Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 36. Вивчаємо число 10

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин.

Дидактична задача: формувати поняття про число 10; учити писати цифру 0 і позначати число 10 двома цифрами — 1 і 0, співвідносити число предметів і цифру; ознайомити учнів зі способом утворення числа 10, з місцем числа 10 у натуральному ряді. Ввести в мовлення учнів термін натуральний ряд чисел. Формувати вміння складати рівності на додавання і віднімання за малюнком або схемою, складати рівності на додавання на основі складу чисел 2-9, виконувати додавання і віднімання числа 1; порівнювати числа логічним способом.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ви ознайомитесь із числом, яке прадавні філософи вважали символом гармонії та повноти. У Римі це число зображалося знаком «X» — «досконалою» фігурою, яка позначала «повноту». Піфагор дуже «вшановував» це число, вважав його числом Всесвіту і позначав десятикінцевою зіркою.

У міфах Стародавньої Греції це число вважалося числом завершення подорожей і повернення у вихідну точку. Так, Одіссей мандрував дев’ять років, а на наступний рік повернувся додому.

У Біблії подано 10 заповідей. Це закони етичного світового порядку, що підтримують взаємини людей і надають визначальні норми їхнього існування. Ви, мабуть, уже здогадалися, яке число ми вивчатимемо сьогодні? Так, це число 10! Для нас це теж особливе число: ми вперше будемо записувати число двома цифрами, одну з яких ви вже вмієте писати, а другу цифру — 0 — обов’язково навчитеся!

До речі, впродовж тисячоліть люди чудово обходилися без нуля: ця цифра була невідома ані давнім єгиптянам, ані римлянам, ані грекам. Уперше нуль з’явився в давньовавилонській системі числення — там він позначав пропуск у тексті. «Винахідником» звичної нам форми нуля можна вважати давньогрецького вченого Птолемея: в його текстах на місці знаку пропуску стоїть грецька буква О («омікрон»), на яку дуже схожий сучасний нуль.

А от символ нуля в кінці числа вперше був знайдений археологами на стінному надпису в Індії, який датується близько IX ст. н. е. І ми, записуючи число «десять», будемо писати цифру 0 наприкінці — після 1.

Отже, ви відчули, який довгий шлях пройшло людство до виникнення цифри 0, яку ви — першокласники — будете використовувати сьогодні на уроці для позначення числа 10?

II. АКТУАЛIЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

1. «Геометрична хвилинка». Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки: розмір, форма, колір, розмір, форма, колір, ... Далі має змінитися розмір — наступним має бути маленький червоний трикутник.]

2. Математичний диктант. Виконується в робочих зошитах.

1) Запишіть попереднє число до числа 9.

2) Запишіть наступне число до числа 6.

3) Запишіть числа, менші за 7.

4) Запишіть числа, більші від 5, але менші за 8.

5) Запишіть числа, які стоять між числами 3 і 6.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІ ДІЇ

Ознайомлення з поняттям натурального ряду чисел і числом 10

1. Завдання № 1. Прочитайте ряд чисел. Чим він цікавий? У ньому всі числа впорядковані так, що кожне наступне число на одиницю більше попереднього,— такий ряд називають натуральним. Покладіть на парту одну лічильну паличку. Як одержати наступне число натурального ряду? [Треба додати ще 1 паличку.] Додавайте по одній паличці, доки не одержите число 9. Як одержати наступне число в натуральному ряді? [Додати 1.] Чи знаєте, яке число одержали? Ми одержали число 10! Кількість яких частин тіла в людини 10? [10 пальців на руках і 10 пальців на ногах.]

2. Завдання № 2. Зверніть увагу: число 10 на письмі позначається двома цифрами: 1 і 0. Уважно розгляньте друковані й рукописні цифри (1 і 0 у завданні № 4 або № 5) . На що схожий 0?

3. Відновлюємо ряд чисел. Допоможіть «сформувати» потяг, з’єднавши вагони послідовно.

4. Завдання № 3. Розгляньте на числовому промені, де розташовано число 10. Число 10 йде безпосередньо за числом 9. Як ми одержали число 10? Чи знаєте ви наступне число до числа 10? Як одержати число 10 із наступного до нього числа?

5. Навчання написання числа 10. Завдання № 1 із вкладки 36. Учимося писати цифру 0, число 10. Цифру 1 ви вже вмієте писати. Зараз слід попрацювати над написанням цифри 0. Для цього користуємося «цифрами-шершавчиками», прописуємо цифру 0 у повітрі, а потім у зошиті.

6. Співвіднесення числа та кількості предметів. Визначте кількість точок на кісточках доміно; у третьому випадку домалюйте на кісточці відповідну кількість точок.

7. Завдання № 2 із вкладки 36 виконується учнями самостійно.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

Закріплення уявлення про сутність додавання і віднімання

1. Завдання № 4.

[Коментар до другого малюнка. Множину геометричних фігур слід розбити на дві підмножини, одна з яких містить 2 елементи, а друга — 8. Поміркуємо, які 2 і які 8 геометричних фігур мають спільну ознаку. На малюнку є 2 великі фігури та 8 маленьких. Отже, геометричні фігури розбито на групи за розміром. Об’єднуємо 2 великі фігури та 8 маленьких, маємо всього 10 фігур: 2 + 8 = 10. Можна об’єднати маленькі фігури з великими: 8 + 2 = 10. Із усіх фігур можна вилучити великі фігури, залишаться маленькі: 10 - 2 = 8. Із усіх фігур можна вилучити маленькі фігури, залишаться великі: 10 - 8 = 2...]

2. Завдання № 4 і 5 із вкладки 36 виконуються з коментарем.

Закріплення знань про склад чисел

3. Завдання № 3 із вкладки 36 виконується учнями самостійно.

4. Завдання № 6 із вкладки 36. Самостійна робота учнів.

Розвиток логічного мислення учнів

5. Завдання № 6 і 7 виконуються колективно.

Під час розв’язування завдання № 6 спираємося на малюнок. Із малюнка зчитуємо, що попереду вагона № 5 є 4 вагони, а позаду 5 вагонів. Дізнатися, скільки вагонів позаду можна й обчисленням: 10 - 5 = 5. Можна додатково поцікавитись, яким за номером є даний вагон, якщо лічити з хвоста поїзда. Якщо позаду 5 вагонів, то номер вагона буде на 1 більше: 5 + 1 = 6. Тобто якщо лічити з хвоста поїзда, то вагон, у який сів хлопчик, є шостим.

Завдання № 7. Якщо в поїзді 10 вагонів і наш вагон № 8, якщо лічити з голови поїзда, то позаду буде 10 - 8 = 2 (перевіряємо істинність висновку, спираючись на малюнок). Якщо позаду ще 2 вагони, то номер нашого вагона, якщо лічити з хвоста поїзда, буде на 1 більше: 2 + 1 = 3. Наш вагон є третім, якщо лічити з хвоста поїзда.

Висновок: щоб дізнатися, скільки вагонів позаду нашого, треба від кількості вагонів у поїзді відняти число, яке показує номер нашого вагона. Щоб дізнатися, яким буде номер нашого вагона, якщо лічити з протилежного кінця поїзда, треба число вагонів, які позаду нашого вагона, збільшити на 1.

На мові математики ця задача — про кількість чисел у відрізку натурального ряді до даного числа (кількість чисел у відрізку натурального ряду, що передує даному числу, дорівнює цьому числу без 1), та про кількість чисел, що йде за даним числом (вона дорівнює різниці загальної кількості чисел у ряді та даного числа); ця задача — про порядковий номер числа, якщо змінити напрямок лічби (порядковий номер числа на 1 більше порівняно з кількістю чисел, що йде за даним числом у відрізку натурального ряду чисел). Учитель може скласти аналогічні задачі, але з іншою ситуацією, наприклад, може йтися про сходинки на сходах або про будинки, пронумеровані за порядком, або поверхи будинку тощо. Звичайно, ми не вимагаємо від учнів 1 класу розв’язувати подібні задачі обчисленням, але висновок треба зробити, щоб дати можливість учням із високими пізнавальними потребами в поданому аналогічних ситуаціях відповідати на запитання, виконуючи обчислення.

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що нового ви дізналися на уроці? Як одержати число 10 із попереднього до нього числа? з наступного? Скількома цифрами записується число 10? Які це цифри? Яку цифру пишуть на першому місті? яку на другому? Що зацікавило вас на уроці найбільше?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити