Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 13. ДІЯ ДІЛЕННЯ. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗВ'ЯЗОК ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО МІСТЯТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗМЕНШЕННЯ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Зв'язок дій множення і ділення»; сприяти розумінню школярами поняття «перевірка діленням множення»; повторити назви компонентів при діленні; вдосконалювати навички розв'язування задач, що містять дворазове зменшення чисел на кілька одиниць; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт, Червону книгу України; громадянської: виховувати бережливе ставлення до природи; формувати здатність екологічно мислити.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: назви чисел при діленні.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи, картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова «Теплий обмін»

— Я на долоні кладу свою любов до вас, розуміння, терпіння. Ви ж на свої долоні покладіть свої знання, уважність. А тепер пропоную здійснити обмін: я легенько здуваю до вас те, що лежить на моїх долонях, а ви здуваєте те, що на ваших долонях. Ось ми і здійснили теплий обмін, а наскільки він успішний, побачимо пізніше...

Для того щоб краще розуміти явища, які відбуваються в Космосі, треба мати багато знань. І тоді, можливо, настане час, коли ви відкриєте нові закони, ще невідомі людству.

Якщо ти допитливий і тебе приваблює зоряне небо, якщо ти мрійник та фантазер, рушаймо з нами в космічну математичну подорож!

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування-плутанка (фронтально, з використанням прийому «Мікрофон»).

— Який сьогодні день?

— Як знайти невідоме зменшуване?

— Який день був учора?

— Як знайти невідомий доданок?

— Який день буде завтра?

— Як називаються числа при множенні?

— Який буде післязавтра?

— Як знайти невідомий множник?

— Скільки днів має тиждень, місяць, рік?

— Чому дорівнює 1 рік на інших планетах?

2) Математичний диктант.

(Двоє учнів працюють біля дошки. Наприкінці роботи проводиться взаємоперевірка.)

Варіант 1

✵ Добуток чисел 2 та 9 збільшити на 70.

✵ Добуток чисел 3 та 8 зменшити на 13.

✵ Число 45 зменшити на добуток чисел 2 та 8.

✵ Добутки чисел 2 і 4 та 3 та 7 збільшити на 55.

Відповіді: 88; 11; 29; 84.

Варіант 2

✵ Добуток чисел 3 та 9 збільшити на 61.

✵ Добуток чисел 3 та 9 зменшити на 16.

✵ Число 43 зменшити на добуток чисел 2 та 7.

✵ Добутки чисел 2 і 5 та 3 та 6 збільшити на 56.

Відповіді: 88; 11; 29; 84.

— Розгляньте таблицю.

— Що позначають відповіді у ваших математичних диктантах?

Планета

Меркурій

Венера

Марс

Юпітер

Сатурн

Уран

Нептун

Тривалість року відносно земного

88

діб

224

доби

686

діб

11

років

29

років

84

роки

164

роки

3) Каліграфічна хвилинка.

Варіант 1

✵ Розташуйте та запишіть двоцифрові числа у порядку спадання, збільшивши результати на 9.

✵ Розташуйте та запишіть двоцифрові числа у порядку спадання, зменшивши результати на 9.

Варіант 2

✵ Розташуйте та запишіть двоцифрові числа у порядку зростання, збільшивши результати на 9.

✵ Розташуйте та запишіть двоцифрові числа у порядку зростання, зменшивши результати на 9.

— Ми збільшували та зменшували на 9, адже летимо на 9-ту планету... Таємниця її назви відкриється тільки розумним, наполегливим, старанним...

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»).

— Помилуємось перед стартом красою птахів та тварин, які, на жаль, занесені до... (Червоної книги) нашої чудової планети...

— А хто із вас швидко, довго не роздумуючи, дасть відповідь на запитання? Використайте набуті знання з минулого уроку.

✵ Скільки лапок у пташок та тварин?

— Поясніть розв’язання прикладів. Який висновок можна зробити? (Відповіді дітей.)

Лелека чорний; беркут; зубр; вусач великий дубовий

2 ∙ 3 + 6 + 4 = 16

Тварини, занесені до Червоної книги України

2 ∙ 3 + 4 ∙ 2 = 18

Тварини, занесені до Червоної книги України: тхір степовий, полоз лісовий, журавель сірий, сапсан, балобан, кажан, гадюка степова

2 ∙ 3 + 4 ∙ 2 + 0 = 14

— Скільки тваринок заховалось?

Висновок. Знаходити значення виразу за допомогою віднімання незручно. Слід замінити приклади на віднімання прикладами на ділення, якщо це можливо.

— Як зручно порахувати? (32 : 4 = 8)

— Як зручно порахувати? (24 : 4 = 6)

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи необхідно знати таблиці множення та ділення? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Усне опитування (з використанням прийому «Мікрофон»).

— Якою дією можна замінити дію додавання (при повторенні однакових доданків)?

— Як називаються компоненти при множенні?

— З якою дією пов’язана дія множення?

— Як називаються компоненти при діленні?

Пригадай!

Числа при діленні називають:

2) Фізкультхвилинка. Рухлива гра «Ми планети».

Діти утворюють коло залежно від номера планет.

Кожна дитина отримує значок або картку із зображенням певної планети. У центрі стає Сонечко, решта мають стати довкола нього у такому порядку, як і планети Сонячної системи.

Стали всі планети в ряд,

Ніби справді на парад.

Як від Сонця рахувати,

Меркурій першим слід назвати.

Друга Венера величава,

По небу ходить, ніби пава.

Третя, Венерина сусідка,

Це Земля — наша домівка.

Ніби бог війни упертий,

Червоний Марс,

І він четвертий.

За ним друг його пихатий —

Гігант Юпітер,

В списку — п’ятий.

Шостий, ніби в пояс вбраний,

Це Сатурн — сусід Урана.

А Уран, планета сьома,

Також добре нам відома.

Ну, а слідом за Ураном —

Нептун — восьмий і останній.

В мандрах космічних ми побували,

Планети всі ми назвали.

3) Робота за підручником (с. 21).

а) Робота за таблицею — с. 21, № 125 (фронтально, з використанням прийому «Я — вчитель»).

Ділене

Дільник

Частка

18

3

6


— Як називаються числа при діленні?

— Назвіть числа в рівності 18 : 3 = 6.

— Вираз 18 : 3 також називають часткою чисел 18 і 3.

— Заповніть таблицю: 27 : 3 = 9; 21 : 3 = 7; 18 : 2 = 9

б) Робота за малюнком — с. 21, № 126 (фронтально, з використанням прийому «Я — вчитель»).

— Розгляньте малюнок. (Діти складають вираз на множення, а потім — на ділення.)

4 ∙ 7 = 28 28 : 7 = 4

28 : 4 = 7

Висновок. З кожного прикладу на множення можна скласти два приклада на ділення.

Якщо добуток двох чисел поділити на один із множників, то отримаємо другий множник.

в) Самостійна робота — с. 21, № 127 (індивідуальна робота з подальшою взаємоперевіркою)

1. З кожного виразу та його значення складіть і запишіть по дві нерівності з діленням за зразком.

2 ∙ 8

3 ∙ 9

2 ∙ 9

3 ∙ 7

2. Доберіть вираз до розв’язку задачі.

Коли з хімскладу відгрузили ракетне паливо в 3 баки, по 3 тонни у кожний, то в ньому залишилося 15 т.

Скільки тонн палива було на складі?

1) 3 ∙ 3

2) 3 ∙ 3 + 15

3) (9 - 3) ∙ 3

г) Розв’язування задачі на дворазове зменшення числа на кілька одиниць — с. 21, № 112 (робота в міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

— Доповніть умову задачі.

Запишіть розв’язок задачі по діях (або виразом).

1) [ ] - [ ] = [ ] (кг) — маса нафти.

2) [ ] - [ ] = [ ] (кг) — маса бензину.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедй).

— Таємниця назви планети відкрилася, тому що ви не тільки розумні, наполегливі, старанні, а ще вмієте товаришувати, допомагати одне одному ...

Як кажуть у народі...

✵ Дерево міцне корінням, людина — друзями.

✵ Друзі пізнаються в біді.

✵ Людина без друзів, що дерево без коріння.

✵ Дружба — найбільший скарб.

✵ Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.

✵ Дружба та братство — дорожче багатства.

— Яке краще, на вашу думку, підходить?

— Для кращих друзів — цікавинка-хвилинка...

20 січня 2016 року астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту Костянтин Батигін і Майкл Браун повідомили про можливу (на 90 %) дев’яту планету. Планета приблизно у десять разів масивніша, ніж Земля, віддалена від Сонця приблизно у 20 разів далі, ніж Нептун (90 мільярдів кілометрів). Поки що вчені називають цю гіпотетичну планету просто «Дев’ята планета».

— Ось і завершується наша навколосвітня подорож. Час повертатися на нашу рідну Землю.

Пам’ятайте про те, що кожна людина — частинка безмежного і прекрасного Всесвіту. Тому маємо оберігати все, що довкола неї.

Світ прекрасний навколо тебе,

Сонце ясне і синє небо,

Птахи і звірі, гори і ріки —

Нехай він буде таким повіки!

Нехай людина добро приносить,

Бо світ навколо любові просить.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 18, № 121; 130; 131 (з використанням прийому «Вибери сам»).

2. Рефлексія (з використанням методі «Мікрофон»)

✵ Чого навчилися на уроці?

✵ Як між собою пов’язані дії множення і ділення?

✵ Як знайти невідомий множник? ділене? дільник?

✵ Перше число 10, а друге число — у 5 разів менше. Знайдіть друге число.

✵ 3 прикладу на множення складіть два приклади на ділення. (2 ∙ 6 = 12; 3 ∙ 9 = 27)

✵ Що допомагало вам працювати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити