Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

І семестр

№ з/п

Тема уроку

Дата

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

1

Усна і письмова нумерація чисел у межах 100. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел


2

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника


3

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання задач за коротким записом


4

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням


5

Ознайомлення з поняттям «рівняння». Розв’язок (корінь) рівняння. Розв’язування задачі за планом


6

Додавання і віднімання виду 38 + 2; 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі


7

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36 + 7; 73 - 8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць


8

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Периметр трикутника


9

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складання і розв’язання рівнянь за текстовим формулюванням. Задачі на знаходження третього доданка


10

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач двома способами


11

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач


12

Дія множення. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії. Розв’язування задач


13

Дія ділення. Назви чисел при діленні. Зв’язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задач, що містять дворазове зменшення на кілька одиниць


14

Повторення таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Самостійна робота


15

Повторення таблиць множення числа 5 і ділення на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв’язування задач


16

Тематична контрольна робота № 1


Таблиці множення і ділення

17

Аналіз контрольної роботи. Повторення таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня


18

Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником


19

Ознайомлення із взаємозв’язаними величинами: ціна, кількість, вартість


20

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці


21

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці


22

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами


23

Повторення таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці


24

Задачі з буквеними даними (ознайомлення). Складання виразів та знаходження їх значень


25

Задачі з буквеними даними. Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиць множення числа 7 і ділення на 7


26

Розв’язування виразів і задач


27

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Розв’язування задач за таблицею


28

Повторення таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид)


29

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Види трикутників


30

Розв’язування складених задач. Складання і розв’язування рівнянь


31

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними


32

Повторення таблиць множення числа 9 і ділення на 9. Розв’язування задач


33

Розв’язування задач на дві і три дії. Складання виразів та знаходження їх значень


34

Розв’язування виразів та задач. Переставний закон множення


35

Сполучний закон множення. Множення чисел Oil


36

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Ділення 0. Неможливість ділення на 0


37

Самостійна робота


38

Тематична контрольна робота № 2


Нумерація трицифрових чисел

39

Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня


40

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного


41

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу


42

Читання трицифрових чисел записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею


43

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел. Розв’язування задач на три дії


44

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв’язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів


45

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини. Креслення і вимірювання відрізків. Аналіз розв’язання задачі на три дії


46

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею


47

Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями мір маси. Задачі з буквеними даними


48

Самостійна робота


49

Тематична контрольна робота № 3


Додавання і віднімання в межах 1000. Усне додавання і віднімання


50

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею


51

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до диниці. Додавання виду 520 + 340


52

Усне віднімання виду 470 - 320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків


53

Додавання і віднімання виду 430 + 500; 430 + 50; 760 - 40; 760 - 400. Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків


54

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці


55

Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка —-,м - = - - додаванням. Розв’язування задачі на три дії


56

Додавання і віднімання виду 230 + 70; 200 - 60. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач


57

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці


58

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380 - 590


59

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 - 70


60

Самостійна робота


61

Тематична контрольна робота № 4


62

Аналіз контрольної роботи. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650 - 290. Віднімання круглих трицифрових чисел виду 600 - 270


63

Віднімання круглих трицифрових чисел виду 600 - 270. Периметр трикутника


64

Урок повторення та узагальнення знань


Примітка. У чинній навчальній програмі не зазначено чітку послідовність розділів курсу та кількість годин для їх вивчення (подане планування є орієнтовним та може бути скориговане вчителем, зважаючи на конкретну навчальну ситуацію в класі та педагогічну доцільність).

Матеріали для проведення уроків контролю навчальних досягнень уміщено в окремих посібниках Видавничої групи «Основа».Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити