Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок 17. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 6 І ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ РІЗНОГО СТУПЕНЯ

Мета:

формування предметних компетентностей: закріпити навички табличного множення і ділення чисел на 6; актуалізувати знання учнів з теми «Зв'язок дій множення і ділення»; розвивати вміння самостійно розв'язувати задачі на дві дії різного ступеня; вдосконалювати обчислювальні навички, використовуючи таблицю; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: назви чисел при діленні.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Уявіть, що зараз ніч і ми не в класі, а надворі.

У ясний вечір небо над нашою головою всіяне міріадами яскравих зірок. Нам вони здаються маленькими блискучими крапочками, бо розташовані дуже далеко від Землі. Насправді ж зірки — це велетенські розжарені кулі, які складаються з газів і світяться власним світлом. Вони схожі на Сонце і рухаються навколо своєї осі, як і наша Земля. Є зірки-гіганти, а є карлики.

Від температури газу залежить колір зірок. Білі та блакитні мають температуру 10-20 тис. градусів, жовті — 6 тис. градусів, червоні — 3-4 тис. градусів. Скупчення зірок, яке ми бачимо на небі, і яке тягнеться світлою смугою з півдня на північ, у давнину називали Молочним Шляхом. За ним орієнтувалися чумаки, коли їздили в Крим по сіль. Наше Сонце — це велетенська зірка. Діаметр Сонця — 1 млн 400 тис. км. Але є зорі в тисячу разів більші.

— Ви не забули? Промінчик запросив нас на гостину. Починаємо збиратися... Перевіримо вашу готовність.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально, з використанням прийому «Мікрофон»).

Гра «Вікторина-плутанка»

Умова: який екіпаж набере більше балів, той і переміг. Відповіді записують у бортові журнали.

1. Сонце — це:

а) планета;

б) зірка.

— Яку арифметичну дію виконуємо при знаходженні частки?

а) Ділення;

б) множення.

2. Скупчення зірок, що тягнеться світлою смугою з півдня на північ,— це...

а) Молочний Шлях;

б) Чумацький Шлях.

— Яку арифметичну дію виконуємо при знаходженні частки?

а) Віднімання;

б) ділення.

3. Сонце — це:

а) найбільша з усіх зірок;

б) найменша з усіх зірок.

— Який знак слід поставити між числами при збільшенні чисел у кілька разів?

а) Віднімання;

б) множення.

4. До Сонячної системи входять:

а) 9 планет;

б) 8 планет.

— Як знайти частину від числа?

а) Діленням;

б) множенням.

5. Наша планета Земля розташована на:

а) 2-му місці від Сонця;

б) 3-му місці від Сонця.

— Яке число при множенні найбільше?

а) Частка;

б) добуток.

2) Усні обчислення (з використанням прийому «Коло ідей»).

— Готуємось до старту. Останні приготування, а) Розв’язування логічних задач і завдань.

✵ Пасажир таксі їхав у село. Дорогою він зустрів 5 вантажних та 3 легкові автомобілі. Скільки всього машин прямувало до села? (1 машина — таксі.)

✵ Стоять 6 склянок, 3 із них — з водою. Як потрібно розставити склянки, щоб порожня склянка та склянка з водою чергувалися? Умова: дозволяється переставляти лише одну склянку. (Узяти другу склянку і перелити з неї воду в передостанню — порожню, а другу склянку, що спорожніла, поставити на місце.)

✵ Учні називають предмети, про які можна сказати «два», або «пара». За кожну правильну відповідь учневі видається жетончик.

✵ Учитель показує протягом кількох секунд картки з малюнками груп різних предметів, ховає їх і пропонує пригадати, яких предметів було 2; 3; 4; 5...

✵ Учитель пропонує відгадати, які числа, написані на картках, слід додати, щоб отримати 9. Діти називають різні числа. Перемагає той, хто правильно відгадає записані на картках паперу числа та назве інші пари чисел, сума яких дорівнює 9.

Дітям роздають картки. На них написані відповіді на вирази, які зачитує учитель. Учень, у якого картка з відповіддю до цього прикладу, має підвестися і назвати відповідь.

б) Загальна характеристика результатів виконання контрольної роботи.

в) Аналіз допущених помилок, виконання відповідних завдань.

3) Графічний диктант (з використанням прийому «Інтрига»).

— Промінчик хоче нам розповісти про свого друга. Хто це?

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедїї — вільної енциклопедії)

Робот (від словацк. robota) — автоматичний пристрій, який частково або повністю замінює людину під час виконання робіт у небезпечних для життя умов або при відносній недоступності об’єкта.

Слово робот було винайдено чеським письменником Карелом Чапеком та його братом Йозефом і вперше використано у 1920 році.

Креслення людиноподібного робота виконав Леонардо да Вінчі близько 1495 року.

Французький механік і винахідник Жак де Вокансон створив у 1738 році перший працюючий людиноподібний пристрій (андроїд), який грав на флейті.

— Відступи 7 клітинок зліва, 6 клітинок зверху, постав точку і починай малювати:

— На що схоже? Намалюй роботу очі та рот.

4) Каліграфічна хвилинка.

— Запишемо важливі дати із життя робота.

— Яку закономірність побачили? (Під час записування чисел не використали цифру 6.)

— Розіб’ємо числа на двоцифрові. Запишемо в порядку зростання, а потім — спадання.

14; 17; 19; 20; 38; 95; 38; 20; 19; 17; 14.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

— За малюнком придумайте задачу, усно розв’яжіть її. Використайте набуті знання з минулого уроку.

— Розкажемо Промінчику про своїх друзів. Візьмемо на зореліт домашніх улюбленців.

— А чи знаєте, ви, хто перший злітав у космос? (Це були собачки Білка та Стрілка.)

— Ми летимо на 4-х зорельотах. По скільки собак ми можемо взяти на борт порівну?

Задача

Усього було 23 собаки. Ми летимо на 3-х зорельотах. В один уміщується 6 собак. Скільки собак залишиться на Землі?

Відповідь:

1) 6 ∙ 3 = 18 (с.)

2) 23 - 18 = 5 (с.)

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Синтез думок»)

— Де в реальному житті ми використовуємо знання таблиці множення та ділення на 6? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 25-26).

— Щоб використовувати час у польоті з користю, потренуємось в обчислювальних навичках.

а) Розв’язування прикладів № 158 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

Кожному ряду — 1 стовпчик.

б) Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня № 159 (з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

План розв’язання

1) Про що запитується в задачі?

2) Що потрібно знати, щоб відповісти на питання задачі?

3) Яку дію потрібно виконати, щоб дізнатися, скільки кущів посадила мама?

4) Чому дію множення?

5) Про що тепер можемо дізнатися?

6) Яку дію виконаємо, щоб дізнатися, скільки кущів полуниць посадила разом мама і Марійка?

7) Що будемо додавати?

8) Запишіть розв’язання.

6 ∙ 5 + 18 = 48 (кущ.)

3) Фізкультхвилинка.

Плеснути в долоні стільки разів, скільки буде 6 ∙ 2.

Покивати головою 6 разів.

Зробити колові оберти головою вперед і назад.

Тупнути правою ногою стільки разів, скільки буде 6 ∙ 1.

Тупнути лівою ногою 10 ∙ 6.

Помахати руками 6 ∙ 3.

2) Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем).

1 варіант

✵ Завдання 1 (№ 161, с. 26).

х ∙ 6 = 30

х + 6 = 20

24 : х = 6

х : 3 = 6

✵ Задача 2 (№ 160, с. 26).

Скласти і розв’язати задачі за схематичною умовою.

15 + 6 ∙ 4 = 39

6 ∙ 3 - 6 = 12

2 варіант

✵ Завдання 1.

х : 6 = 6

х - 6 = 20

24 - х = 6

24 : х = 8

✵ Задача 2 (№ 160, с. 26).

Скласти і розв’язати задачі за схематичною умовою.

15 + 6 ∙ 4 = 39

6 ∙ 3 - 6 = 12

3) Робота над завданням з логічним навантаженням № 153 (індивідуально з подальшим поясненням біля дошки).

Відповідь:

37 + 18 = 55

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедїі — вільної енциклопедії).

— Ми досягли своєї мети — зірки Сіріус.

ЗОРІ НА НЕБІ

Зорі на небі яскраво палають,

Душу мою уночі зігрівають.

Вийди лишень ти надвір, подивися,

Зорі на небі — джерельна водиця.

Зцілюють серце, знімають образи

Саме в цю мить, неодмінно відразу.

Зорі на небі спокійно дрімають,

Сумніви, біль, недовіра минають.

Зорі на небі, то сила всесвітня,

Щира, жива, осяйна, непохитна.

Здійснюють мрії, в найтяжчі хвилини

Зорі на небі — цілющі краплини.

Наталя Прохоренкова

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 26, № 163; 164.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Чого навчились на уроці? Які поняття повторили?

✵ Як пов’язані між собою дії множення і ділення?

✵ Як знайти невідомий множник? ділене? дільник?

✵ Перше число 63, а друге число — у 9 разів менше. Знайдіть друге число.

✵ 3 прикладу на множення складіть два приклади на ділення. (6 ∙ 6 = 36; 6 ∙ 8 = 48)

✵ Що цікавого дізналися на уроці?

✵ Чи хотіли б ви погостювати у промінчика?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити