Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 10. ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ДВОМА СПОСОБАМИ

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток»; вдосконалювати вміння розв'язувати рівняння та задачі двома способами; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа, розрядний склад числа, рівняння.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, літературне читання.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; схеми; таблиця «Математичні дії»; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

1) Психологічна настанова.

Я — учень

Я — хочу знати

Я — думаю

Я — вмію

Я — знаю

Я — особистість творча

2) «Мотиваційна хвилинка» — відгадування загадок (фронтально, з використанням прийому «Інтрига»).

✵ Космонавти, міцно сіли?

Скоро в космос виходжу!

Кругом Землі на каруселі

По орбіті закружу. (Ракета, космічний корабель)

— За новими враженнями, за цікавою інформацією полетимо на...

✵ Пишний газовий гігант —

Брат Юпітера і франт.

Бачить кожен, що навколо

Кільця з льоду і пилу в нього. (...)

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Математичні ланцюжки відкриють вам таємницю...

57+ 20 + 8 — 6 - 9 + 3-50 = (Т — 23)

7 + 9 - 8 + 10 + 3 = (Р — 21)

43 - 8 + 5 + 3 - 3 - 12 - 10 = (H — 18)

22 + 13 - 14 — 5 - 15 = (А — 1)

56 + 14 - 50 + 4 = (У — 24)

100 - 60 + 2 - 20 = (С — 22)

Гра «Шифрувальник»

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

3

И

І

Ї

Й

К

Л

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

X

ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я


18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


— Наша подорож — на планету... (Сатурн).

— З кожним виконаним завданням будемо поповнювати свої знання, б) Бліцопитування (робота в парах з використанням прийому «Я — вчитель», з подальшою взаємоперевіркою).

Варіант 1

✵ Як називається число, яке дістають у результаті додавання? (Сума)

✵ Як знайти невідоме зменшуване? (Потрібно до різниці додати від’ємник.)

✵ Що таке прямокутник? (Це чотирикутник, у якого всі кути прямі.)

✵ Дівчинка задумала число. Якщо його зменшити на 10, отримаємо 80. Яке число задумала дівчинка? (90)

✵ Двоє грали у шахи 2 години. Скільки часу грав кожен шахіст? (2 години)

✵ Назвіть двоцифрове число, одним з сусідів якого є найменше трицифрове число. (99)

✵ Сума номерів трьох будинків, що стоять поруч по один бік вулиці, дорівнює 57. Визначте ці номери. (17; 19; 21)

Варіант 2

✵ Як називаються числа при відніманні? (Зменшуване, від’ємник, різниця)

✵ Як знайти невідомий від’ємник? (Потрібно від зменшуваного відняти різницю.)

✵ Що таке квадрат? (Це прямокутник, у якого всі сторони рівні.)

✵ Назвіть найменше двоцифрове число (10)

✵ Скільки ніжок у чотирьох кішок? (16)

✵ У двох їжачків було 7 яблук. Чи може в одного з них бути на 6 яблук більше, ніж у другого? (Так)

✵ Сума номерів трьох будинків, що стоять поруч по один бік вулиці, дорівнює 54. Визначте ці номери. (16; 18; 20)

2) Каліграфічна хвилинка (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»).

— На Сатурні є яскраво виражена зміна пір року. Один сезон триває більше семи земних років, а рік триває близько 30 земних років.

✵ Замініть слова числами і запишіть цифрами. (4; 1; 7; 30).

✵ Запишіть за порядком спадання можливі варіанти двоцифрових чисел. (77; 74; 71; 47; 44; 41; 17; 14; 11)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»)

— Поясніть кожний спосіб додавання.

46 + 39 = (46 + 30) + 9 = 76 + 9 = 85

Висновок. Число 39 розклали на зручні доданки та додали частинами.

46 + 39 = (40 + 30) + (6 + 9) = 70 + 15 = 85

Висновок. Обидва числа розклали на зручні доданки і додали десятки до десятків, а одиниці до одиниць.

— Який висновок можна зробити? (Відповіді учнів.)

— Яка тема нашого уроку? (Відповіді учнів.)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Чи необхідні у житті нам ці знання? Для чого? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 15).

а) Розв’язування прикладів № 91 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Коментування»).

— Сатурн — друга за величиною планета в Сонячній системі і найдальша планета, яку можна побачити із Землі неозброєним оком.

б) Складання та розв’язування рівняння № 92 (індивідуальна робота з використанням прийому «Тихе опитування»).

— Створені людиною космічні апарати відвідували околиці Сатурна всього чотири рази. Навколо нього обертається 53 супутники, і, ймовірно, їх насправді більше, просто не всі ще виявлені. Досі не існує єдиної теорії утворення кілець Сатурна.

в) Розв’язування задачі з логічним навантаженням № 95 (робота в парах з використанням прийому «Коло ідей»).

1-й спосіб

1) 25 + 7 = 32 (к.) — перший ставок;

2) 56 - 32 = 24 (к.) — другий ставок

2-й спосіб

1) 56 - 7 = 49 (к.)

2) 49 - 25 = 24 (к.)

— Знамениті кільця Сатурна були відкриті астрономами в 1610 році. На одному із супутників Сатурна, Енцеладі, теоретично допускається існування водних форм життя під товщею льоду.

2) Узагальнення і систематизація знань.

а) Розв’язування рівнянь за варіантами (самостійна робота з подальшою перевіркою вчителем).

I варіант

х + 7 = 20 12 + х = 45 69 - х = 24

II варіант

х + 27 = 50 23 + х = 77 х - 38 = 26

б) Розв’язування задачі двома способами (самостійна робота з подальшою перевіркою вчителем).

— За схемою розв’яжіть задачу № 94 своїм способом.

1-й спосіб

1) 40 - 2 = 38 (авт.)

2) 38 - 3 = 35 (авт.)

2-й спосіб

1) 2 + 3 = 5 (авт.)

2) 40 - 5 = 35 (авт.)

— Сатурн отримав свою назву на честь давньоримського бога, покровителя сільського господарства.

3) Фізкультхвилинка.

— Слідкуйте оченятками за стрілочками.

4. Робота з геометричним матеріалом —№ 96 (робота в парах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»)

1) Бліцопитування (робота в парах з використанням прийому «Я — вчитель», з подальшою взаємоперевіркою).

Варіант 1

— Яка фігура називається трикутником?

— Скільки сторін у прямокутника?

— Як знайти периметр трикутника?

Варіант 2

— Який прямокутник називають квадратом?

— Скільки сторін у квадрата?

— Що таке периметр?

2) Практична робота (фронтально, з використанням прийому «Мікрофон»).

— Перевірте, чи правильно записано назви всіх прямокутників і квадратів.

— Сатурн не має твердої поверхні.

На Сатурні неодноразово спостерігалися хмари дивної шестикутної форми.

— Як кажуть у народі...

✵ Все добре, що добре кінчається.

✵ Добре роби, доброго і кінця дожидай.

✵ Не хвалися, як починаєш, а хвалися, як закінчиш.

— Яке з прислів’їв краще підходить завершенню нашої подорожі?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 16-17, № 97; 98.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Які теоретичні знання допомогли вам виконати всі завдання?

✵ Які основні правила розв’язування рівнянь вам відомі?

✵ Як розв’язати задачу двома способами?

✵ Як ви будете використовувати те, що сьогодні вивчали?

✵ Що вам сьогодні здалося складним?

✵ Що найбільше зацікавило на уроці?

Всі ви, діти, молодці!

Гарно працювали!

І задачі розв’язали,

Вправи написали.

На незвіданій планеті

Сатурні побували.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити