Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 3 клас I семестр - за підручником М. В. Богдановича - 2014 рік

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 1000

Урок 60. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид)

Мета: узагальнити і систематизувати вміння учнів розв'язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій; ознайомити учнів з другим видом розширених задач на зведення до одиниці; повторити зв'язок між компонентами та результатами арифметичних дій множення і ділення; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (додаток)

1. Перевірка домашнього завдання

2. Математичний диктант

• Знайдіть суму чисел 230 и 520.

• Знайдіть різницю чисел 700 и 120.

• На скільки 800 більше, ніж 500?

• На скільки 250 менше, ніж 450?

• Зменшуване 120, від’ємник 40. Знайдіть різницю.

• Число 480 зменшити на 60.

• Число 150 збільшити на 70.

• Розставте числа в порядку зростання: 800; 254; 496; 521; 245; 701; 209.

• Розставте числа в порядку спадання: 157; 201; 107; 571; 701; 102; 517.

Відповіді:

750; 580; 300; 200; 80; 420; 220;

209; 245; 254; 496; 521; 701; 800;

701; 571; 517; 201; 157; 107; 102.

3. Фронтальне опитування

— Розв’яжіть приклади з коментуванням (с. 85, завдання 544).

— Розв’яжіть задачу (усно).

У шкільному саду посадили 120 дерев, з них 50 яблунь, 40 груш, а решту — сливи. На скільки більше посадили яблунь, ніж слив?

4. Робота за картками індивідуального контролю

Картка 1

За 5 хвилин Оленка помила 40 тарілок. Скільки тарілок помиє дівчинка за 7 хвилин?

Картка 2

За перший день черепаха проповзе 120 м, за другий — на 40 м більше, а за третій — на 80 м менше, ніж за 1-й і 2-й дні разом. Скільки метрів проповзе черепаха за третій день?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ                           .

— Сьогодні на уроці ми будемо розв’язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій; ознайомимося з другим видом розширених задач на зведення до одиниці; повторимо зв’язок між компонентами та результатами арифметичних дій множення і ділення.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Підготовча робота

— Розв’яжіть задачу (коротка умова — на дошці).

У 6 пакетах — 42 кг борошна. Скільки пакетів потрібно взяти, щоб розсипати 28 кг борошна?

6 пак. — 42 кг

? — 28 кг

Розв’язання

1) 42 : 6 = 7 (кг) — в 1 пакеті

2) 28 : 7 = 4 (п.)

2. Розв'язування задачі (с. 85, завдання 545)

— Прочитайте задачу.

— З чого був приготований сплав? (Із олова і свинцю.)

— Скільки важить сплав?

— Скільки в ньому олова? (30 г)

— Чи можемо ми дізнатися, скільки свинцю? (Так)

— На яке питання шукатимемо відповідь далі? (На скільки більше у сплаві свинцю, ніж олова?)

Задача розв’язується фронтально. На дошці і в зошитах — запис короткої умови задачі.

Розв’язання

1) 130 - 30 = 100 (г) — свинцю

2) 100 - 30 = 70 (г)

Відповідь: на 70 г в сплаві більше свинцю, ніж олова.

3. Розв'язування прикладів з коментуванням (с. 85, завдання 546)

4. Розв'язування задачі (с. 85, завдання 547)

Аналіз задачі за питаннями вчителя. Один учень працює біля дошки.

Розв’язання.

1) 760 - 320 = 440 (кг) — витратили капусти за перший місяць

2) 440 + 20 = 460 (кг) — витратили капусти наступного місяця

3) 440 + 460 = 900 (кг)

Відповідь: 900 кілограмів капусти витратять за два місяці.

— Складіть обернену задачу, щоб знайти число 20 кг.

5. Пояснення нового матеріалу (с. 86, завдання 548)

— Прочитайте задачу.

— Про що можна дізнатися, якщо знаємо, що за 7 годин у цеху виготовляють 28 крісел? (Скільки крісел виготовляють у цеху за 1 годину.)

— Знаючи, скільки крісел виготовляють у цеху за 1 годину першого дня, чи можемо ми дізнатися, скільки крісел виготовили у цеху за 1 годину другого дня? (Так, оскільки знаємо, що другого дня стали виготовляти на 1 крісло більше.)

— Дізнавшись, скільки крісел виготовили у цеху за 1 годину другого дня, чи можемо ми відповісти на питання задачі? (Так)

— Якою дією дізнаємося, за скільки годин цех виготовив 20 крісел другого дня? (Діленням)

Складання короткої умови задачі.

Крісел за 1 год

Кількість годин

Усього крісел

І д. - ?

7

28

II д. — ?, на 1 кр. >

?

20

Розв’язання

1) 28 : 7 = 4 (кр.) — за 1 годину першого дня

2) 4 + 1 = 5 (кр.) — за 1 годину другого дня

3) 20 : 5 = 4 (год.)

Відповідь: за 4 години у цеху виготовили 20 крісел другого дня. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Повторення вивченого про компоненти множення і ділення

— Що дістанемо, коли добуток поділимо на другий множник?

— Що дістанемо, коли частку помножимо на дільник?

— Що дістанемо, коли ділене поділимо на частку?

2. Усне виконання завдання 549 (с. 86)

3. Завдання з логічним навантаженням (е. 86, завдання 550)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Як знайти невідомий множник?

— Як знайти невідоме ділене? дільник?

— Знайдіть і запишіть замість а такі числа, щоб рівності були правильними.

4 ∙ а = 20    

а ∙ 8 = 16    

45 : а = 9    

а : 7 = 8

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 86, завдання 551; 552.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити