Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 122. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Мета: проаналізувати допущені в контрольній роботі помилки, організувати роботу над ними; повторити і закріпити вивчений матеріал; розвивати мислення, пам'ять; виховувати акуратність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми проведемо роботу над помилками, допущеними у контрольній роботі.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Загальна характеристика результатів виконання контрольної роботи

2. Аналіз помилок, виконання відповідних завдань

IV. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Хвилинка каліграфії

— Запишіть множину чисел, що діляться на 7.

2. Математичний диктант

✵ Добуток чисел 7 і 5 зменшити на 15.

✵ Різницю чисел 50 і 8 зменшити у 7 разів.

✵ Суму чисел 56 і 7 зменшити у 7 разів.

✵ Частку чисел 35 і 7 збільшити на 95.

3. Розв'язування задач

1) На свято Великодня до класу прийшли гості: 18 дорослих, а дошкільнят — у 6 разів менше. Скільки всього гостей прийшло?

Учні складають план розв’язання задачі:

1) Скільки всього гостей прийшло?

2) Скільки прийшло дошкільнят?

2) Коли на одній зупинці з автобуса вийшло 15 пасажирів, а на другій — у 3 рази менше, то в салоні залишилося 18 пасажирів. Скільки пасажирів було в автобусі спочатку?

Під час повторення умови один учень записує короткий запис. Після цього учні за допомогою вчителя складають блок-схему міркувань.

Сильніші учні, скориставшись блок-схемою, самостійно записують її розв’язання у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають блок-схему і визначають дії.

3) Складання і розв’язування задач за виразами.

40 - (6 + 4)

40 : 5 - 3

а) Колективне складання задач.

б) Самостійне розв’язування задачі.

4. Порівняння виразів

5. Самостійна робота

Під час перевірки учні читають приклади і пояснюють спосіб обчислення.

6. Розв'язування кругових прикладів

Учитель звертає увагу учнів на те, яким чином виконуються обчислення.

7. Дії над іменованими числами

Учні «ланцюжком» читають вирази та обчислюють їх значення.

1 дм + 2 см

1 дм : 2

4 дм 8 см : 6

8 дм - 2 см

Фізкультхвилинка

8. Геометричний матеріал

— Накресліть два відрізки: перший завдовжки 8 см, а довжина другого становить четверту частину довжини першого.

9. Офтальмологічна пауза

10. Розв'язування логічної задачі

З 25 учнів класу 17 вивчають англійську мову, а 15 — французьку, причому кожен учень класу вивчає одну з цих мов. Скільки дітей вивчає обидві ці мови?

Розв’язання ілюструється схемою, в якій ліве коло означає дітей, що вивчають англійську мову, а праве — що вивчають французьку. У перетині кіл — діти, що вивчають обидві мови.

Схема заповнюється в процесі розв’язування задачі.

1) Скільки учнів не вивчає французьку мову (вивчає тільки англійську)?

25 - 15 = 10 (мал. а)

2) Скільки учнів не вивчає англійську мову (вивчає тільки французьку)?

25 - 17 = 8 (мал. б)

3) Скільки учнів вивчає тільки одну мову (французьку або англійську)?

10 + 8 = 18

4) Скільки учнів вивчає обидві мови?

25 - 18 = 7 (мал. в)

Відповідь: 7.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 153, завдання 984; 985.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити