Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок 29. ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид). ВИДИ ТРИКУТНИКІВ

Мета:

формування предметних компетентностей: навчати учнів розв'язувати задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид) та формування знання про види трикутників; розвивати вміння порівнювати вирази, вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату, підтримувати дружні стосунки;

інформаційної: розширити знання учнів про цінність дружби, загадкові місця на Землі, геометричні фігури.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: задачі, вирази, трикутники.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, природознавство.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Девіз нашого уроку:

Щоб водити кораблі,

Щоб у небо злітати,

Треба все нам уміти,

Треба математику знати.

Хто науку цю цікаву

Добре буде знати,

Той ніколи в кожній справі

Не буде блукати.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення з використанням прийому «Інтрига».

— Ми сьогодні вирушаємо у подорож... трьома групами.

— З вами, як завжди, наші герої-помічники.

1-ша група — Грай — розумний, спритний та хитрий.

2-га група — Око — войовничий дотепник і веселун, який завжди тягає із собою важелезну гармату-мортиру.

3-тя група — Тур — кремезний сентиментальний романтик.

Але куди?

Щоб загадку розгадати,

Плутанку слід розв’язати.

2) Математичний диктант (індивідуальна робота з самоперевіркою).

Гра «Математична естафета»

Хід гри

Три групи (1-ша група — Грая, 2-га група — Ока, 3-тя група — Тура). За сигналом учителя розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази вчителю.

✵ Число 20 зменшити в 4 рази і зменшити на 3. (2)

✵ Число 9 збільшити в 2 рази і зменшити на 11. (7)

✵ Число 60 збільшити на 2 десятки, зменшити на 59. (21)

✵ Число 15 збільшити на 2 одиниці. (17)

✵ Записати число, більше за 23 та менше за 25. (24)

✵ 3 19 м матерії швачка пошила сукню і 2 однакові сорочки. На одну сукню пішло 7 м матерії. Скільки метрів матерії пішло на одну сорочку? (6)

✵ Записати число, у якому 2 одиниці і 2 десятки. (22)

✵ В одній групі 14 туристів, а в другій на 3 туристи більше. Скільки туристів в обох групах? (31)

✵ Яке число вміщується в числі 45 тричі? (15)

✵ Яке число вміщується в числі 44 — 4 рази? (11)

✵ Збільшити 7 в 2 рази. (14)

✵ Зменшити 50 на 27. (23)

✵ На скільки 63 більше за 39? (24)

✵ На скільки 76 менше за 94? (18)

3) Гра «Шифрувальники». Робота в парах.

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

3

И

І

Ї

Й

К

Л

М

1

2

3

4

5

є

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

X

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

— Розташуйте літери за таким порядком.

2; 7; 21; 17; 24; 6; 22; 31; 15; 11; 14; 23; 21; 11; 15; 24; 23; 18; 11; 15.

Відповідь: БЕРМУДСЬКИЙ ТРИКУТНИК.

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

Бермудський трикутник — поняття, що має декілька значень.

Бермудський трикутник — район в Атлантичному океані, де нібито відбуваються таємничі зникнення морських і повітряних суден.

Бермудський трикутник (Вроцлав) — назва частини передмістя Вроцлава.

Бермудський трикутник (Миколаїв) — один з районів міста Миколаїв, названий так через своє розташування всередині трикутника залізничних шляхів.

4) Каліграфічна хвилинка.

— Хлопці записують двоцифрові числа другого десятка (17; 15; 11; 14; 18).

— Дівчата записують двоцифрові числа третього десятка (21; 24; 22; 23).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Синтез думок»)

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

В Атлантичному океані є місце — загадкове, цікаве. Про нього багато написано, знято фільми. Це місце, розташоване між Бермудськими островами, державою Пуерто-Ріко, півостровом Флорида, що називається «бермудським...». А ще його називають «диявольський трикутник», «трикутник проклятих».

Загадковість його полягає в тому, що в ньому безслідно зникають кораблі і літаки. Природа «бермудського трикутника» залишається таємницею і донині.

Під час моєї розповіді прозвучала назва фігури, добре вам відомої. Отже, якій геометричній фігурі присвятимо наш урок?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Незакінчене речення»)

✵ Нам необхідні знання про трикутник, бо...

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Математична хвилинка (визначення трикутника) (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Спробуймо дати визначення трикутника.

А чи можна побудувати трикутник, якщо точки розташувати на одній прямій? Спробуємо!

Можна зробити висновок, що трикутник — це фігура, що складається з 3 точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно з’єднують задані точки.

— Наведіть приклади предметів трикутної форми, які трапляються в житті. (Знаки дорожнього руху)

— Замість слова «трикутник» уживають знак Δ. Запишемо ΔABC. Ці три точки, що не лежать на одній прямій, називаються вершинами.

Запис: А, В, С — вершини. Відрізки — це сторони трикутника. Скільки їх?

Запис: АВ, АС і ВС — сторони трикутника.

А які бувають довжини сторін у трикутника? Залежно від довжин сторін які бувають трикутники?

2) Робота за таблицями. Класифікація трикутників (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

Класифікація трикутників

Трикутники класифікуються за довжиною сторін та мірами кутів.

Залежно від довжини сторін трикутники поділяють на такі види:

✵ різносторонні (всі сторони мають різну довжину);

✵ рівносторонні (всі сторони рівні);

✵ рівнобедрені (дві сторони рівні).

— А як називаються трикутники залежно від міри кутів?

Залежно від міри кутів трикутники поділяються на такі види:

✵ гострокутні (всі кути гострі);

✵ прямокутні (один з кутів прямий);

✵ тупокутні (один з кутів тупий).

Гра «Продовж речення»

✵ Якщо в трикутнику є прямий кут, то це...

✵ Якщо в трикутнику є тупий кут, то це...

✵ У гострокутному трикутнику всі кути..

3) Робота за підручником (с. 39-40).

а) Робота з геометричним матеріалом — № 277 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— За малюнками дайте характеристику трикутникам.

— Виконайте завдання за планом.

1) Позначте фігури буквами.

2) Дайте характеристику трикутникам, спираючись на таблицю.

Назва трикутника

Вид трикутника за кутами

Вид трикутника за сторонами

№ 1 ΔАВС


б) Розв’язування задачі № 274 (робота в парах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

7 ящ. — 42 кг

3 ящ. — ?

1) 42 : 7 = 6 (кг) — 1 ящик;

2) 6 ∙ 3 = 18 (кг)

42 : 7 ∙ 3 = 18 (кг)

Висновок. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (перший вид).

в) Розв’язування задачі № 275 (робота в парах з використанням прийому «Hавчаючи — вчусь»).

7 ящ. — 42 кг

? — 18 кг

1) 42 : 7 = 6 (кг) — 1 ящик;

2) 18 : 6 = 3 (ящ.)

Або виразом 18 : (42 : 7) = 3

Висновок. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

4) Фізкультхвилинка.

5) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету матеріал з Вікіпедіі — вільної енциклопедії).

Цей регіон став ще знаменитішим завдяки книзі Чарльза Берлиця «Бермудський трикутник», опублікованій у 1974 році.

Уважають, що Бермудський трикутник — це район високої електромагнітної активності, впливом якої пояснюють аномальну поведінку електрообладнання та компасів на суднах та літаках.

6) Творче завдання з геометричним матеріалом (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Побудуйте квадрат, сторона якого дорівнює стороні рівностороннього трикутника. Позначте квадрат буквами.

7) Робота над логічним завданням № 278 (робота в парах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Відповіді: 48 : 6, х - 24 = 6, х - 10 = 48.

Підсумок подорожі

— Наші відважні козаки, здається, вміють усе — і куліш варити, і у футбол грати, і українських дівчат із неволі визволяти. В кожній новій серії козаки зустрічаються з людьми різних країн і епох, богами, піратами, чаклунами, і навіть з інопланетянами — і всюди їх чекають неймовірні перипетії та курйози. Проте завдяки своїй винахідливості, кмітливості, силі та неперевершеному почуттю гумору троє друзів виходять переможцями з будь-якої ситуації. І нам усе вдалося!

8) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

— На сьогоднішній день найважливіше питання вчених: «Що ж приховує у собі явище Бермудського трикутника?». Відповіді поки ми не знаємо. Нам залишається тільки чекати і спостерігати за неймовірними подіями, які відбуваються на даній території. Як правило, приємними такі події не бувають. А на даний момент Бермудський трикутник рівною мірою і відлякує, і приваблює вчених та дослідників з усього світу.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 40, № 279; 280.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що таке Бермудський трикутник?

✵ Які види задач аналізували на уроці?

✵ Як називаються трикутники залежно від міри кутів?

✵ Як називаються трикутники залежно від довжини сторін?

✵ Знайдіть навколо себе предмети з прямим (гострим, тупим) кутом.

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чи хотіли б ви дізнатися про наступні пригоди козаків?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити