Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 3 клас I семестр - за підручником М. В. Богдановича - 2014 рік

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 1000

Урок 61. ДОДАВАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ВИДУ 380 + 590. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид)

Мета: ознайомити учнів з усним додаванням круглих трицифрових чисел з переходом через розряд; формувати вміння розв'язувати розширені задачі на зведення до одиниці; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Гра «Шифрувальник» (с. 87, завдання 554)

— Розшифруйте слово, розставивши букви в порядку зростання значень виразів.

— Що ви знаєте про цю гру?

3. Усні обчислення «ланцюжком» (с. 86, завдання 553)

4. Робота за картками індивідуального контролю

Картка 1

1. Обчисліть.

450 + 35     

640 + 230

2. Розв’яжіть задачу.

У касі було 980 грн. У перший день з каси видали 510 грн, у другий — на 120 грн менше, ніж у перший. Скільки гривень залишилось у касі?

Картка 2

1. Обчисліть.

357 - 246    

497 - 394

2. Розв’яжіть задачу.

Туристи мали пройти 370 км. Першого дня вони пройшли 70 км, а другого — на 30 км менше, ніж першого. Скільки кілометрів залишилося пройти туристам?

III.ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися складати трицифрові числа з переходом через розряд; продовжимо роботу над розв’язуванням розширеної задачі на зведення до одиниці.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя (с. 87, завдання 555)

1) Порозрядне віднімання трицифрових чисел.

— Розгляньте записи і поясніть, як виконали додавання.

(Додаємо сотні, одержуємо 800. Додаємо десятки й одержуємо 170. До 800 додали 170, отримали 970.)

2) На основі правила додавання суми до числа.

(Доповнюємо перший доданок 380 до круглого числа (до 400). Для цього розкладаємо 590 на зручні доданки: 570 і 20. Спочатку додаємо 380 і 20 — вийде 400. Потім додаємо 400 і 570 — вийде 970.)

380 + 590 = 380 + (570 + 20) = (380 + 20) + 570 = 400 + 570 = 970

3) Заміна круглих трицифрових чисел десятками.

380 + 590 = [  ]

380 — 38 десятків, 590 — це 59 десятків.

38   дес. + 59 дес. = 97 дес. = 970

2. Первинне закріплення

— Поясніть, як до 450 додати 370.

— Розв’яжіть приклади з коментуванням (с. 87, завдання 556).

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ.

1. Розв'язування задачі (с. 87, завдання 557)

— Розгляньте малюнок.

— Прочитайте і дайте відповідь на запитання а.

270 + 220 = 490 (км) — відстань між Києвом і Одесою

— Прочитайте і дайте відповідь на запитання б.

1) 220 - 140 = 80 (км) — у бік Одеси

2) 270 + 140 = 410 (км) — у бік Києва

2. Робота над задачею на зведення до одиниці (с. 87, завдання 558)

Аналіз задачі за питаннями вчителя. Складання короткої умови.

24 л фарби — 8 банок

36 л фарби — ? баків (?, на 6 л >)

— Розв’яжіть задачу за планом.

1) Скільки літрів фарби в одній банці?

2) Скільки літрів фарби в одному баку?

3) Скільки треба баків, щоб розлити 36 л фарби?

Розв’язання

1) 24 : 8 = 3 (л) — в одній банці

2) 3 + 6 = 9 (л) — в одному баку

3) 36 : 9 = 4 (б.)

Відповідь: 4 баки потрібно, щоб розлити 36 літрів фарби.

Необхідно звернути увагу учнів на те, що в першій і другій дії йдеться про літри, а в третій — про баки.

3. Гра «Хто швидше?»

— Використовуючи таблицю завдання 465, розшифруйте назву планети зоряного неба.

— Дізнайтеся більше про цю планету.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Поясніть, яким способом вам легше обчислити приклад 450 + 160.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 88, завдання 560; 561.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити