Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 1. УСНА І ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ. ВИПАДКИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НУМЕРАЦІЄЮ ЧИСЕЛ

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Нумерація чисел у межах 100»; сприяти розумінню школярами понять «позиційний принцип запису числа», «розрядний склад числа»; навчати правильного запису чисел у межах 100; повторити структурні елементи задачі; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі та вирази; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

громадянської: розширити знання учнів про пізнавальну гру КВК; виховувати повагу до людей різних професій.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Форма проведення: урок-КВК.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа. Міжпредметні зв'язки: українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

— Увага! Увага!

Запрошуємо всіх на КВК.

У грі беруть участь дві команди. У кожної команди — назва, девіз, привітання, капітан. За кожну правильну відповідь команда отримує бали. Обирається журі.

Виграє команда, яка набере найбільшу кількість балів.

Історична довідка

Прообразом КВК була передача «Вечір веселих запитань», створена журналістом Сергієм Муратовим за зразком чеської передачі «Ворожи, ворожи, ворожко». У передачі «Вечір веселих запитань», що виходила в 1957 році, телеглядачі відповідали на запитання ведучих, причому особливо цінувався гумор. Ідея була зовсім новою для того часу. «Вечір веселих запитань» користувався великою популярністю, але вийшов в ефір усього тричі. Відродили КВК у 1986 році. А 8 листопада щорічно відзначається свято, присвячене цій знаменитій грі. Уперше його відзначали 2001 року. Це свято всіх веселих і кмітливих людей, які люблять гумор. Сьогодні у КВК грають представники всіх професій, віків, багатьох національностей.

Звучить мелодія гри...

— Ми починаємо математичний КВК.

Не забудьте взяти із собою швидкість, винахідливість, кмітливість.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Чого ви очікуєте від нашого уроку?

(Відповіді дітей: нових знань; зустрічей із новим, цікавим...)

— Чому ми проводимо КВК на першому уроці в 3-му класі?

(Відповіді дітей: аби повторити вивчене у 2-му класі...)

— Аз чого починалося наше знайомство з математикою?

(Відповіді дітей: усна і письмова нумерація чисел...)

— Чи можемо здогадатися, яка тема нашого уроку-КВК? (Припущення учнів.)

— Сьогодні на уроці ми повторимо числа від 1 до 100, їх позиційний запис та випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібно знати нумерацію чисел? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Представлення команд, журі.

Капітани по черзі оголошують назву команди та її девіз.

1-й капітан. Наша команда — «ПЛЮС».

Девіз:

Математики вчитися

Ми готові все підряд,

Хай навіть ночами сниться

Натуральних чисел ряд.

2-й капітан. Наша команда — «МІНУС».

Девіз:

Якщо хочеш досягнути

У житті своїм вершин,

Математику збагнути

Мусиш тонко, до глибин.

2) Конкурсна програма.

Конкурс 1 «Розминка»

Команди по черзі розв’язують задачі.

1. Дві сардельки варяться 6 хвилин. Скільки часу будуть варитися вісім таких сардельок? (Відповідь: 6 хв.)

2. Йшла дівчинка в школу і зустріла трьох хлопчиків. Скільки дітей прямувало до школи? (Відповідь: 1 дівчинка.)

3. П’ять лампочок горіли в люстрі. Грюкнули двері, і дві перегоріли. Сказати, скільки лампочок залишилося? (Відповідь: 5 лампочок.)

4. Четверо гравців грали в доміно 20 хв. Скільки хвилин грав кожен із гравців? (Відповідь: 20 хв)

Конкурс 2 «Ребуси»

(Мінус, вершина, задача, квадрат).

Конкурс 3 «Клубок питань» (прийом «Незакінчене речення»)

Команда «ПЛЮС»

✵ 1 дес.— це... одиниць.

✵ 7 дес.— це... одиниць.

✵ 10 дес.— це... одиниць.

✵ Найбільше двоцифрове число — це..., найменше трицифрове число — це...

✵ Назвіть всі числа від 38... до 43.

✵ Щоб утворити число 60 з попереднього до нього числа, потрібно...

✵ Щоб утворити число 80 з числа, що йде за ним, потрібно...

✵ Якщо від числа 59 віднімемо число його одиниць, то отримаємо...

✵ Число 93 можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, 93 = [ ] + [ ].

✵ Щоб порівняти два числа, потрібно виконати дію...

✵ Щоб дізнатися скільки всього, потрібно виконати дію...

✵ Щоб дізнатися на скільки одне число більше або менше від другого, виконуємо дію...

Відповіді: 10; 70; 100; 99; 100; 39; 40; 41; 42; 59 + 1; 81 - 1; 50; 90 + 3; віднімання; додавання; віднімання.

Команда «МІНУС»

✵ 1 дес.— це... одиниць.

✵ 8 дес.— це... одиниць.

✵ 10 дес.— це... одиниць.

✵ Найбільше одноцифрове число — це..., найменше двоцифрове число — це...

✵ Назвіть всі числа від 47... до 53.

✵ Щоб утворити число 70 з попереднього до нього числа, потрібно...

✵ Щоб утворити число 90 з числа, що йде за ним, потрібно...

✵ Якщо від числа 59 віднімемо число його десятків, то отримаємо...

✵ Число 84 можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, 84 = [ ] + [ ].

✵ Щоб порівняти два числа, потрібно виконати дію...

✵ Щоб дізнатися скільки всього, потрібно виконати дію...

✵ Щоб дізнатися на скільки одне число більше або менше від другого, виконуємо дію...

Відповіді: 10; 80; 100; 9; 99; 48; 49; 50; 51; 52; 69 + 1; 91 - 1; 54; 80 + 4; віднімання; додавання; віднімання.

Капітани перевіряють правильність відповідей своїх супротивників.

Конкурс 4 «Відгадай знак» (самостійна робота із наступною самоперевіркою за записом на дошці)

Команда «ПЛЮС»

Команда — «МІНУС».

Фізкультхвилинка

В країні КВК розминка.

Настала фізична хвилинка.

Втому проженем руками,

Вгору їх піднімем з вами.

Потім присядемо дружно,

Ноги згинаємо пружно.

Руки, мов крила, розправим

І до плечей їх поставим.

Коло вперед покрутили,

Потім назад повторили.

Голову вниз опустили,

Потім назад нахилили,

Потім наліво поклали,

Потім направо. І стали.

Рівно і струнко.

Швидко скінчилась хвилинка.

Нас збадьорила розминка.

Конкурс 5 «Найкращий капітан»

Складання інструкції щодо розв’язання задач (розташування у певній послідовності).

Під час роботи над задачами потрібно дотримувати певних порад, поданих в інструкції:

1) подумай, що означає кожне число, який зв’язок між числами;

2) уважно прочитай задачу; подумай, про що йдеться в ній; з’ясуй незрозумілі слова і вирази;

3) визнач в задачі умову і питання;

4) ця задача проста чи складена? Якщо складена, то спробуй намітити план розв’язання;

5) якщо план відразу скласти не вдалося, випиши числові дані задачі або зроби короткий її запис; пригадай, яку подібну задачу розв’язували раніше; розв’яжи частину задачі; чи не можна тепер знайти відповідь на основне питання?

Конкурс 6 «У світі задач»

✵ Робота над задачами № 9; 10 (розв’язування задач у міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

— Під час роботи над задачами дотримуйте певних порад, поданих в інструкції з попереднього конкурсу.

Команда «ПЛЮС»

Завдання: розв’язати задачу № 9 (с. 4) та визначити вид задачі.

Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

(40 + 20) - 30 = 30 (ящ.)

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

1) 40 + 20 = 60 (ящ.) — завезли овочів

2) 60 - 30 = 30 (ящ.)

Відповідь: на 30 ящиків більше завезли овочів.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми-опори.

1) [ ] + [ ] = [ ] (ящ.)

2) [ ] - [ ] = [ ] (ящ.)

— Які ще питання можна поставити до задачі? (На скільки більше завезли ящиків з помідорами, ніж з яблуками? На скільки менше завезли ящиків з огірками, ніж з яблуками?)

Висновок. Робота над задачею на знаходження суми та на різницеве порівняння.

Команда «МІНУС»

Завдання: розв’язати задачу № 10 (с. 4) та визначити вид задачі.

Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

(3 + 1) + 20 = 24 (л)

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

1) 3 + 1 = 4 (л) — від кози і вівці;

2) 4 + 20 = 24 (л)

Відповідь: від корови надоїли 24 л молока.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми-опори.

1) [ ] + [ ] = [ ] (л)

2) [ ] + [ ] = [ ] (л)

— У скільки разів більше молока надоїли від корови, ніж від кози?

24 : 3 = 8 (разів)

Висновок. Робота над задачею на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць.

Капітани команд пояснюють розв’язання задач.

Конкурс 7 «Жартівливий» (не оцінюється журі)

— Поки триває підрахунок голосів, дайте відповіді на такі запитання.

✵ Назвіть єдину геометричну фігуру, яку можна намалювати на воді. (Коло)

✵ Коли ми дивимося на цифру 2, а говоримо — 10? (Коли дивимося на годинник, говоримо: «10 хвилин».)

✵ Скільки горошин входить у склянку? (Горошини не ходять.)

✵ Росли 2 верби. На кожній вербі — по 2 гілки, на кожній гілці — по 2 груші. Скільки всього груш? (Жодної — на вербі груші не ростуть.)

✵ Якщо півень стоїть на двох ногах, то важить 4 кілограми. Скільки важитиме півень, стоячи на 1 нозі? (4 кг)

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 4, № 10; 11.

2. Рефлексія

✵ Нумерацію яких чисел повторили на уроці?

✵ Як утворити будь-яке число, якщо відоме попереднє до нього? наступне?

✵ Назвіть структурні елементи задачі.

✵ Що особливо сподобалось на уроці?

✵ Чи досягли ви успіху під час роботи в командах?

✵ Чи справдилися ваші очікування від уроку?

3. Нагородження переможців. Оцінювання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити