Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 2» С. О. Скворцова - 2017

Розділ 2. ПРИЙОМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 10 (34 години)

УРОК 40. Досліджуємо склад чисел першого десятка

Мета: формувати поняття про число як про кількісну характеристику класу скінченних еквівалентних множин, формувати уявлення про зміст арифметичних дій додавання і віднімання.

Дидактична задача: формувати поняття про склад чисел 2-10; учити подавати числа у вигляді суми двох доданків;

пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з додаванням, вилучення частини елементів множини — з відніманням; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу; формувати вміння порівнювати числа. Пропедевтика переставного закону додавання та взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання за допомогою складання рівностей до малюнка.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На цьому уроці ми підсумуємо вивчення складу чисел першого десятка. Ви вже знаєте склад багатьох із цих чисел, але той, кому треба ще попрацювати над цим питанням, сьогодні матиме таку можливість. А крім того, на вас чекає відкриття способу міркування для встановлення складу чисел. Звісно, ви з цим способом вже знайомі, але застосовували його лише до числа 10.

Про склад числа 10 ви вже майже все знаєте, але...

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Розгляньте геометричні фігури, подані на с. 79 зошита, біля сороки. Назвіть кожну фігуру. Запам’ятайте фігури та їх послідовність. Закрийте зошит і намалюйте фігури на окремому аркуші.

Робота за сходинками складності. Перша сходинка: назвіть кожну фігуру. Друга сходинка: визначте ознаку, що змінюється. Третя сходинка: продовжте послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: форма, розмір, форма, розмір; наступною має змінитися форма — має бути маленький жовтий чотирикутник.]

Пропонуємо учням домалювати відповідну фігуру в послідовності. Цікавимося, може хтось із учнів при запам’ятовуванні ряду фігур застосовував визначену закономірність.

2. Усне опитування.

Які арифметичні дії знаєте? Що означає додати? відняти?

Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало більше? менше?

Наведіть приклад ситуації, до якої можна скласти вираз: 7 - 4; 7 + 4.

Перетворіть поданий ряд чисел на натуральний: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

На скільки кожне наступне число більше за попереднє в ряді чисел? на скільки менше? Як одержати число, наступне до даного? попереднє до даного?

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Закріплення порядку чисел у натуральному ряді. Завдання № 1. Колективна робота.

Закріплення знання складу чисел

2. Завдання № 1 із надрукованої вкладки 40. Самостійна робота учнів.

3. Завдання № 2. Колективна робота.

Що спільного на усіх малюнках? [Усі вони ілюструють склад числа 10.] Щоб до кожного малюнка можна було скласти відповідну рівність, фігури треба розбити на підмножини за спільною ознакою — розміром, формою або кольором. Розглянемо перший малюнок. Об’єднуємо 9 маленьких фігур і 1 велику. Маємо: 9 + 1 = 10. Усього 10 фігур. Об’єднуємо 1 велику фігуру і 9 маленьких. Маємо: 1 + 9 = 10. Усього 10 фігур. З усіх фігур вилучаємо 9 маленьких фігур, залишиться 1 велика. Маємо: 10 - 9 = 1. Вилучаємо з усіх фігур 1 велику, залишаться 9 маленьких фігур. Маємо: 10 - 1 = 9.

Перенесення способу запам'ятовування складу числа 10 на інші випадки

4. Завдання № 3 виконується колективно.

Пропонуємо учням такий алгоритм дій.

Щоб скласти пари, які в сумі дають дане число, треба:

1) виписати всі числа від 1 до даного числа;

2) поєднати дужкою перше від початку число з першим числом від кінця;

3) поєднати дужкою друге від початку число з другим числом від кінця.

4) якщо залишається одне число, то воно становить пару саме із собою.

5. Завдання № 2 із надрукованої вкладки 40 виконується учнями в парах. Воно є аналогічним до попереднього. Учні користуються поданим алгоритмом і виконують завдання з коментованим письмом.

6. Закріплення знань про склад чисел. Завдання № 3 із надрукованої вкладки 40. Самостійна робота учнів.

7. Опрацювання вмінь добирати схему та вираз до сюжетного малюнка. Завдання № 4. Учні коментують кожний малюнок; визначають, про що можна за ним дізнатися; для цього треба об’єднати чи вилучати; згадують, яким арифметичним діям відповідають операції вилучення та об’єднання. Потім вибирають вирази, в яких між числами записано знак даної дії; серед вибраних виразів вибирають той, у якому записані числа, що характеризують подану ситуацію.

8. Формування вмінь порівнювати числа. Завдання № 2 із вкладки 40. Самостійна робота учнів. Під час перевірки доцільно обговорити інший спосіб порівняння — логічний.

[Треба порівняти 10 і 7, тому 10 подаємо як 7 і ще 3, 7 і 3 більше за 7, тому 10 більше за 7; треба порівняти 9 і 10, тому 9 подаємо як 10 без 1, 10 без 1 менше ніж 10, тому 9 менше ніж 10.]

9. Формування навичок додавання і віднімання числа 1. Завдання № 5. Самостійна робота учнів. Перед виконанням завдання учні мають згадати, що означає додати 1; відняти 1.

10. Закріплення складу числа та складання рівностей на додавання за складом числа. Завдання № 1 і 3 із вкладки 40 виконуються учнями самостійно.

11. Графічні вправи. Завдання № 4 із вкладки 40 виконується учнями самостійно.

12. Розвиток логічного мислення учнів. Розв'язання задач, пов'язаних з нумерацією чисел. Дані задачі розглядаємо за наявності резерву часу.

1) Скільки чисел у натуральному ряді між числами 7 і 10?

[Задачу розв’язуємо способом виписування початкового відрізку натурального ряду чисел і перелічуванням чисел від 7 до 10; учні можуть також просто назвати числа, які розташовані між числами 7 і 10, та визначити їх кількість. Відповідь: 2 числа.]

2) Завдання № 6.

[Ця задача аналогічна попередній і перекладається на мову математики так: «Скільки чисел між числами 4 і 8?». Відповідь: 3 числа.]

3) Завдання № 7.

[Задачу розв’язуємо перелічуванням: 1 2 3 4 (5) (6) 7 8 9 10. Наталка стоїть на 6-му поверсі, якщо рахувати знизу, а Сашко — на 5-му поверсі, якщо рахувати знизу. Отже, діти стоять на різних поверхах.]

4) На сходах 9 сходинок. Микола стоїть на 5-й сходинці, якщо рахувати знизу, а Оленка — на 5-й сходинці, якщо рахувати зверху. Чи на одній сходинці стоять діти?

[Задача аналогічна попередній: 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9. Оленка стоїть на 5-й сходинці, якщо рахувати знизу, і Микола — також на 5-й сходинці, якщо рахувати знизу. Отже, діти стоять на одній сходинці.]

IV. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що цікаве ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що повторили? Що ви тепер знаєте краще, ніж до цього уроку? Як можна встановити склад числа? У який спосіб можна дізнатися склад будь-якого числа?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити