Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 79. ПОРЯДОК ДІЙ У ВИРАЗАХ НА ДІЇ РІЗНИХ СТУПЕНІВ БЕЗ ДУЖОК І З ДУЖКАМИ. ВПРАВИ НА ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 3

Мета: ознайомити учнів з порядком дій у виразах на дії різних ступенів без дужок і з дужками; формувати навички табличного множення числа 3; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу; виховувати акуратність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 108, завдання 634; 635)

Завдання 634

— Прочитайте вирази, у яких остання дія додавання; віднімання.

Завдання 635

— Яка вартість покупки?

2. Усна лічба

1) Віршовані задачі.

✵ Йшли 4 їжаки,

Кожен ніс по три грибки.

Скільки всіх було грибків

В чотирьох цих їжаків? (12)

✵ Йшло 4 віслюки,

Кожен ніс по два мішки.

Скільки всіх було мішків

В чотирьох цих віслюків? (8)

✵ В кожну миску 3 котлети

Клала лиска Віолетта.

Мисочок у лиски 6.

А котлет? Хто відповість? (18)

✵ На столі — 4 миски.

В кожній з них по 3 сосиски.

Скільки всіх сосисок там

Знати хочеться котам. (12)

2) Усне розв'язування задач.

✵ Щоб полити одну грядку, потрібно 3 відра води. Скільки треба води, щоб полити 7 таких грядок?

✵ Оля намалювала 10 кружечків, розташувавши їх у 2 ряди, в кожному ряду порівну. Скільки кружечків в одному ряду?

✵ У бібліотеці було видано 16 книг, по 2 книги кожному відвідувачу. Скільки було відвідувачів?

✵ У три ряди намалювали 12 кружків, в кожному ряду порівну. Скільки кружків вийшло в ряду?

3. Хвилинка каліграфії

— Запишіть відповіді таблиці множення числа 3.

4. Математичний диктант

— Запишіть вирази. Знайдіть значення цих виразів.

✵ Сума чисел 9 і 7; 14 і 8; 35 і 38.

✵ Різниця чисел 33 і 6; 40 і 17; 60 і 9.

✵ Добуток чисел 3 і 7; 2 і 8; 3 і 6.

✵ Частка чисел 12 і 2; 14 і 2; 18 і 2.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми вивчимо нове правило щодо порядку дій.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 108-110)

Завдання 636. Робота в групах

Учні «ланцюжком» складають приклади і знаходять відповіді, що розсипалися.

Завдання 637. Робота в групах

Учні називають пропущені числа. Пояснюють, як їх можна знайти.

Завдання 638. Колективне розв'язування задачі

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

Учні читають, як цю задачу можна розв’язати двома способами. Пояснюють, що дізнаються кожною дією у 1 і 2 способі. Вирази порівнюються.

Висновок: якщо у виразах без дужок є множення (ділення) і додавання (віднімання), то спочатку виконуємо дії множення і ділення, а потім — додавання і віднімання по порядку зліва направо.

Далі розглядаються вирази без дужок і з дужками.

Звертається увага, що числа над знаками дій указують на порядок виконання дій.

Висновки: у виразах з дужками першою виконується дія, що в дужках.

Завдання 639. Письмове виконання завдання за зразком з коментуванням правил

Завдання 640

Учні визначають порядок дій та знаходять значення виразу.

Перший стовпчик — з коментуванням, решта прикладів — самостійно.

Завдання 642

Учні знаходять периметр прямокутника зі сторонами а = 3 см, в = 5 см, склавши вираз (а + в) ∙ 2.

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Розв'язування прикладів з коментуванням

2. Робота над задачами

✵ В одному пакеті 3 кг мандаринів. Скільки кілограмів мандаринів у 6 таких пакетах?

✵ Коли з бідона у три банки налили по 3 л молока, то у бідоні залишилося ще 6 л. Скільки літрів молока було у бідоні спочатку?

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв'язування логічних задач

1) Скільки паличок потрібно, щоб побудувати 4 трикутники? Олесь використав для побудови всього 9 паличок. Накресліть, як він це зробив.

2) Завдання 641.

Поданий малюнок виконується на дошці. Учні визначають, скільки трикутників на малюнку. (10)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 110, завдання 643; 644.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити