Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 38. Досліджуємо склад числа 10

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин, розуміння сутності додавання і віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про склад числа 10; учити подавати число 10 у вигляді суми двох доданків та складати рівності на віднімання з числом 10. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин із дією додавання, а вилучення частини елементів множини — з дією віднімання; інтерпретувати арифметичні дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання і віднімання на основі складу чисел 2-10. Формувати вміння порівнювати числа логічним способом. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання шляхом складання рівностей за кісточками доміно та схемами.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні ми продовжимо вивчати число 10. Це насправді чудове число, адже воно складається з перших чотирьох чисел: 1 + 2 + 3 + 4. Число 10 символізує також відомий «філософський камінь» — «секрет життя», у пошуках якого «зламав голову» не один філософ. Десятка — це сума дев’ятки як числа кола і одиниці — центру, звідси її значення досконалості. Десятку наші пращури вважали найбільш повним числом, оскільки, за їх уявленнями, вона позначала повернення від одиниці до початкової порожнечі.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: форма, колір, форма, колір, форма... Далі має змінитися колір — наступним має бути синій трикутник.]

2. Усне опитування.

Що ви знаєте про натуральний ряд чисел? Впорядкуйте поданий ряд чисел, щоб одержати натуральний ряд: 3, 9, 5, 6, 2, 4, 10, 8, 1.

Назвіть числа 1-10 у порядку збільшення (зростання); зменшення (спадання).

Назвіть усі числа, які менші ніж 10.

Назвіть хоча б одне число, яке більше за 10.

3. Завдання № 1 із вкладки 38. Самостійна робота учнів.

Актуалізація знань про сутність додавання і віднімання

4. Практична робота з математичним матеріалом «Числа та кружки». Що означає додати? відняти? Коли додаємо, стає більше чи менше? Коли віднімаємо, стає більше чи менше? Складіть із фігур схеми за поданими нижче ситуаціями.

1) На кущі було 7 помідорів. Зірвали 5 помідорів. Складіть вираз, щоб дізнатися, скільки помідорів залишилося на кущі. Знайдіть значення виразу.

2) Господиня зірвала з одного куща 5 помідорів, а з іншого — 4. Складіть вираз, щоб дізнатися, скільки всього помідорів зірвала господиня. Знайдіть значення виразу.

5. Колективна робота.

Актуалізація знань про склад чисел

6. Завдання № 1 із вкладки 38. Колективна робота. Учні називають склад чисел; складають рівності типу а + в = в + а.

7. Завдання № 2 із вкладки 38. Самостійна робота учнів.

III. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

Ознайомлення зі складом числа 10

1. Практична робота з математичними матеріалами «Числа та кружки». Завдання № 2. Покладіть зліва на парті 10 кружків. Скільки всього кружків? Пересуньте 1 кружок зліва направо. Скільки кружків стало зліва? Скільки кружків справа? Скільки всього кружків? Отже, з яких чисел складається число 10? [З чисел 9 і 1.] Пересуньте ще 1 кружок зліва направо...

Учні пояснюють, як пересувають кружки, і називають відповідні випадки складу числа 10.

Учні коментують склад числа за поданим малюнком і пояснюють записані вирази, усно знаходячи їх значення.

2. Завдання № 3 із вкладки 38. Пропонуємо учням виконати пересування кружків «схематично» — зафарбувати кружки в зошиті та записати склад числа 10 у таблицю.

3. Закріплення розуміння складу числа 10. Завдання № 3 виконується з коментарем. Учні можуть скласти на парті «намисто» із кружків, а потім запропонувати сусіду по парті доповнити число намистин до 10.

4. Ознайомлення зі способом запам'ятовування складу числа. Завдання № 4 виконується колективно.

Які числа записано над мішенню? [Числа, які йдуть у натуральному ряді до 10.] Як з’єднали числа? [З’єднали перше число від початку з першим числом від кінця; друге число від початку з другим числом від кінця.] Що цікавого можна помітити? [Кожна така пара чисел складає число 10 — як зліва направо, так і справа наліво: 1 і 9 складають число 10; 9 і 1 складають число 10.; число 5 становить пару саме з собою.] За малюнком назвіть пари чисел, що складають число 10. [1 і 9, 9 і 1, 2 і 8, 8 і 2, 3 і 7, 7 і 3, 4 і 6, 6 і 4, 5 і 5.] Складіть рівності на додавання. [1 + 9 = 10; 9 + 1 = 10.]

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Формування вмінь складати за схемами та кісточками доміно дві рівності на додавання та на віднімання

1. Завдання № 5 виконується в парах. Пропонуємо учням обрати хоч би одну кісточку доміно, що ілюструє склад числа 10, і скласти за нею дві рівності на додавання та дві рівності на віднімання.

2. Завдання № 6 виконується з коментарем.

[Коментар до першої схеми: цілий відрізок складається з червоної та синьої частин. Об’єднуємо червону та синю частину, отримаємо цілий відрізок: 9 + 1 = 10. Об’єднуємо синій та червоний відрізок, отримаємо ціле: 1 + 9 = 10. Із цілого відрізка вилучаємо його червону частину, залишається синя: 10 - 9 = 1. Із цілого відрізка вилучаємо синю частину, залишається червона: 10 - 1 = 9.]

3. Завдання № 4 із вкладки 38. Перші два випадки в завданні розглядаються колективно з коментарем; з рештою кісточок доміно учні працюють самостійно.

[Коментар до першої кісточки: зліва 5 точок, справа 5 точок, усього 10 точок; числа 5 і 5 складають число 10. Ця кісточка підходить. Складаємо рівності. Об’єднуємо точки, що справа, з точками, що зліва: 5 + 5 = 10. Об’єднуємо точки, що зліва, з точками, що справа: 5 + 5 = 10. Усього 10 точок; виключаємо з них точки, що справа, залишаться точки, що зліва: 10 - 5 = 5. Усього 10 точок; виключаємо з них точки, що зліва, залишаться точки, що справа: 10 - 5 = 5...]

4. Формування вмінь зображувати описану ситуацію схематично, складати за нею рівність. Завдання № 7. Послухайте опис ситуації; розкажіть, як описане зобразити схематично; складіть відповідну рівність за схемою.

5. Графічні вправи. Завдання № 5 виконується учнями самостійно.

6. Завдання № 6 із вкладки 38 виконується учнями самостійно і є підставою для виконання завдань № 2-4 із надрукованої вкладки 38.

Завдання № 2-4 із надрукованої вкладки 38 пропонуємо учням із високим рівнем пізнавальних потреб і можливостей. Щоб їх виконати, учні мають добре знати склад чисел і розуміти суть арифметичних дій додавання і віднімання.

7. Розвиток логічного мислення учнів. Прізвища трьох друзів — Іванов, Петров, Остапенко. А звуть їх Іван, Петро та Остап. При цьому ім’я та прізвища в кожного з них «не співпадають». Встановіть прізвище та ім’я кожного з друзів, якщо відомо, що Іванова звуть не Петро.

[Складемо таблицю. Знаками «мінус» покажемо, що ім’я і прізвище кожного хлопчика «не співпадають». За умовою, Іванова звуть не Петро і не Іван, отже, виходить, що він Остап. Оскільки Остапів серед хлопчиків вже немає, ставимо знаки «мінус» у відповідні клітинки. Якщо Петров не Остап і не Петро, то виходить, що його звуть Іван. Тоді ім’я Остапенка — Петро.]


Іванов

Петров

Остапенко

Іван

-

+

-

Петро

-

-

+

Остап

+

-

-

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що нове ви дізналися на уроці? Що повторили? Які вміння вдосконалили? Що сподобалося найбільше? З яких чисел складається число 10? Якими способами можна користуватися, щоб визначити склад числа 10?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити