Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 37. Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, розуміння сутності додавання і віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про число 10, закріпити знання способу порівняння чисел на основі розташування чисел на числовому промені — порядку слідування чисел у натуральному ряді; формувати вміння порівнювати числа логічним способом на основі складу числа. Формувати уявлення про істинні та хибні нерівності. Вчити інтерпретувати арифметичні дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Закріпити знання складу чисел 2-9. Учити складати рівності на додавання і віднімання за окремим випадком складу числа. Формувати вміння додавати і віднімати число 1.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ми продовжуємо вивчати число 10. Зараз число 10 можна назвати «мірою всіх речей»: усе співвідноситься з десятьма. Це число стало основою десяткової системи числення, яку використовують у всьому світі. Сьогодні будемо порівнювати число 10 з іншими числами, які ви вже вивчили.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

Актуалізація поняття натурального ряду чисел

1. Розгляньте ряд чисел. Чи можна його назвати натуральним рядом? Як слід змінити цей ряд чисел, щоб одержати натуральний ряд чисел?

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

[Цей ряд назвати натуральним рядом чисел не можна, тому що натуральний ряд починається з числа 1, а тут його немає. Щоб одержати натуральний ряд чисел, слід дописати число 1.]

2. Завдання № 1 виконується учнями в парах.

3. Математичний диктант. Виконується в робочих зошитах.

1) Запишіть попереднє число до числа 8.

2) Запишіть наступне число до числа 9.

3) Запишіть числа, більші від 5, але менші за 9.

4) Запишіть числа, менші за 6, але більші від 3.

5) Запишіть числа, між якими стоїть число 9.

6) Запишіть число, яке стоїть між числами 7 і 9.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Порівняння чисел за їх місцем у натуральному ряді та логічним способом

1. Завдання № 2 із вкладки 37 виконується з коментарем.

2. Завдання № 1 із вкладки 37. Самостійна робота учнів із подальшою взаємоперевіркою.

3. Завдання № 2. Самостійна робота учнів. Під час перевірки учні аналізують помилки. Звертаємо увагу учнів на терміни «істинна нерівність», «хибна нерівність», пропонуємо прочитати хибні нерівності та перетворити їх на істинні.

Порівняння чисел на основі їх складу

4. Завдання № 3. Актуалізуємо знання про склад чисел.

5. Завдання № 4. Колективна робота.

[Треба порівняти 9 і 7, тому подаємо 9 як 7 і ще 2; 7 і 2 більше за 7, тому 9 більше за 7... Треба порівняти 5 і 8, тому подаємо 5 як 8, але без 3; 8 без 3 менше ніж 8, тому 5 менше ніж 8.]

6. Завдання № 5 виконується колективно. Якщо учні добре засвоїли матеріал, можна запропонувати дещо ускладнене завдання — порівняти число й вираз. Учні мають здогадатися, чи можна відразу поставити в нерівності відповідний знак; що треба зробити в першу чергу.

[Ліворуч записано число 6, праворуч — вираз 6 + 1. Очевидно, що коли до 6 додамо 1, то одержимо більше число, ніж 6. Висновок: число 6 менше, ніж значення виразу 6 + 1.]

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ I НАВИЧОК

1. Закріплення вміння подавати число у вигляді суми двох доданків. Завдання № 5 із вкладки 37. Самостійна робота учнів.

Формування вмінь додавати і віднімати число 1

2. Що означає додати 1? відняти 1?

Завдання № 7 виконується з коментарем.

3. Завдання № 6 виконується учнями самостійно.

Формування вмінь складати рівності на додавання і віднімання за малюнками та схемами

4. Завдання № 4 із вкладки 37 виконується в парах.

[Усі малюнки, крім 2, ілюструють склад числа 10.]

5. Доки клас працює над завданням із вкладки, трьом учням можна запропонувати виконати біля дошки таке завдання. Розкажіть, як доповнити схеми. Усно складіть за кожною схемою дві рівності на додавання і дві — на віднімання. (На першій схемі відрізок зліва червоного кольору, справа — зеленого.)

[Коментар: на першій схемі цілий відрізок складається з двох частин — червоної і зеленої — і містить усього 9 відрізків. Червона частина містить 5 відрізків, а зелена — 4. Об’єднуємо червоний відрізок із зеленим відрізком, одержуємо цілий відрізок: 5 + 4 = 9. Об’єднуємо зелену та червону частини, одержуємо ціле: 4 + 5 = 9. Із цілого відрізка вилучаємо червону частину, залишається зелена частина: 9 - 5 = 4. Із цілого відрізка вилучаємо зелену частину, залишається червона частина: 9 - 4 = 5...]

6. Формування вмінь зображувати описану ситуацію схематично і складати за схемою рівність. Розгляньте малюнок, опишіть ситуацію; розкажіть, як описане зобразити на схемі; складіть рівність за схемою.

7. Графічні вправи. Завдання № 3 із вкладки 37 виконується учнями самостійно.

8. Розвиток логічного мислення учнів. Завдання № 8 виконується колективно.

На схемі пунктирною лінією показано, чим не є певна рослина. Якщо банан не дерево і не кущ, то залишається, що банан є травою. Ці міркування можна зафіксувати й у табличці. Якщо баобаб не кущ і не трава, то залишається, що баобаб є деревом. Фіксуємо ці міркування в табличці. Маємо, що банан — це трава, а баобаб — це дерево, тому барбарис не є ані травою, ані деревом; залишається, що бабарис є кущем. Фіксуємо ці міркування в табличці.


Банан

Баобаб

Барбарис

Дерево

-

+

-

Кущ

-

+

+

Трава

+

-

-

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Чому ви навчилися на уроці? Що повторили? Які вміння вдосконалили? Чим цікавий був для вас урок? Назвіть числа, які не більші за 10. Назвіть числа, які не менші ніж 5, але не більші за 10. Розкажіть про власні навчальні досягнення. Що в кожного з вас виходить найкраще? Над чим ще слід попрацювати?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити