Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 80. ВПРАВИ НА ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 3. ПОВТОРЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Мета: формувати вміння розв'язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій; повторити взаємозв'язок дій множення і ділення; розвивати математичне мовлення; виховувати акуратність.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 710, завдання 643; 644)

Завдання 643

— Прочитайте виписані вирази.

Завдання 644

— Прочитайте, як ви знайшли периметр прямокутника.

2. Усна лічба

1) Гра «Здогадайся».

2) Задачі у віршах.

✵ Задумалися мишки:

16 в них горішків.

На двох як поділити?

Підкажемо їм, діти? (8)

✵ 6 метеликів летіли.

Парами спочити сіли.

На скількох ромашках

Спали ці комашки? (3)

✵ Зайчик ділення не знав,

до сови він прискакав.

«12 поділи на 2».

Що відповіла сова? (6)

3) Робота за таблицею.

2

4

6

8

10

20

54

56

12

14

15

16

18

30

63

64

21

24

25

27

28


72


32

35

36

4081


42

45

48

49

Учитель показує один з горизонтальних рядків, а учні показують числа, від множення яких отримані ці добутки. Наприклад, вони відповідають: «12 дістаємо від множення 3 на 4 або 2 на 6; 16 — 2 на 8; і так далі.

Відмічаючи в кожному ряду ті випадки, які важко запам’ятати дітям, потрібно надалі частіше повертатися до них у процесі обчислень.

Інший прийом — усне опитування за таблицею, спочатку послідовно, потім — вибірково (з формулюванням задачі на слух: 3 ∙ 9 = ?) з постійним оберненим питанням: «Скільки буде, якщо 27 розділити на З?».

3. Хвилинка каліграфії

— Випишіть з таблиці парні числа.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення числа 3.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 110-111)

Завдання 645. Математичний диктант Один учень працює біля дошки.

Завдання 646. Усне виконання завдання

Учні пояснюють, як склали рівності за малюнком.

Звертається увага, що при діленні на перший множник у результаті отримали другий множник. І навпаки: при діленні на другий множник у результаті отримали перший множник.

Завдання 647

Учні усно «ланцюжком» за малюнком складають рівності на множення і ділення.

Завдання 648

Учні за зразком з кожного добутку складають вирази на ділення та обчислюють їх значення.

Завдання 649

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі і запису короткої умови учні самостійно записують її розв’язання у зошити.

Завдання 650

а) Колективне складання задач.

б) Самостійне розв’язування задачі.

Завдання 651. Колективне розв'язування задачі

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

Завдання 652. Робота в парах

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 653. Колективне ознайомлення зі змістом задачі, її аналіз Один учень записує умову і розв’язує задачу.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Записування виразів, значення яких дорівнює 9

2 + 14 : 2

3 ∙ 7 - 10

27 — 2 ∙ 9

4 : 2 + 7

2. Робота над задачею

Фермер продав двом покупцям по 3 л молока й одному покупцеві — 5 л молока. Скільки всього літрів молока він продав?

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв'язування логічних задач

1) Завдання 553*.

Треба перевезти 11 шаф. На автомобіль можна навантажити не більше 3 шаф. Скільки рейсів доведеться зробити автомобілю? (4 рейси)

2) У Петрика було 7 грн, а у Михайлика 5 грн. Петрик купив олівець. Скільки коштує олівець, якщо у хлопчиків грошей стало порівну? (2 грн)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 111, завдання 654; 655.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити