Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 99. ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДІЛЕННЯ НА 6

Мета: вдосконалювати навички обчислень у межах вивченого матеріалу; сприяти розвитку математичного мовлення, логічного мислення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 131, завдання 808; 809)

Завдання 808

— Прочитайте вирази, у яких відповіді — круглі числа; у відповіді є цифра 4; цифра 3; число, що стоїть між 7 і 9.

Завдання 809

— Яка ціна одного альбому?

2. Усна лічба

1) Гра «Мовчанка».

2) Робота за таблицями.

Множник

6
Множник

8

6

5

6

Добуток


24

15

30

Ділене

18

3648

42

Дільник

6

6

5

5Частка7

9

6

6

3) Розв'язування задач.

✵ Ціна ручки 3 грн. Купили 6 ручок. Скільки заплатили за покупку?

✵ Для виготовлення 1 л варення потрібно 2 кг ягід. Скільки літрів варення вийде з 12 кг ягід?

3. Індивідуальне опитування

Картка 1

1. Розв’яжи приклади.

2. Розв’яжи задачу.

На двох клумбах 6 кущів троянд. Скільки кущів троянд на одній клумбі?

Картка 2

1. Розв’яжи приклади.

2. Розв’яжи задачу.

У 6 бідонах — 48 л води. Скільки літрів води в одному бідоні?

4. Математичний диктант

✵ Добуток — 48, перший множник — 6. Запишіть другий множник.

✵ Ділене — 54, дільник — 6. Знайдіть частку.

✵ Частку чисел 42 і 6 збільшіть на 24.

✵ Число 91 зменшіть на частку чисел 36 і 6.

✵ Частку чисел 24 і 6 зменшіть у 2 рази.

✵ Знайдіть добуток чисел 6 і 3, зменшіть його в 2 рази.

5. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

12; 18; 24; ...; 36; ...; 48; 54.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю ділення на 6.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 131-132)

Завдання 810

Учні «ланцюжком» з рівностей на множення числа 6 складають рівності, що містять ділення на число 6.

Завдання 811. Самостійне виконання завдання

Один учень працює біля дошки.

Завдання 812

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають короткий запис, читають і пояснюють різні способи розв’язання задачі.

Завдання 813

Учні складають план розв’язання задачі:

1) Скільки ваз виготовив за годину гончар?

2) Скільки ваз виготовив за годину його учень?

3) Скільки ваз вони виготовляли за годину разом?

Завдання 814. Колективне ознайомлення зі змістом задачі, її аналіз

Один учень записує умову і розв’язує задачу.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (додаток)

1. Робота над задачею

Тато купив 11 цукерок, а мама — 7. У сім’ї троє дітей. Куплені цукерки батьки розділили між дітьми порівну. Скільки цукерок отримав кожний з дітей?

— Складіть подібну задачу, використовуючи вираз:

(14 + 18) : 4

2. Обчислення значень виразів

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв'язування логічних задач

1) У виразі 12 : 2 + 2 ∙ 2 поставте дужки так, щоб після обчислення дістати суму 6 і 2.

12 : (2 + 2) ∙ 2 = 6; 12 : (2 + 2 ∙ 2) = 2

2) Скільки кроків зробить горобець за сім років? (Жодного)

3) Накресліть прямокутник і проведіть у ньому 2 відрізки так, щоб можна було побачити по 2 трикутники, чотирикутники і п’ятикутники.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 132, завдання 815; 816.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити