Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата

Множення і ділення. Табличне множення і ділення (продовження)

66

Переставний закон множення


67

Таблиця множення числа 2. Розв’язування задач на множення. Периметр квадрата


68

Збільшення числа на кілька одиниць і в кілька разів


69

Ознайомлення учнів з дією ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини. Розв’язування задач


70

Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв’язування задач


71

Таблиця ділення на 2. Розв’язування задач на ділення


72

Порядок виконання дій у виразах без дужок. Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач


73

Назви чисел при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і в кілька разів


74

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв’язування задач. Порівняння виразів. Самостійна робота


75

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів


76

Контрольна робота № 5


77

Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 1. Ділення рівних чисел


78

Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач


79

Порядок дій у виразах на дії різних ступенів без дужок і з дужками. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3


80

Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення


81

Таблиця ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром


82

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач


83

Розв’язування задач з буквеними даними. Знаходження значень виразів зі змінною


84

Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Знаходження периметра прямокутника


85

Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4


86

Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів і розв’язування задач


87

Знаходження невідомого множника. Розв’язування рівнянь


88

Знаходження невідомого дільника і діленого. Розв’язування рівнянь


89

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Порівняння задач та їх розв’язання


90

Таблиця множення числа 5. Розв’язування задач


91

Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач


92

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Знаходження значень бук- вених виразів. Самостійна робота


93

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Розв’язування рівнянь


94

Контрольна робота № 6


95

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу


96

Одиниці вимірювання часу. Рік, місяць. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу


97

Визначення часу за годинником. Табель-календар. Розв’язування задач


98

Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. Творча робота над задачею


99

Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6


100

Кратне порівняння чисел. Розв’язування простих задач на порівняння


101

Таблиця множення числа 7. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7


102

Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7


103

Таблиця ділення на 7. Розв’язування задач


104

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач


105

Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Самостійна робота


106

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7


107

Контрольна робота № 7


108

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8


109

Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 8


110

Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач


111

Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач з буквеними даними


112

Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач


113

Засвоєння таблиці множення числа 9. Розв’язування задач


114

Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9


115

Множення і ділення нуля. Множення на 0. Неможливість ділення на 0. Розв’язування задач


116

Множення і ділення на 10. Розв’язування задач


117

Засвоєння таблиць множення і ділення


118

Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування нестандартних задач


119

Повторення й закріплення вивченого. Самостійна робота


120

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв’язування нестандартних задач


121

Контрольна робота № 8


122

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів


Повторення вивченого у другому класі

123

Числові множини. Додавання і віднімання чисел. Розв’язування задач


124

Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. Розв’язування задач


125

Випадки додавання і віднімання виду 26 + 8; 26 - 8. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задач


126

Повторення й закріплення вивченого. Розв’язування задач


127

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 35 + 27. Розв’язування задач


128

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач


129

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 34-18. Розв’язування задач


130

Повторення таблиць множення і ділення. Розв’язування задач


131

Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів. Самостійна робота


132

Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів


133

Контрольна робота за рік. (Розв’язування прикладів)


134

Контрольна робота за рік. (Розв’язування задач)


135

Аналіз контрольної роботи. Систематизація і узагальнення знань учнів


136

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік
Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити