Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 3 клас I семестр - за підручником М. В. Богдановича - 2014 рік

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 1000

Урок 57. ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ УСНОГО ДОДАВАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Мета: узагальнити різні способи додавання круглих трицифрових чисел; формувати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці; повторити обчислення значень виразів зі змінними; розвивати мислення; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «Рибалки» (на порівняння чисел)

Учні «ловлять» рибу з числами і вкидають у два відерця: більше, ніж 361, і менше, ніж 361.

Числа: 723; 433; 548; 115; 274; 93;975;360.

3. Гра «Хто швидше?» (додаток)

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

4. Робота за картками індивідуального контролю

Картка 1

1. Обчисліть приклади.

390 - 60

720 + 50

120 + 700

2. Розв’яжіть задачу.

У парку посадили 80 беріз, а кленів — на 20 менше. Скільки всього дерев посадили?

Картка 2

1. Обчисліть приклади.

640 - 130

530 + 240

980 - 350

2. Розв’яжіть задачу.

У мотку було 350 г шерсті. Після того, як мама вив’язала рукавички, у мотку залишилось 250 г. Скільки грамів шерсті мама використала на рукавички?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розв’язувати приклади на додавання круглих трицифрових чисел різними способами. Продовжимо роботу над розв’язуванням розширеної задачі на зведення до одиниці; будемо розв’язувати вирази з буквеними даними.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення нового матеріалу

1)  — розкладаємо на розрядні доданки

До сотень додаємо сотні, до десятків додаємо десятки.

2)  — додавання виконуємо послідовно

Спочатку до круглого числа додають сотні, а потім десятки.

(560 + 200)+ 30

3)  — заміна круглих трицифрових чисел десятками

2. Первинне закріплення (с. 82, завдання 520)

— Розв’яжіть приклади з коментуванням різними способами. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ.

1. Самостійна робота (с. 81, завдання 519)

— Поставте букви в порядку зростання значень виразів та прочитайте слово.(Різдво)

— Що ви знаєте про це свято?

Відповіді: 10; 110; 410; 820; 890; 910.

2. Складання задачі на зведення до одиниці (с. 82, завдання 521)

— Складіть задачу за таблицею і питанням: «Скільки деталей виготовив майстер за 7 год?».

— Що дізнаємось У першій дії? (Скільки деталей виготовив учень за 1 год.)

— Що дізнаємось У другій дії? (Скільки деталей виготовив майстер за 1 год.)

— Якою дією можна відповісти на головне питання задачі? (Множенням)

— Самостійно запишіть розв’язання в зошити.

Творча робота над задачею

— Складіть обернену задачу з відповіддю 5.

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (д.) — учень за 1 год

2) 56 : 7 = 8 (д.) — майстер за 1 год

3) 8 - 3 = 5 (д.)

Відповідь: на 5 деталей більше виготовляє майстер за 1 годину.

3. Усна лічба (с. 82, завдання 522)

— Обчисліть значення буквених виразів Відповіді: 4; 8; 6; 9; 2; 5; 7.

4. Завдання з логічним навантаженням (с. 82, завдання 523)

— Запишіть усі трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 8, а цифри не повторюються. (107; 701; 530; 350; 620; 260)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які завдання на уроці були найскладнішими?

— Які завдання вам сподобалися? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 82-83, завдання 524; 525.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити