Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 89. ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДІЛЬНИКА І ДІЛЕНОГО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ

Мета: формувати навички табличного ділення на 4; вправляти учнів у розв'язуванні і порівнянні задач; розвивати логічне мислення; виховувати культуру поведінки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 120, завдання 727; 728)

Завдання 727

Прочитайте розв’язання рівнянь.

Завдання 728

Прочитайте розв’язання задачі рівнянням.

2. Усна лічба

1) Гра «Естафета».

2) Гра «Угадай приклад».

Приклади (2 ∙ 9; 4 ∙ 4 і т. д) записані на дошці, затулені карткою з відповіддю. Діти називають різні приклади з цією відповіддю, намагаючись угадати приклад, записаний на дошці.

3) Гра «Так. Ні».

На дошці — приклади: 4 ∙ 6; 4 ∙ 3; 4 ∙ 5; 2 ∙ 3; 9 ∙ 4; 5 ∙ 3. Учитель демонструє картки з числами. Якщо число є відповіддю, учні хором говорять «Так», потім вимовляють приклад 4 ∙ 6 = 24. Якщо число не є відповіддю, говорять «Ні».

3. Усне розв'язування задач

1) Висота кожного поверху 4 м. У будинку 9 поверхів. Знайдіть висоту будинку до даху.

2) Юрасик купив 8 фломастерів по 3 грн кожний і ластик за 2 грн. Яка вартість його покупки?

3) Один пиріжок коштує 3 грн. Скільки таких пиріжків можна купити за 12 грн?

4) Маринка вирізала 12 маленьких сніжинок. Вона розклала їх порівну в 3 картонні коробки. Скільки сніжинок у кожній коробці?

4. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

— Яке число «зайве» і чому?

12; 16; 34; 13; 18.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчені таблиці множення і ділення.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 120-121)

Завдання 729. Математичний диктант

Самостійне виконання завдання. Один учень працює біля дошки.

Завдання 730

Учні виписують числа, які діляться на 2 і на 4, та роблять висновки.

Завдання 731. Самостійна робота

Двоє учнів працюють за закритою дошкою.

Завдання 732. Колективне ознайомлення зі змістом задач, їх аналіз Один учень записує умову і розв’язує задачу. Після цього задачі порівнюють.

Завдання 733. Фронтальне вивчення змісту задачі

Під час відтворення змісту учні на дошці зображують умову задачі.

Купив — по 4 грн. ? кг, 28 грн.

Віддав — 3 кг

Залишилось — ?

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Обчислення значень виразів

— Обчисліть вирази. Підкресліть дільники.

2. Робота над задачею

У класі 13 парт. Принесли ще 2 парти. Потім усі парти розставили порівну в 3 ряди. Скільки парт у кожному ряді?

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв'язування логічних задач

1) Дані числа: 5; 4; 7; 8; 9; 12; 3; 6. Кожне парне число збільшіть на 6, а непарне — на 7. Які числа вийшли: парні або непарні?

— Розв’язуючи задачу, ви помітили, що сума двох парних натуральних чисел є число парне, сума двох непарних чисел є також число парне. Яким числом є сума, один з доданків якої парний, а інший — непарний?

Розгляньте приклади:

2) Даний вираз: 75 - 25 + 6. Які два числа потрібно взяти в дужки, щоб отримати 44? (75 - (25 + 6))

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 121, завдання 734; 735.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити