Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 14. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 4 І ДІЛЕННЯ НА 4. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета:

формування предметних компетентностей: закріпити навички табличного множення і ділення чисел на 4; актуалізувати знання учнів з теми «Зв'язок дій множення і ділення»; формувати вміння використовувати вивчений матеріал під час розв'язування задач і знаходження значень виразів; вдосконалювати обчислювальні навички, використовуючи таблицю; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт, Червону книгу України; громадянської: виховувати повагу до людей-науковців та бережливе ставлення до природи; формувати здатність екологічно мислити.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: назви чисел при діленні.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Неуки ставляться до науки з презирством, невчені люди захоплюються нею, тоді як мудрі люди — вміють користуватися нею.

Ф. Бекон

— Поясніть цей вислів.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально, з використанням прийомів «Мікрофон», «Інтрига»).

— Що таке Сонце? (Зірка)

— Що таке Сонячна система? (Сонце і планети, що рухаються навколо Сонця)

— Скільки планет у Сонячній системі? (8)

— Звідки в нас ці знання?

— А яка наука нам в цьому допомагає?

— На це питання нам допоможе дати відповідь інша наука... (математика).

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

Математика — наука, яка первісно виникла для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

— Як називаються числа при діленні? множенні?

— Назвіть числа в рівності 21 : 3 = 7.

— Назвіть числа в рівності 6 ∙ 3 = 18.

— Якщо добуток двох чисел поділити на один із множників, то отримаємо...

— Як пов’язані між собою дії множення і ділення?

— З кожного виразу та його значення складіть і запишіть рівність з діленням на 2; 3.

2 ∙ 5

2 ∙ 8

3 ∙ 4

3 ∙ 7

2) Усні обчислення. Гра «Кращий обчислювач».

Змагаються стільки команд, скільки рядів парт. Учні з кожного ряду виходять по черзі до дошки і розв’язують приклади. Виграє команда, яка швидко і правильно виконає роботу.

Гра «Шифрувальник»

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

3

И

І

Ї

Й

К

Л

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

X

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я


18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

Астрономія — наука про будову і розвиток небесних тіл і Всесвіту. Цю науку ще називають космологією, або зорезнавством.

Одна з найстаріших наук, яка виникла з практичних потреб людства. За розташуванням зір і сузір’їв первісні землероби визначали настання пір року. Кочові племена орієнтувалися за Сонцем і зорями. Необхідність у літочисленні призвела до створення календаря.

3) Каліграфічна хвилинка.

— Науковці все фіксують, обчислюють, розроблюють гіпотези...

Запишемо числові дані у порядку зростання, які допомогли розкрити інтригу.

1; 12; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 33.

— Яку закономірність помітили? (1 — одноцифрове)

— Хлопці записують числа в порядку зростання, збільшивши на 9.

(21; 26; 27; 28; ЗО; 31; 32; 42)

— Дівчата записують числа в порядку спадання, збільшивши на 9.

(42; 32; 31; ЗО; 28; 27; 26; 21)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Усі науки пов’язані між собою.

— Звернемось до біології.

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

Біологія — наука про зв’язки істот та їхні зв’язки з неживою природою.

— А хто із вас швидко, довго не роздумуючи, дасть відповідь на запитання? Використайте набуті знання з минулого уроку.

✵ Скільки лапок у пташок та тварин?

— Поясніть розв’язання прикладів. Який висновок можна зробити? (Відповіді дітей.)

6 + 6 + 6 + 6 = 6 ∙ 4 = 4 ∙ 6 = 24

Висновок. Замінили дію додавання на дію множення. Застосували переставний закон множення.

Занесені до Червоної книги України: сова довгохвоста (рідкісний гніздовий виду, євразійська, або звичайна, рись (зустрічається рідко: в Карпатах та на Поліссі); вогняна, або плямиста, саламандра

2 + 4 + 4 = 2 + 4 ∙ 2 = 10

Тварини Червоної книги України: зубр, борсук, рись звичайна, саламандра плямиста, заєць білий

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 ∙ 5 = 20

— Скільки тваринок заховалось?

— Як зручно порахувати? (24 : 4 = 6)

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти».

✵ Чи необхідно знати таблиці множення та ділення на 4? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 10).

Розв’язування прикладів — с. 22, № 140 (фронтальна робота за рядами з використанням прийому «Я — вчитель»).

— Обчисліть, користуючись таблицями.

2) Фізкультхвилинка.

3) Узагальнення та систематизація знань. Самостійна робота за варіантами.

1 варіант

1. Зменш у 3 рази: 15; 21; 27.

2. Розв’яжи приклади.

3. Знайди значення виразу (а + 12) : 4, якщо а = 16.

4. Розв’яжи рівняння.

х + 48 = 64 3 ∙ х = 27

5. Розв’яжи задачу.

Мати дала 12 грн порівну трьом донькам. Скільки гривень одержала кожна дівчинка?

6. Додаткове завдання.

Склади і розв’яжи обернену задачу до попередньої на дію множення.

2 варіант

1. Зменш у 3 рази: 12; 24; 30.

2. Розв’яжи приклади.

3. Знайди значення виразу (а + 12) : 4, якщо а = 20.

4. Розв’яжи рівняння.

х + 47 = 63 3 ∙ х = 24

5. Розв’яжи задачу.

Мати дала 15 грн порівну трьом донькам. Скільки гривень одержала кожна дівчинка?

6. Додаткове завдання.

Склади і розв’яжи обернену задачу до попередньої на дію множення.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

— Знання з яких наук нам сьогодні знадобилися?

Першу в Україні астрономічну обсерваторію засновано у 1821 році адміралом А. С. Грейсом. Обсерваторію було побудовано у Миколаєві. Вона мала призначення обслуговувати Чорноморський флот. Потім було відкрито обсерваторії в інших містах, зокрема і в Харкові (1888).

Астрономічні знання необхідні в мореплавстві та авіації, а останнім часом — і в космонавтиці.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 24, № 144; 145; 146; 147 (з використанням прийому «Вибери сам»).

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчились на уроці? Які поняття повторили?

✵ Як між собою пов’язані дії множення і ділення?

✵ Як знайти невідомий множник? ділене? дільник?

✵ Що цікавого дізналися на уроці?

✵ Чи хотіли б ви бути астрономами, біологами?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити