Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 3 клас I семестр - за підручником М. В. Богдановича - 2014 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 2-ГО КЛАСУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІВНЯННЯМ

Урок 27. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 7. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Мета: вдосконалювати навички розв'язання задач на кратне порівняння, на зведення до одиниці розширеного виду; вдосконалювати знання таблиць множення і ділення, вміння використовувати їх на практиці; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, математичне мовлення, творчі здібності; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (додаток)

1. Перевірка домашнього завдання

— Прочитайте розв’язання задачі 232 (с. 34).

— Про що дізналися в кожній дії?

2. Усна лічба

 

5

6

9

1

3

8

4

7

Збільшити у 7 разів

               

Збільшити на 7

               
 

63

35

14

21

42

56

7

28

Зменшити у 7 разів

               

Зменшити на 7

               

3. Фронтальне опитування

1) Робота з числовими виразами (с. 35, завдання 241).

— З виразів та їх числових значень складіть правильні рівності.

2) Математичний диктант.

• 42 більше від 7 у... разів;

• 7 менше від 35 на...;

• 7 менше від 35 у... разів;

• 54 більше від 6 у... разів.

3) Розв'язування задачі на зведення до одиниці (с. 34, завдання 236).

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (дні) — в’яже 1 пару рукавичок

2) 2 ∙ 2 = 4 (дні)

Відповідь: за 4 дні.

Перевірка виконаної роботи.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми продовжимо розв’язувати задачі на кратне порівняння, задачі і вирази на засвоєння таблиці множення і ділення числа 7.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота над буквеними виразами

1) С. 34, завдання 233.

Відповідь: при а — 56; 63.

2) С. 35, завдання 240.

— Доберіть по два значення а, щоб нерівності були рівними.

2. Робота над задачею (с. 34, завдання 234)

Аналіз умови задачі, складання короткого запису.

— Яка маса гарбуза? (12 кг)

— Що відомо про диню? (На 9 кг менше)

— Як дізнатися масу дині?

— Яку дію треба виконати, щоб дізнатися, у скільки разів маса гарбуза більша від маси дині?

— Запишіть розв’язання самостійно.

Сильніші учні складають вираз: 12 : (12 - 9) = 4 (р.).

Слабші учні розв’язують задачі за допомогою картки-підказки:

1) [  ] - [  ] = [  ] (кг) — маса дині

2) [  ] : [  ] = [  ]  (рази)

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Розв'язування задач з буквеними даними

1) С. 34, завдання 235.

— Колективне складання виразу до задачі.

(а + 30) : а

2) С. 35, завдання 243.

— Прочитайте задачу.

— Самостійно складіть до неї вираз.

24 – 24 : а

— Поясніть, про що дізналися в кожній дії.

2. Робота над розширеною задачею на зведення до одиниці (с. 35, завдання 242)

Головне питання вчитель закриває.

— Пригадайте, як ми розв’язували такі задачі, та складіть план розв’язання.

План

1) Скільки гривень коштує одна книга?

2) Скільки гривень коштують 5 книг?

Учитель відкриває головне питання задачі.

— Якою буде остання дія?

3) Скільки всього гривень отримали за книги, продані за день?

— Запишіть розв’язання задачі в зошити.

Сильніші учні розв’язують самостійно, всі решта — під керівництвом учителя.

Перевірка правильності розв’язання задачі.

— Яка ціна однієї книги? (б грн)

— А скільки всього книг продали? (7 + 5 = 12 (кн.))

— Як знайти вартість усіх книг? (6 ∙ (7 + 5) = 42 + 30 = 72 (грн))

— Якщо ви отримали відповідь 72 грн, задачу розв’язано правильно.

3. Завдання з логічним навантаженням

1) С 34, завдання 237.

Відповіді: 44; 45; 47; 48; 84; 85; 87: 88.

2) С. 35, завдання 244.

(2 ∙ 3 + 4) : 5 = 2

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що цікавого повторили на уроці?

— Над якими видами задач працювали?

— Задачі якого виду вам легше розв’язувати? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 35, завдання 239; 246.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити