Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 2 клас II семестр за підручником Ф. М. Рівкінд - 2013 рік

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ДРУГОМУ КЛАСІ

Урок 125. ВИПАДКИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 26 + 8; 26 - 8. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ ЗІ ЗМІННОЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: повторити способи обчислення додавання і віднімання виду 26 + 8; 26 - 8; формувати вміння знаходити значення виразів зі змінною, розв'язувати і пояснювати розв'язання задач; розвивати увагу, пам'ять; прищеплювати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 154, завдання 6; 7)

Завдання 6

— Прочитайте кругові приклади.

Завдання 7

— Скільки сторінок у книзі?

2. Усна лічба

Множник

8

9


3


7

Множник

7

5

8

7

6

6

Добуток32


18


3. Робота в групах

У кожної групи — по дві картки. На першій записаний початок визначення, на іншій — його продовження.

Картка 1

Картка 2

Коло — замкнена лінія,...

Круг — це частина площини,...

Радіус — це відрізок, що сполучає...

...усі точки якої знаходяться на однаковій відстані від центру.

...обмежена колом.

...центр кола з будь-якою точкою на колі.

Перевірка правильності відновлених визначень.

4. Хвилинка каліграфії

— Запишіть відповіді таблиці множення числа 9 у порядку спадання.

5. Математичний диктант

✵ Різницю чисел 90 і 18 зменшити в 9 разів.

✵ Число 40 збільшити на добуток чисел 9 і 6.

✵ Частку чисел 81 і 9 зменшити в 3 рази.

✵ Знайти суму часток чисел 72 і 8 та 45 і 9.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчений матеріал.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 155)

Завдання 8. Робота в групах

Учні обчислюють за блок-схемами.

Завдання 9. Усне виконання завдання

Учні «ланцюжком» називають, між якими круглими числами розташовані числа: 18; 35; 21; 74; 53; 98

Завдання 10. Коментоване розв'язування прикладів Учні пояснюють способи обчислення.

Завдання 11. Самостійне виконання завдання Один учень працює біля дошки.

Завдання 12. Робота в парах

Учні знаходять значення виразу зі змінною.

Фізкультхвилинка

2. Знаходження значень виразів з дужками і без дужок з коментуванням

3. Розв'язування задач

1) Було — 20 м

Пошили — 6 сук. по 2 м

Залишилося — ?

2) Два соми і чотири карасі важать 14 кг. Карась важить 3 кг. Скільки важить кожен сом, якщо вони важать порівну? (1 кг)

4. Офтальмологічна пауза

5. Розв'язування логічних завдань

1) Двоє коней пробігли 16 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь? (16 км)

2) Гра «Фотограф».

На дошці — таблиця.

Учитель лічить до 7, потім прибирає таблицю, а учні мають відновити її у своїх аркушах. Через 30 с — перевірка.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 155, завдання 13; 14.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити