Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 92. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета: формувати навички розв'язування прикладів і задач, які включають дії різних ступенів; розвивати логічне мислення; виховувати самостійність, інтерес до вивчення математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 123, завдання 751; 752.)

Завдання 751

— Прочитайте складені вирази та їх значення.

Завдання 752

— Скільки вийшло рядів?

2. Усна лічба

1) Гра «Ланцюжок».

8 збільшити в 2 рази, розділити на 4, помножити на 3, зменшити на 3, знайти третину.

35 зменшити в 5 разів, збільшити в 4 рази, зменшити на 12, знайти половину, збільшити на 37.

2) Робота за таблицею.

Ділене

12


15


27


Дільник

3

6


8


3

Частка


2

3

3

9

8

3. Хвилинка каліграфи з логічним завданням

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

6; 8; 12; 14; 18; ...; ...; 26; 30.

4. Усне розв'язування задачі

На виготовлення однієї прямокутної рамки потрібно 4 см дроту. Скільки знадобиться дроту на виготовлення трьох таких рамок?

— Складіть дві обернені задачі та розв’яжіть їх. Які відповіді до обернених задач?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо правила порядку виконання дій у виразах.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 123-124)

Завдання 753

Учні «ланцюжком» читають приклад та коментують його розв’язання.

Завдання 754. Робота в парах

Учні знаходять добуток чисел а і 5, якщо а = 6; а = 8.

Завдання 755. Робота в парах

Учні знаходять частку від ділення чисел в і 5, якщо в = 45.

Завдання 756

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують.

Завдання 757. Самостійне виконання завдання

Один учень працює біля дошки.

Завдання 758. Колективне розв'язування задачі

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

Завдання 759

Івась старший від Володі, а Володя старший за Мишка. Хто із хлопців наймолодший? (Мишко)

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Самостійна робота

1 варіант

1. Задача.

У Ніни 6 зошитів в лінійку, а в клітину — в 2 рази більше. Скільки всього зошитів у Ніни?

2. Обчислення значень виразів.

2 варіант

1. Задача.

З однієї клумби зрізали 15 троянд, а з іншої — в 3 рази менше. Скільки всього троянд зрізали?

2. Обчислення значень виразів.

2. Офтальмологічна пауза

3. Розв'язування логічних задач

1) Сергій і Саша носять прізвища Болтов і Шилов. Яке прізвище у кожного з них, якщо Саша із Шиловим живуть у сусідніх будинках?

Відповідь. Саша Болтов, Сергій Шилов.

2) На двох полицях стояло 25 книг. На кожну полицю поставили ще стільки книг, скільки було на іншій полиці. Скільки книг стало на двох полицях після цього?

Розв’язання. Позначимо число книг на першій полиці римською цифрою І, а на другій — II. Тоді на першу полицю поставили ще II книг, а на другу ще І книг. Усього було книг І + II, а стало (II + І). Але нам відомо, що І + II = 25. Отже, всього на двох полицях стало 25 + 25 = 50 книг.

Відповідь: 50 книг.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 124, завдання 760; 761.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити