Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 102. ПОРЯДОК ДІЙ У ВИРАЗАХ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ПРИКЛАДІВ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 7

Мета: закріпити знання учнів про порядок дій у виразах, знання таблиці множення числа 7; формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, математичне мовлення, творчі здібності; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 135, завдання 833; 834)

Завдання 833

— Прочитайте вирази та їх значення.

Завдання 834

— Скільки кульок було у Тіма?

2. Усна лічба

1) Гра «Хто швидший?».

2) Робота за таблицею.

Ціна

Кількість

Вартість

5 грн

4

?

4 грн

?

24 грн

?

3

21 грн

3. Індивідуальне опитування

Картка 1

1. Порівняй вирази.

2. Розв’яжи задачу.

У шкільну їдальню купили 5 кг цукерок і 35 кг печива. У скільки разів більше печива, ніж цукерок?

Картка 2

1. Порівняй вирази.

2. Розв’яжи задачу.

До магазину привезли 4 ящики слив і 28 ящиків яблук. У скільки разів більше яблук, ніж слив?

4. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

12; ...; 36; ...; ....

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення числа 7 і порядок дій у виразах.

1. Робота за підручником (с. 135-136)

Завдання 835. Колективне опрацювання матеріалу

Учні пояснюють, як виконали завдання.

Завдання 836

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

Завдання 837

Учні коментують, як виконали обчислення.

Завдання 838. Робота в парах

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 839. Усне виконання завдання

— Число 10 можна по-різному розкласти на суму двох доданків. Яка пара таких доданків при множенні дасть найбільший добуток? (5 ∙ 5 = 25)

Завдання 840. Колективне ознайомлення зі змістом задачі, її аналіз

Один учень записує умову і розв’язує задачу, скориставшись підказкою:

Завдання 841. Коментоване розв'язування рівнянь

Завдання 842

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі учні вибирають рівняння, за допомогою якого можна розв’язати задачу.

Один учень записує рівняння на дошці і розв’язує його.

Завдання 843

Маємо трійку чисел 2; 7; 5. Установіть закономірність та утворіть нову трійку, уставивши пропущене число: 6; ...; 3. (6; 9; 3)

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Дії над іменованими числами

— Заповніть порожні клітинки.

Двоє учнів працюють за закритою дошкою для подальшої перевірки.

2. Офтальмологічна пауза

3. Розв'язування логічних завдань

— Які з поданих висловлень завжди істинні (правильні), які — завжди хибні (неправильні), а які можуть бути істинними або хибними?

✵ Двоцифрове число більше за одноцифрове. (і)

✵ Зменшуване більше за різницю. (і)

✵ Від’ємник більший за різницю. (і чи х)

✵ Сума не може дорівнювати доданку. (х)

✵ Батько старший за дідуся. (х)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 136, завдання 844; 845.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити