Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 3 клас I семестр - за підручником М. В. Богдановича - 2014 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 2-ГО КЛАСУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІВНЯННЯМ

Урок 5. РІВНЯННЯ. РОЗВ'ЯЗОК (корінь) РІВНЯННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА ПЛАНОМ

Мета: ознайомити учнів з поняттям «рівняння», алгоритмом розв'язання рівняння; формувати вміння розв'язувати задачі за поданим планом; вдосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (додаток)

1. Перевірка домашнього завдання

2. «Веселі задачі»

• Веселунчик, пес вухатий,

Дуже любить рахувати:

28 каченят,

На 9 більше гусенят.

Скільки разом коло хати

Цих маленьких пташенят?

• Песик рано-вранці встав,

Гусенят порахував.

У дворі їх 25,

На 8 менше каченят,

Скільки їх, скажіть,

Песику допоможіть!

3. Усні обчислення за підручником

1) С. 8, завдання 42.

— Як називаються числа при додаванні?

— Як перевірили дію додавання?

— Якщо а + b — с, то чому дорівнює с - а і с - b?

2) С. 8, завдання 43.

— Доберіть числа, щоб рівності були правильними.

4. Робота за індивідуальними картками

Картка 1

1) Розв’яжіть приклад 35 + 14 та складіть до нього 2 приклади на віднімання.

2) Довжина відрізка АВ — 13 см, а відрізка КМ — 17 см, На скільки сантиметрів другий відрізок довший за перший?

Картка 2

1) Виконайте перевірку і визначте, в якому прикладі допущена помилка.

74 + 25 = 100

13 + 82 = 95 

49 + 16 = 65

2) Довжина відрізка АВ — 16 см, а відрізка КМ — 14 см. На скільки сантиметрів другий відрізок коротший від першого?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

Гра «Шифрувальник»

— Сьогодні на уроді ми ознайомимося з поняттям «рівняння», дізнаємося, що означає розв’язати рівняння.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Підготовча робота (с. 8, завдання 44)

— Порівняйте і поставте знаки >,.< або =, якщо відомо, що х = 5.

— Випишіть усі рівності. (13 - 5 = 8; 5 + 5 = 10; 5 - 1 = 4)

Пояснення вчителя

Рівності зі змінною (з невідомим) називаються рівнянням. Свою назву рівняння отримало тому, що обидві частини виразу ліворуч і праворуч від знака «дорівнює» мають один і той самий результат. У кожному рівнянні невідоме дорівнює 3. Це розв’язок кожного з даних рівнянь, або його корінь.

2. Ознайомлення з алгоритмом розв'язання рівняння (с. 9, завдання 45)

• Прочитайте рівняння: х + 8 = 11.

• Визначте, який компонент невідомий. (У рівнянні х + 8 = 11 невідомий перший доданок, відомий другий доданок і сума.)

• Пригадайте правило на знаходження невідомого компонента рівняння х + 8 = 11. (Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.)

• Знайдіть розв’язок (корінь) рівняння.

х + 8 = 11

х = 11 - 8

х = 3

• Перевірте розв’язок рівняння шляхом підстановки його у дане рівняння.

3 + 8 = 11

• Якщо дістали правильну числову рівність, то рівняння розв’язане правильно.

11 - 11

Висновок. Розв’язати рівняння означає знайти те числове значення букви, при якому рівність буде правильною.

3. Первинне закріплення (с. 9, завдання 46)

— Розв’яжіть рівняння з коментуванням.

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Розв'язування задачі за планом (с. 9, завдання 47)

План розв’язання

1) Скільки огірків було в одній банці?

2) Скільки огірків було у двох банках?

Після колективного аналізу учні розв’язують задачу самостійно.

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (ог.) — було в одній банці

2) 8 + 8 = 16 (ог.)

Відповідь: 16 огірків було у двох банках.

2. Розв'язування задачі складанням рівняння (с. 9, завдання 48)

— Про що йдеться в задачі? (У задачі йдеться про невідоме число, яке збільшили на 12 та отримали 36.)

— Що означає вислів «збільшили на 12»? (Це означає, що до цього числа додали 12.)

— Скільки отримали в результаті додавання? (36)

— Що є шуканим в задачі? (Шуканим є число, яке невідоме.)

— Позначимо невідоме число буквою, наприклад х. Нагадайте, що відбулося з цим числом? (До числа х додали 12 і отримали 36.)

— Запишіть рівність, (х + 12 = 36)

— Що ми отримали? (Рівняння)

— Розв’яжемо рівняння та дізнаємося шукане число.

— Прочитайте рівняння. Що невідомо? (Невідомий перший доданок.)

— Як знайти перший доданок? (Щоб знайти перший доданок, треба від суми відняти другий доданок.)

— Виконайте дії.

(х = 36 - 12

х = 24)

— Зробіть перевірку.

(Якщо до 24 додати 12, маємо дістати 36: 24 + 12 — 36; додаємо до 24 число 12, буде 36, таким чином отримали правильну рівність: 36 = 36, тому х = 24. Число 24 є розв’язком рівняння, або його коренем, а отже, і шуканим числом.)

— Запишіть відповідь. (Відповідь: 24 — невідоме число.)

3. Завдання з логічним навантаженням (с. 9, завдання 49)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на уроці?

— Визначте серед поданих записів рівняння.

22 + 18 = 40              

85 + х = 94                

14 - 10 < 9                 

13 + х = 71

— Що означає розв’язати рівняння?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 9-10, завдання 50; 51.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити