Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 83. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ ЗІ ЗМІННОЮ

Мета: вправляти учнів у застосуванні випадків табличного ділення на 3 під час розв'язування прикладів і задач; вчити розв'язувати задачі з буквеними даними; закріпити навички додавання і віднімання в межах 100; виховувати активність, уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 113, завдання 672; 673)

Завдання 672

— Прочитайте вирази та їх значення.

Завдання 673

— Скільки всього помилок зробив Незнайко у листі?

2. Гра «Продовжуй!»

Учитель має будь-який приклад (6 : 3 = 2) і передає прапорець учневі за першою партою. Учень повинен продовжити — назвати наступний приклад таблиці (9 : 3 = 3) і передати прапорець своєму сусідові, і так далі.

3. Усна лічба

1) Робота за таблицею.

Ділене

15


14


10


Дільник

3

3

2

3


2

Частка


4


9

2

8

2) Усне розв'язування задач.

✵ У пакети розсипали 24 кг борошна, по 3 кг у кожний. Скільки вийшло пакетів борошна?

✵ Учень розв’язав 15 прикладів і записав їх у 3 однакові стовпчики. Скільки прикладів у нього вийшло в одному стовпчику?

✵ Кравець з 18 м тканини зшив сукні, витрачаючи на одну сукню 3 м. Скільки всього суконь зшив кравець?

✵ Кравець з 15 м тканини зшив 3 сукні. Скільки метрів тканини він витрачав на одну сукню?

✵ Для роботи в шкільному саду всіх учнів класу розподілили на 3 групи. У кожній групі виявилося по 5 дівчаток і 3 хлопчики. Скільки в класі дівчаток? Скільки в класі хлопчиків? Скільки всього учнів у класі?

4. Хвилинка каліграфії

— Спишіть числа, які діляться на 3.

6; 20; 12; 63; 2; 42; 84; 21; 72.

5. Математичний диктант

✵ Добуток чисел 3 і 2 зменшити на 2.

✵ Суму чисел 12 і 6 поділити на 2.

✵ Різницю чисел 20 і 18 помножити на 8.

✵ Добуток чисел 3 і 6 збільшити на 4.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчені таблиці множення і ділення.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 114)

Завдання 674. Робота в групах Усне виконання завдання.

Завдання 675

Письмове виконання завдання за зразком з коментуванням. Один учень працює біля дошки, решта— у зошитах.

Завдання 676; 677

Колективне ознайомлення зі змістом задачі, її аналіз. Один учень записує умову і розв’язує задачу.

Завдання 678. Робота в парах

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 679. Колективне опрацювання матеріалу Учні читають розв’язання задач з буквеними даними.

Завдання 680. Колективне розв'язування задачі Аналіз умови задачі, запис розв’язання і пояснення.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

2. Гра «Віконечка»

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв'язування логічної задачі

Валя, Марійка, Оленка і Наталя зірвали 4 різні квітки: дзвоник, ромашку, волошку і троянду. На запитання, хто яку квітку зірвав, дівчатка, жартома, відповіли таким чином, що у кожній відповіді одна частина істинна, а друга — хибна. Відповіді дівчаток:

«Оленка зірвала ромашку, Наталя — волошку».

«Оленка зірвала дзвоник, Марійка — ромашку».

«Валя зірвала ромашку, Наталя — троянду».

Хто яку квітка зірвав?

Відповідь. Якщо Оленка зірвала ромашку, то в другому випадку вона не могла зірвати дзвоник, але тоді Марійка не могла зірвати ромашку, адже обидві відповіді будуть помилковими. Отже, Наталя зірвала троянду, Валя — ромашку, Оленка — дзвоник, Марійка — волошку.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 114, завдання 681; 682.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити