Розробки уроків - МАТЕМАТИКА 3 клас I семестр - за підручником М. В. Богдановича - 2014 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

  ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 2-ГО КЛАСУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІВНЯННЯМ

Урок 1. УСНА І ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ. ВИПАДКИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НУМЕРАЦІЄЮ ЧИСЕЛ

Урок 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Урок 3. ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА КОРОТКИМ ЗАПИСОМ

Урок 4. ЗВ'ЯЗОК ДІЙ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ. ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ ВІДНІМАННЯМ

Урок 5. РІВНЯННЯ. РОЗВ'ЯЗОК (корінь) РІВНЯННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА ПЛАНОМ

Урок 6. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 38 + 2; 80 - 4. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА

Урок 7. ПОВТОРЕННЯ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 36 + 7; 73 - 8. ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ (зменшення) ЧИСЛА НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Урок 8. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ВІДНІМАННІ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З БУКВЕНИМИ КОМПОНЕНТАМИ. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Урок 9. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА

Урок 10. ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ДВОМА СПОСОБАМИ

Урок 11. ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 12. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ МНОЖЕННІ. ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 2 І 3. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СКЛАДЕНОЇ ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ

Урок 13. ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАР. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 14. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗВ'ЯЗОК ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТИТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЕЛ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Урок 15. ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 2 І 3. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ЧИСЛОВИХ ВИРАЗІВ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 16. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 4. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

Урок 17. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 5. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 18. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Урок 19. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 6. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ РІЗНОГО СТУПЕНЯ

Урок 20. ДОБА. ГОДИНА. ХВИЛИНА. СЕКУНДА. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗА ГОДИННИКОМ

Урок 21. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ: ЦІНА, КІЛЬКІСТЬ, ВАРТІСТЬ

Урок 22. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО СПОСОБОМ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 23. ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (перший вид). ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

Урок 24. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 7. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 25. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (аналіз розв'язання). СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

Урок 26. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Урок 27. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 7. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 28. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид). РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО МНОЖНИКА

Урок 29. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТАБЛИЦЕЮ. СКЛАДАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ

Урок 30. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 8. ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид)

Урок 31. ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид). ВИДИ ТРИКУТНИКІВ

Урок 32. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ЧАСТОК. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Урок 33. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 9. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 34. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДВІ І ТРИ ДІЇ

Урок 35. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧІ ЗА ПОДАНИМ ВИРАЗОМ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ДВОМА СПОСОБАМИ

Урок 36. ПЕРЕСТАВНИЙ ЗАКОН МНОЖЕННЯ

Урок 37. СПОЛУЧНИЙ ЗАКОН МНОЖЕННЯ

Урок 38. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0 І 1. МНОЖЕННЯ НА 0 І 1

Урок 39. ДІЛЕННЯ НА ОДИНИЦЮ. ДІЛЕННЯ РІВНИХ ЧИСЕЛ. ДІЛЕННЯ НУЛЯ

Урок 40. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

  ТИСЯЧА. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

    

Урок 41. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЛІЧБА В МЕЖАХ 199. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ 1. ЗАДАЧІ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО І ДРУГОГО СТУПЕНЯ

Урок 42. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 200. НАЗВИ ЧИСЕЛ ТРЕТЬОГО РОЗРЯДУ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ, ЩО МІСТЯТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО

Урок 43. УТВОРЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ІЗ СОТЕНЬ, ДЕСЯТКІВ, ОДИНИЦЬ. НАЗВИ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧА НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

Урок 44. ЧИТАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЗАПИСАНИХ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ДОДАВАННЯ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Урок 45. ЗАПИС ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ

Урок 46. ЗАПИС І ЧИТАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ТРИ ДІЇ

Урок 47. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА СОТЕНЬ І ДЕСЯТКІВ У ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЛАХ. ВІДНІМАННЯ ВІД ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА ОДИНИЦЬ ПЕВНОГО РОЗРЯДУ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО МІСТЯТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ (зменшення) ЧИСЛА У КІЛЬКА РАЗІВ

Урок 48. МІРИ ДОВЖИНИ. МІЛІМЕТР. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ДОВЖИНИ. КРЕСЛЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВІДРІЗКІВ. АНАЛІЗ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ

Урок 49. МІРИ ДОВЖИНИ. КІЛОМЕТР. ПОРІВНЯННЯ ЗНАЧЕНЬ ВЕЛИЧИН. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ ДОВЖИНИ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Урок 50. МІРИ МАСИ. ГРАМ. ТОННА. ЦЕНТНЕР. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ МАСИ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Урок 51. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

  ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 1000

Урок 52. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ СОТЕНЬ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ДЕСЯТКІВ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Урок 53. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ СОТЕНЬ І ДЕСЯТКІВ. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (перший вид)

Урок 54. УСНЕ ДОДАВАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ВИДУ 520 + 340. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 55. УСНЕ ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ВИДУ 470 - 320. ЗАДАЧІ І ВПРАВИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ ОБЧИСЛЕНЬ. ЗАДАЧА, ЩО МІСТИТЬ СУМИ ДВОХ І ТРЬОХ ДОДАНКІВ

Урок 56. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 430 + 500; 430 + 50; 760 - 400; 760 - 40. СКЛАДЕНА ЗАДАЧА, ЩО МІСТИТЬ СУМИ ДВОХ І ТРЬОХ ДОДАНКІВ

Урок 57. ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ УСНОГО ДОДАВАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 58. ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ УСНОГО ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ

Урок 59. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 230 + 70; 200 - 60. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 60. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид)

Урок 61. ДОДАВАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ВИДУ 380 + 590. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид)

Урок 62. ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ВИДУ 420 - 70. ВПРАВИ І ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ВИВЧЕНИХ ВИПАДКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ

Урок 63. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

Урок 64. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ВИДУ 650 – 290


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити