, колір, розмір... Далі має змінитися колір — має бути великий синій циліндр.]

2. Усна лічба.

Назвіть числа 1-9 у порядку збільшення (зростання); у порядку зменшення (спадання).

Назвіть числа, які менші ніж 9; більші за 9.

Назвіть числа, які більші за 6, але менші ніж 9; більші за 4, але менші ніж 7.

Актуалізація уявлень про сутність додавання і віднімання

3. Завдання № 1 виконується колективно.

[На першому малюнку маємо 5 п’ятикінцевих зірочок та ще 3 фігури. Дужка зі знаком питання об’єднує всі фігури. Об’єднати — це означає додати, тому складаємо вираз: 5 + 3. На другому малюнку 8 шестикутників; 6 шестикутників закреслили — вилучили; дужкою зі знаком питання показали шестикутники, які залишилися; вилучити — це означає відняти, тому треба скласти вираз: 8 - 6.]

4. Актуалізація складу чисел 6 і 5, уміння складати рівності на додавання за окремим випадком складу числа. Завдання № 1 із вкладки 34. Самостійна робота учнів. Після виконання завдання учні усно складають відповідні рівності на додавання.

5. Актуалізація знання кількісної лічби. Завдання № 2 із вкладки 34. Полічіть зернятка на малюнках. Чи по 9 зерняток на кожному малюнку? Домалюйте стільки зерняток, щоб їх стало по 9.

Учні виконують завдання самостійно, потім здійснюють взаємоперевірку.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення зі складом числа 9

1. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 2 виконується колективно. Покладіть зліва на парті 9 кружків. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків залишилося зліва? Скільки кружків стало справа? Скільки всього кружків? Запишемо цей випадок складу числа 9 у таблицю (Учитель готує таблицю на дошці.) Пересуньте ще 1 кружок зліва направо...

Учні пересувають кружки і називають відповідні випадки складу числа 9.

2. Завдання № 3 із вкладки 34. Учні виконують ті самі дії «схематично» — не пересуваючи, а зафарбовуючи кружки.

3. Закріплення знань про склад числа 9. Завдання № 3 виконується з коментарем.

[На першій кісточці доміно зліва 5 точок, справа 4 точки, усього 9 точок; 5 і 4 складають число 9, отже, ця кісточка підходить, обводимо її лінією.]

Після виконання завдання доцільно запропонувати учням усно скласти за кожною обведеною кісточкою доміно дві рівності на додавання та дві рівності на віднімання.

[На першій кісточці зліва 5 точок, справа 4 точки, об’єднуємо точки зліва направо, всього 9 точок: 5 + 4 = 9; об’єднуємо точки справа наліво, всього 9 точок: 4 + 5 = 9; вилучаємо 4 точки, що справа (прикриваємо їх пальцем), залишиться 5 точок: 9 - 4 = 5; вилучаємо 5 точок, що зліва, залишиться 4 точки: 9 - 5 = 4.]

4. Завдання № 4 із вкладки 34 виконується учнями самостійно.

5. Удосконалення вміння складати рівності за схемами. Завдання № 4. Рекомендуємо виконати завдання так: перша схема — колективна робота; друга — коментоване письмо; третя — самостійна робота учнів.

6. Опрацювання вміння добирати схему та вираз до малюнка. Завдання № 5 виконується учнями в парах.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Формування вмінь порівнювати числа двома способами: за їх розташуванням на числовому промені та логічним способом

1. Завдання № 6 виконується з коментарем.

2. Завдання № 7. [Треба порівняти 8 і 4. Подаємо 8 як 4 і 4; очевидно, що 4 і 4 більше за 4, тому 8 більше за 4. Треба порівняти 5 і 6. Подаємо 5 як 6 без 1; очевидно, що 6 без 1 менше ніж 6, тому 5 менше ніж 6.]

3. Закріплення способу утворення чисел прилічуванням 1. Завдання № 5 із вкладки 34 виконується учнями самостійно. .

4. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 8 виконується колективно. Якщо Василь прибіг не першим і не другим, то він прибіг третім. Тому Іван прибіг не третім, а також за умовою він прибіг і не другим, то він прибіг першим. Очевидно, що Олег прибіг другим, оскільки іншого варіанту для нього немає.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що нове ви дізналися на уроці? Що зацікавило вас найбільше? Що повторили? Які вміння вдосконалили? З яких чисел складається число 9? У вигляді яких сум можна подати число 9?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити