Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 3 клас I семестр - за підручником М. В. Богдановича - 2014 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 2-ГО КЛАСУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІВНЯННЯМ

Урок 26. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Мета: ознайомити учнів з розв'язуванням задач на кратне порівняння числа і суми; навчати визначати структуру буквених і числових виразів; вдосконалювати знання таблиць множення і ділення, вміння використовувати їх на практиці; розвивати обчислювальні навички; логічне мислення, математичне мовлення, творчі здібності; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

— Прочитайте вирази, які ви склали, та назвіть результати обчислень.

— Яку обернену задачу ви склали до задачі 224 (с. 33)?

2. Усна лічба (с. 33, завдання 225)

3. Математичний диктант

— Запишіть тільки відповіді.

У скільки разів:

• 8 грн більше, ніж 2 грн?

• 30 м більше від 6 м?

• 4 год менше, ніж 12 год?

• 15 кг більше, ніж 5 кг?

• 7 дм менше, ніж 49 дм?

Відповіді: у 4 рази; у 5 разів; у 3 рази; у 3 рази; у 7 разів.

4. Фронтальне опитування

— Продовжіть міркування.

• Якщо а = 5, то а ∙ 7 - 21 = 5 ∙ 7 - 21 = ...

• Якщо а = 6, то 42 : а ∙ 8 = ... = ...

• Якщо а — 7, то а ∙ 4 - 28 : а = ... = ...

— Виконайте дії.

34 см - 2 дм 6 см = [  ] см - [  ] см = [  ] см

1 дм 6 см + 4 дм = [  ] дм [  ] см

1 дм 7 см + 3 см = [  ] дм [  ] см = [  ] дм

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми продовжимо розв’язувати задачі на кратне порівняння і задачі з буквеними даними; будемо розвивати вміння використовувати знання табличного множення і ділення на практиці.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Усне розв'язування буквеного виразу (с. 33, завдання 226).

2. Робота над задачею з буквеними даними (с. 33, завдання 227)

Розв’язання

1) а ∙ 8 (кг) — маса залізного бруска

2) а ∙ 8 - а (кг)

Відповідь: на а ∙ 8 - а (кг) маса залізного бруска більша від маси дерев’яного.

Фізкультхвилинка

Працювали ви старанно,

Лічили,писали охайно.

Стомилися очки і рученята.

Спочиньте трохи, мої малята!

Сонце спить, небо спить

(очі затулити долонями),

Навіть вітер не шумить.

Рано-вранці сонце встало

(розплющити очі й підняти голови)

І проміння всім послало

(піднятися на пальчики, руки вгору, розвести в сторони).

Станемо струнко! Руки в боки!

Пострибаєм, як сороки,

Як сороки-білобоки.

Стриби-стриби! Скоки-скоки!

А тепер, мов жабенята,

Ще в присядки пострибати.

Ква-ква-ква! Ще раз: ква-ква! —

Щоб спочила голова.

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею (с. 34, завдання 228)

— Прочитайте задачу.

Аналіз задачі, запис короткої умови.

— Запишіть розв’язання задачі.

Сильніші учні розв’язують задачу самостійно.

Усі решта учнів записують задачу, користуючись планом і схемою.

1) Скільки всього журналів і брошур розклав листоноша?

[  ] + [  ] = [  ]

2) У скільки разів більше листоноша розклав газет, ніж журналів і брошур разом?

[  ] : [  ] = [  ]

2. Самостійна робота (с. 34, завдання 229)

— Підкресліть другий доданок у виразі, де останньою є дія додавання.

— Обчисліть значення виразів самостійно.

3. Завдання з логічним навантаженням (c. 34, завдання 230)

Склад числа 8: 1 і 7; 2 і 6; 3 і 5; 4 і 4.

Добуток цих чисел: 1 ∙ 7 = 7; 2 ∙ 6 = 12; 3 ∙ 5 = 15; 4 ∙ 4 = 16.

Найбільший добуток дає пара чисел 4 і 4.

Найменший добуток дає пара чисел 1 і 7.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що повторили на уроці?

— Які завдання найбільше сподобалися?

— Над чим би ви хотіли попрацювати на наступних уроках?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 34, завдання 231; 232.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити