Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 35. Порівнюємо числа 1-9

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, формувати уявлення про сутність додавання і віднімання.

Дидактична задача: учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання, практичну дію вилучення частини елементів множини — з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Складати рівності на додавання і віднімання за малюнками, кісточками доміно, схемами. Актуалізувати знання складу чисел 2-9. Формувати вміння складати рівності на додавання і віднімання на основі складу чисел 2-8; уміння виконувати додавання і віднімання числа 1 та виконувати додавання і віднімання на числовому промені; вміння порівнювати числа логічним способом. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У прадавні часи йшлося про числа як про первинні елементи Всесвіту. Числа сприймалися не просто як застигла форма, а як щось більше. Числам навіть приписувалися магічні властивості. Давньогрецький філософ і математик Піфагор говорив: «Усі речі — суть числа», «Числа керують світом». Сьогодні ми продовжимо вивчати числа та узагальнимо все те, що знаємо про числа від 1 до 9.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Розгляньте геометричні фігури на с. 9 зошита. Назвіть кожну фігуру. Якого кольору циліндр? Якою геометричною фігурою обмежений циліндр зверху? знизу? Якщо «розгорнути» бічну поверхню циліндра, то яку фігуру отримаємо? Спробуйте дома зробити циліндр із двох однакових за розміром кругів і одного чотирикутника (прямокутника). Чи можна для цього взяти будь-який чотирикутник (прямокутник)?

2. Усне опитування.

Назвіть числа 1-9 у порядку збільшення (зростання); у порядку зменшення (спадання).

Назвіть усі числа, які менші ніж 9; деякі числа, які більші за 9.

Назвіть числа, які більші за 6, але менші ніж 9; які більші за 3, але менші ніж 8; які більші за 3, але менші ніж 8.

3. Робота на числовому промені. Завдання № 1. Після виконання роботи можна запропонувати учням скласти свої вимоги до завдання (наприклад, назвати число, наступне до числа 7; число, попереднє до числа 9; «сусідів» числа 8).

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Повторення прийому додавання і віднімання числа 1

1. Згадайте, що означає додати 1; відняти 1.

Завдання № 2. Виконується з коментованим письмом. [На першій кісточці доміно ліворуч 6 точок. Щоб одержати попереднє число, треба відняти 1.]

2. Завдання № 3 виконується колективно.

(Тут є два типи помилок: одні пов’язані з незнанням правила додавання або віднімання 1 (треба знайти наступне число, а знайдено попереднє, і навпаки), інші — з незнанням порядку слідування чисел при лічбі (неправильно записані «сусіди» числа).)

Актуалізація знань про склад чисел. Закріплення вмінь складати рівності на додавання та віднімання

3. Завдання № 1 із вкладки 35 виконується учнями самостійно.

4. Завдання № 6 виконується в парах, а аналогічне завдання № 2 із вкладки 35 виконується учнями самостійно.

5. Завдання № 4 виконується з коментованим письмом. Учні мають на основі складу чисел доповнити числа до 9, 8, 7, 6. [8 — це 4 і 4, пропущене число — 4.]

6. Формування вміння порівнювати числа логічним способом. Завдання № 5 виконується з коментованим письмом.

[Треба порівняти 9 і 7; подаємо 9 як 7 і ще 2; 7 і 2 більше за 7, тому 9 більше за 7. Треба порівняти 6 і 9; подаємо 6 як 9 без 3; 9 без 3 менше ніж 9, тому 6 менше ніж 9...]

7. Опрацювання вміння вибирати схему та вираз до сюжетного малюнка. Завдання № 8.

[Малюнок ліворуч: у гнізді було 5 курчат, до них прибігли ще 4 курчат; треба дізнатися, скільки курчат стало. Щоб показати, скільки курчат стало, треба об’єднувати. Тому слід вибрати схему, де відрізок зі знаком питання позначає об’єднання двох множин. Це — третя схема. На ній червоний відрізок позначає 5 курчат, що були в гнізді, а зелений — 4, які до них прибігли. Цілий відрізок, що складається з двох частин і позначений знаком питання, позначає усіх пташенят, що зберуться в гнізді. Об’єднати — це означає додати, тому вибираємо вираз, де між числами 5 і 4 стоїть знак арифметичної дії додавання. Перелічуємо всіх курчат, які зберуться в гнізді. Усього 9 курчат. Отже, значення виразу — 9.

Малюнок праворуч: 5 курчат у гнізді, а 4 курчат від них пішли, тому розуміємо, що спочатку у гнізді було 5 курчат та ще 4 курчати, тобто 9 курчат. Маємо таку ситуацію: у гнізді було 9 курчат, 4 курчати покинули гніздо; обведено та позначено знаком питання пташенят, які залишилися у гнізді. Тепер треба дізнатися, скільки курчат залишилось. Щоб показати, скільки курчат залишилось, треба вилучати. Тому слід вибрати схему, де відрізок зі знаком питання отримують у результаті вилучення. Це перша або друга схема. Щоб показати курчат, які залишилися, треба вилучити з усіх курчат тих, які пішли. На першій і другій схемах цілий відрізок позначає пташенят, які були спочатку в гнізді: на першій схемі їх було 5, на другій — 9. На малюнку всього 9 курчат. Тому перша схема не підходить. На другій схемі з 9 курчат вилучено 4 і показано знаком питання, скільки залишилось. Отже, підходить друга схема. Вилучити — це означає відняти, тому вибираємо вираз, де між числами 9 і 4 стоїть знак арифметичної дії віднімання. Перелічуємо курчат, які залишились: 5 курчат. Отже, значення виразу — 5.]

11. Закріплення вмінь виконувати додавання і віднімання на числовому промені. Завдання № 3 із вкладки 35. Самостійна робота учнів.

12. Закріплення графічних навичок. Завдання № 4 із вкладки 35 виконується учнями самостійно.

13. Розвиток логічного мислення учнів. Ганнуся, Варя, Галя і Оля гралися з різними м’ячами. З’ясуйте, яким м’ячем гралася кожна дівчинка, якщо м’яч у Варі був не самий маленький, але менший, ніж у Ганнусі та в Олі, а м’яч у Ганнусі був не менший, ніж м’яч у Олі. [За умовою, м’яч у Варі менший, ніж у Ганнусі та в Олі. Значить, м’яч у Варі найменший із трьох м’ячів. За умовою, м’яч у Ганнусі не менший, ніж м’яч у Олі. Значить, у Ганнусі м’яч більший, ніж у Олі. За умовою, м’яч у Варі був не найменший від усіх. Тому залишається найменший м’яч, і він належить четвертій дівчинці — Галі.

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що ви сьогодні повторили? Які вміння вдосконалили? Що з цього ви вмієте робити добре? Над чим ще слід попрацювати? Як можна міркувати при порівнянні чисел? Як слід міркувати при додаванні чи відніманні числа 1? Чи є істинними твердження: «Число 7 складається з 4 і 4»; «Якщо до 5 додати 3, то одержимо 8»; «6 — це 7 без 2»? Що означає додати? відняти? Яке число одержимо в результаті додавання: більше чи менше? А в результаті віднімання?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити