Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 84. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ЗАСТОСУВАННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 3. ЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРИМЕТРА ПРЯМОКУТНИКА

Мета: повторити і закріпити таблиці множення й ділення чисел 2 і 3; формувати вміння знаходити периметр прямокутника; розвивати творчі здібності; виховувати самостійність.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 114, завдання 681; 682)

Завдання 681

— Прочитайте записані вирази та їх значення.

Завдання 682

— Скільки робочих днів у а тижнях?

2. Гра «Не помилися!»

На плакаті написані числа від 1 до 30. Завдання: назвати числа, які зустрічаються в таблиці множення на 3.

3. Гра «Угадай приклад»

Учитель показує картку з відповіддю із таблиці множення числа 2, діти мають згадати приклад.

4. Гра «Який ряд кращий?»

На дошці 3 стовпчики прикладів (для кожного ряду — свої). Учні по одному з кожного ряду виходять і пишуть відповіді. Перевірка — колективна. Перемагає ряд, учні якого розв’яжуть свої приклади швидше і без помилок.

5. Робота за таблицею

Множник

3


22

2

Множник


2

4

3

2Добуток

12

10


18

14

18

16

6. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

11; 13; 15...

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Сьогодні на уроці ми повторимо вивчений матеріал.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 115-116)

Завдання 683. Математичний диктант

Учні «ланцюжком» складають та обчислюють вирази. Один учень працює біля дошки, решта — у зошитах.

Завдання 684. Коментоване розв’язування прикладів Завдання 685. Коментоване розв'язування завдання

Учні пригадують, як знайти невідомий компонент. По черзі пояснюють завдання, працюючи в своїх зошитах.

Завдання 686. Колективне ознайомлення зі змістом задачі, її аналіз Один учень записує умову і розв’язує задачу.

Завдання 687. Усне виконання завдання

Завдання 688

Учні записують вираз для обчислення периметра прямокутника Р = (а + в) ∙ 2 і знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 689. Колективне опрацювання матеріалу Розв’язання: жер, жрс, сжр, ерж, реж, ржс — 6 способів.

Завдання 690

1 + 1 + 1 + 1 = 4; 11 + 1 + 1 = 13; 11 + 11 = 22.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Самостійна робота

1 варіант

1. Задача.

У чотирьох коробках лежало по 3 іграшки. Принесли ще одну коробку, в якій було 5 іграшок. Скільки іграшок в усіх коробках?

2. Сторона рівностороннього трикутника — 2 см. Знайдіть периметр цього трикутника.

3. Обчисліть.

4. Знайдіть значення виразу 3 ∙ а + 15, якщо а = 9.

5. Порівняйте вирази.

2 варіант

1. Задача.

У мами було 30 грн. Вона купила два букети троянд по 6 грн. Скільки грошей залишилося у мами?

2. Периметр рівностороннього трикутника — 21 см. Знайдіть довжину однієї сторони цього трикутника.

3. Обчисліть.

4. Знайдіть значення виразу 3 ∙ а + 29, якщо а = 6.

5. Порівняйте вирази.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 116, завдання 691; 692.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити