Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 108. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 8

Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над допущеними помилками; ознайомити учнів з таблицею множення на 8 та її практичним застосуванням; формувати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз контрольної роботи

1) Колективна робота над типовими помилками.

2) Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.

2. Математичний диктант

✵ Число 28 зменшити в 7 разів.

✵ Ділене — 49, дільник — 7. Знайти частку.

✵ Другий множник — 7. Добуток — 35. Чому дорівнює перший множник?

✵ Доповнити частку чисел 63 і 7 до 60.

✵ Суму чисел 29 і 27 зменшити в 7 разів.

✵ Різницю чисел 22 і 15 збільшити в 6 разів.

✵ На скільки 43 менше, ніж добуток чисел 7 і 7?

✵ Перший множник — 7, другий — різниця чисел 44 і 35. Чому дорівнює добуток?

✵ Маса поросяти 7 кг, а вівці — в 6 разів більше. Яка маса вівці?

✵ Для виготовлення 6 кг цукру використали 36 кг цукрового буряка. У скільки разів маса цукру менше маси буряка?

Відповіді: 4; 7; 5; 51; 8; 42; 6; 63; 42; 6.

3. Хвилинка каліграфії

— Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

12; 34; ...; ...; 90.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми ознайомимося з таблицею множення числа 8.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 141-142)

Завдання 888. Колективне опрацювання матеріалу

— Яким способом складена кожна таблиця?

— Які приклади таблиці вам уже знайомі?

— Яку властивість множення використали? (Від перестановки множників добуток не змінюється.)

— Назвіть нові, ще не вивчені випадки.

Запам’ятай!

8 ∙ 8 = 64 8 ∙ 9 = 72

Завдання 889-890. Письмове виконання завдання з опорою на таблицю множення числа 8

Завдання 891. Фронтальне вивчення змісту задачі

Під час відтворення змісту учні на дошці зображують умову задачі.

Після цього учні працюють самостійно, один учень — за закритою дошкою.

Завдання 892. Робота в парах

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Завдання 893. Колективне розв'язування задачі

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

Завдання 894. Усне виконання завдання

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Запис виразів та обчислення їх значень

✵ Перший доданок 40, другий — добуток чисел 8 і 6;

✵ Ділене 42, а дільник виражений різницею чисел 40 і 33.

2. Робота над задачею

Щоб приготувати суміш для укладання цегли, взяли 7 кг цементу, а піску — на 14 кг більше. У скільки разів цементу взяли менше, ніж піску?

3. Гра «Знайди помилку»

— Випишіть неправильні рівності. Обчисліть.

4. Практичні завдання

— Накресліть коло (радіус 5 см).

— Накресліть 3 кола, щоб у них був загальний центр.

— Накресліть коло із радіусом 3 см, позначте на колі 4 точки і з’єднайте їх таким чином, щоб вийшов чотирикутник. Розфарбуйте чотирикутник.

5. Офтальмологічна пауза

6. Розв'язування логічних задач

1) Як зміниться частка, якщо ділене 18 зменшити у 2 рази і дільник 6 теж зменшити у 2 рази? (Не зміниться. 18 : 6 = 3; 18 : 2 = 9; 6 : 2 = 3; 9 : 3 = 3)

2) Дідові 60 років, а онукові — 10. Коли дід буде втричі старший за онука? (Через 15 років.)

3) У Даші і Маші 15 книг з віршами. Даші подарували ще три книги з віршами. Скільки тепер у них стало книг разом?

Розв’язання. Хоча ми не знаємо, скільки книг було у Даші і скільки у неї стало книг, ми можемо розв’язати задачу. Якщо до одного з доданків додати деяке число, то сума збільшиться на це число: (а + с) + b = (а + b) + с за сполучною властивістю додавання. Отже, від збільшення кількості книг Даші ще на 3 книги загальне число книг збільшиться на 3 книги, тобто дарівнюватиме 15 + 3 = 18.

Відповідь: 18 книг.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 142, завдання 895; 896.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити