Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 103. ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 7. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: ознайомити учнів з таблицею ділення на 7; удосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, пізнавальний інтерес, творчі здібності; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 136, завдання 844; 845)

Завдання 844

— Прочитайте порядок дій і розв’язання виразу.

Завдання 845

— Скільки разом горобців?

2. Гра «Досвідчений грибник»

— Хто з вас ходив у ліс по гриби?

— Які їстівні гриби вам відомі? (Білий гриб, сироїжки, маслюки, рижики, підберезники, підосичники, опеньки, лисички)

На дошці — таблиця «їстівні і отруйні гриби».

— Чим небезпечні отруйні гриби?

— Ми сьогодні на нашій математичній галявинці теж збиратимемо гриби. А щоб у ваш кошик не потрапили мухомори, поганки або несправжні опеньки, збирайте лише ті грибки, на яких написані відповіді таблиці множення числа 7.

На дошці розташовані «грибки», учні знімають їстівні гриби з правильною відповіддю, називають приклад, якому відповідає відповідь, і кладуть грибок до кошика.

3. Складання виразів та обчислення їх значень

✵ Різницю чисел 73 і 66 помножити на число 6.

✵ Від числа 80 відняти частку чисел 42 і 6.

✵ Суму чисел 37 і 23 розділити на добуток 2 і 3.

4. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

14; 21; 28; ...; ...; 49; ...; 63.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми складемо таблицю ділення на 7.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 136-137)

Завдання 846. Колективне опрацювання матеріалу

Учні пояснюють, як склали таблицю ділення на число 7. Читають хором таблицю ділення на число 7, в якій закриті відповіді.

— Яке число потрібно поділити на 7, щоб отримати 2?

— Яке число потрібно поділити на 7, щоб отримати 8? 3? 7? 4? 6? 5?

Завдання 847

Учні читають вираз 28 : 7 = 4 по-різному. Пояснюють, на що вказують числа 28; 7; 4.

Завдання 848. Коментоване розв'язування завдання

Учні записують множину чисел, що діляться на 7.

Клас

Завдання 849. Письмове виконання завдання з опорою на таблицю множення числа 7

Завдання 850

Самостійний запис розв’язання задачі.

Завдання 851

Після колективного ознайомлення зі змістом задачі учні складають план розв’язування.

1) Яке друге число?

2) У скільки разів друге число більше від першого?

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання виразом ((7 + 42) : 7 = 7 (р.)).

Решта учнів під керівництвом учителя розглядають план розв’язання і визначають дії.

Завдання 852

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Математичний диктант

✵ Яке число потрібно поділити на 6, щоб отримати 7?

✵ Яке число в 7 разів менше 49?

✵ Перший множник 5, другий невідомий, добуток 35. Чому дорівнює другий множник?

✵ У скільки разів 63 більше від 7?

✵ На яке число потрібно розділити 54, щоб отримати 9?

✵ Назвіть усі числа, на які ділиться число 18.

✵ Назвіть декілька чисел, які при множенні дають 24.

Відповіді: 42; 7; 7; 9; 6; 1, 2, 3, 6, 9,18; 1 і 24, 6 і 4, 3 і 8.

2. Офтальмологічна пауза

3. Розв'язування логічних задач

✵ Василько з’їв на дві пампушки більше Миколки і на дві пампушки менше Олі. Разом вони з’їли 12 пампушок. Скільки з’їв кожен?

Розв’язання

1) Скільки з’їли б діти, якби Василько з’їв стільки, скільки Миколка? (12 - 2 = 10)

2) На скільки Оля з’їла більше Миколки? (2 + 2 = 4)

3) Скільки з’їли б діти, якби і Оля, і Василько з’їли кожний стільки, скільки Миколка? (10 - 4 = 6)

4) Скільки з’їв Миколка? (6 : 3 = 2) І так далі.

Відповідь: 2; 4 і 6.

✵ Число 8 можна розкласти на два доданки по-різному. Яка пара таких доданків при множенні дає найбільший добуток? (4 і 4)

Міркування записуються у вигляді таблиці.

Склад числа 8

1 і 7

2 і 6

3 і 5

4 і 4

Добуток

1 ∙ 7 = 7

2 ∙ 6 = 12

3 ∙ 5 = 15

4 ∙ 4 = 16

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 137, завдання 853; 854.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити