Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 3 клас I семестр - за підручником М. В. Богдановича - 2014 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 2-ГО КЛАСУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІВНЯННЯМ

Урок 9. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА

Мета: узагальнити знання про властивості дій додавання і віднімання; формувати вміння розв'язувати рівняння, задачі на знаходження третього доданка; розвивати логічне мислення, математичне мовлення; виховувати наполегливість.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (додаток)

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усна лічба

— Заповніть таблицю.

Зменшуване

70

46

 

52

88

 

63

 

Від’ємник

24

 

54

 

16

34

 

95

Різниця

 

33

25

12

 

26

37

5

— Як називаються числа при відніманні?

— Що отримаємо, якщо до різниці додамо від’ємник?

— Що отримаємо, якщо від зменшуваного відняти різницю?

3. Математичний диктант

• Суму чисел 27 і 12 зменшіть на 15.

• Різницю чисел 48 і 8 зменшіть на 40.

• Суму чисел 51 і 9 збільшіть на 15.

• Різницю чисел 13 і 4 збільшіть на 11.

• Невідоме число збільшили на 22 та одержали 48. Запишіть невідоме число.

• Доповніть до 90 число 52.

• Запишіть цифрами кінцівку твердження 15 < 97 на ...; 47 > 23 на ...

• Довжина першої смужки 75 см. Друга смужка на 9 см коротша. Чому дорівнює довжина другої смужки?

• Маса Оленки 29 кг, а її брат на 12 кг важчий. Яка маса брата?

Відповіді: 24; 0; 75; 20; 26; 38; 82; 24; 66; 41.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми узагальнимо ваші знання про властивості дій додавання і віднімання, продовжимо роботу над розв’язуванням рівнянь і задач.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Обчислення прикладів з коментуванням (с. 14, завдання 80)

36 + 43 = (30 + 40) + (6 + 3) = 79

59 - 33 = (50 - 30) + (9 - 3) = 26

48 + 34 = (40 + 30) + (8 + 4) = 70 + 12 = 82

75 - 18 = (60 - 10) + (15 - 8) = 50 + 7 = 57

2. Розв'язування рівнянь (с. 14, завдання 82)

— Розв’яжіть рівняння з перевіркою.

х + 15 = 74        

32 + х = 80

— Як знайшли невідомий доданок?

— Поясніть, який невідомий компонент будемо шукати у рівняннях:

63 - х = 24         

х - 8 = 21

— Як знайти невідомий від’ємник?

— Як знайти невідоме зменшуване?

3. Самостійне складання і розв'язування рівнянь (с. 14, завдання 83)

Самоперевірка (запис на дошці).

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Складання задачі за малюнком (с. 14, завдання 81)

— Розгляньте малюнок.

— Складіть задачу про збирання марок і розв’яжіть її.

— Як називають людину, яка колекціонує марки? (Філателіст)

Аналіз задачі

— Про що запитується в задачі? (Скільки було марок із зображенням мостів?)

— Чи можна про це дізнатися одразу? (Ні)

— Що треба знати, щоб дізнатися про кількість марок із зображенням мостів? (Скільки всього марок із зображенням рослин і тварин.)

— Про що тепер можемо дізнатися? (Скільки марок із зображенням мостів.)

— Яку дію треба виконати? (Дію віднімання)

— Чому? (Щоб знайти невідомий доданок, слід від суми відняти відомі доданки.)

— Складемо план розв’язування задачі.

1) Скільки всього марок із зображенням рослин і тварин?

2) Скільки марок із зображенням мостів?

— Розв’яжіть задачу.

Розв’язання

1) 25 + 30 = 55 (ж.) — з рослинами і тваринами

2) 100 - 55 =45 (м.)

Відповідь: 45 марок із зображенням мостів.

— Складемо вираз.

100 - (25 + 30) = 45 (м.)

2. Творча робота над задачею. Складання оберненої задачі

— Складіть обернену задачу, відповіддю якої буде число 25.

Учні можуть скористатися схемою-опорою під час самостійного розв’язування задачі.

[  ] - [  ]([  ] + [  ]) = [  ]

3. Робота над задачею (с. 15, завдання 85)

Статуя — скульптура (зображення людини чи тварини).

1) Аналіз задачі за запитаннями вчителя. Складання короткої умови до задачі.

2) Самостійне розв'язування задачі.

Сильніші учні розв’язують задачу виразом.

45 - (5 + 2) = 38 (кг)

Учні достатнього і середнього рівня — по діях. Слабким учням роздати картки-підказки.

План

1) Скільки разом використали олова і цинка?

[  ] + [  ] = [  ]

2) Скільки використали міді?

[  ] - [  ] = [  ]

Перевірка виконаних робіт.

4. Усні обчислення (с. 15, завдання 84)

— Розгляньте малюнок і дайте відповіді на запитання.

1) 40 + 2 ∙ 3 = 46 (л) — бак і два чайники.

35 + 3 = 38 (л) — чайник і бідон.

2) 40 - 3 ∙ 3 = 31 (л) — різниця між баком і трьома чайниками.

3) 3 - 2 = 1 (л) — різниця між чайником і глечиком.

5. Завдання з логічним навантаженням (с. 15, завдання 86)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що повторили на уроці?

— Які теоретичні знання допомогли вам виконати всі завдання?

— Прокоментуйте розв’язання рівняння: х - 15 = 25.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 15, завдання 87; 88.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити