Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Нумерація чисел у межах 100»; сприяти розумінню школярами понять «позиційний принцип запису числа», «розрядний склад числа»; навчати правильного запису чисел у межах 100, додавати та віднімати числа без переходу через десяток; повторити структурні елементи задачі; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі, обчислювати периметр трикутника; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа, периметр трикутника.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, природознавство.

Обладнання: схеми-опори; обчислювальні таблиці; малюнки; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань

1) Математичний диктант. Каліграфічна хвилинка. Індивідуальна робота (прийом «Інтрига»).

— Ми сьогодні вирушаємо у подорож... Але куди?

Щоб загадку розгадати,

Потрібно слово розкодувати.

✵ Запишіть число, в якому 6 десятків і 5 одиниць; 2 десятки і 8 одиниць. (65,28)

✵ Запишіть найбільше двоцифрове число. (99)

✵ Запишіть найбільше одноцифрове число. (9)

✵ Запишіть найменше двоцифрове число. (10)

✵ Запишіть число, попереднє до числа 70. (69)

✵ Запишіть число, наступне до числа 70. (71)

✵ Запишіть число, наступне до числа 39. (40)

✵ Запишіть число, попереднє до числа 39. (38)

✵ Запишіть число, представлене у вигляді суми розрядних доданків: 80 + 4. (84)

✵ Запишіть число, представлене у вигляді суми розрядних доданків: 70 + 3. (73)

✵ Запишіть число, представлене у вигляді суми розрядних доданків: 50 + 1. (51)

✵ Запишіть число, розв’язавши приклад: від числа 34 відняти кількість його одиниць. (30)

✵ Запишіть число, розв’язавши приклад: від числа 34 відняти кількість його десятків. (4)

✵ Запишіть число, розв’язавши приклад: від числа 62 відняти кількість його одиниць. (60)

✵ Запишіть число, розв’язавши приклад: від числа 62 відняти кількість його десятків. (2)

2) Гра «Шифрувальники». Роботов парах.

— Запишіть відповіді двоцифрових чисел у порядку зростання.

Ч 10

Й 69

А 38

Л 73

O 2

Ь 51

М 30

Ш 71

К 60

У 28

Ю 3

X 99

Ц 40

И 65

Я 84

І 9

— Ми будемо подорожувати Чумацьким Шляхом. Чи відома вам ця назва?

3) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Чумацький Шлях — власна назва галактики, у якій розташована наша Сонячна система, а також усі зорі, які ми бачимо неозброєним оком.

Українці здавна мали різні назви нашої Галактики: Становище, Стан, Чумацький Шлях.

Припускають, що назва походить від того, що чумаки розсипали сіль (зірки) по дорозі.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— А чи готові ви до подорожі? Налаштуйтесь на роботу. Працюємо в парах.

— Заповніть таблицю за зразком.

— Який висновок можна зробити?

Властивість

Способи обчислення та їх обґрунтування

Додавання суми до суми

34 + 12 = (30 + 4) + (10 + 2) = (30 + 10) + (4 + 2) = 40 + 6 = 46

35 + 24 = ([ ] + [ ]) + ([ ] + [ ]) = ([ ] + [ ]) + ([ ] + [ ]) = [ ] + [ ] = [ ]

Висновок: ...

Віднімання суми від суми

34 - 12 = (30 + 4) - (10 + 2) = (30 - 10) + (4 - 2) = 20 + 2 = 22

79 - 26 = ([ ] + [ ]) - ([ ] + [ ]) - ([ ] - [ ]) + ([ ] - [ ]) = [ ] + [ ] = [ ]

Висновок: ...

Трикутник

23 + 34 + 31 = ([ ] + [ ] + [ ]) + ([ ] + [ ] + [ ]) = [ ] + [ ] = [ ]

Висновок: ...

Висновки:

✵ Замінили обидва доданки сумою розрядних доданків і виконали порозрядне додавання.

✵ Зменшуване розкладається на суму розрядних або зручних доданків, а від’ємник — на розрядні доданки.

✵ Знаходження периметра трикутника.

— Яка тема нашого уроку? (Відповіді учнів.)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібно все це знати? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником.

а) Усне обчислення прикладів (с. 4, № 14) з використанням прийому «Моментальне фото» (запам’ятати і записати).

— Екіпажам — готовність номер 1!

Перевірте порядок на робочому місці, положення тіла під час письма.

Відлік: 100; 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20; 10; пуск!

Щоб наші космічні кораблі набрали відповідну швидкість, ми маємо перевірити свою пам’ять.

б) Інформаційна хвилинка.

— Летіти в незвідане без спеціальних знань небезпечно! Звернемось на допомогу до Інтернету.

Історія відкриття Галактики

Це — форма Чумацького Шляху, яку дослідив Вільям Гершель 1785 року. Сонячна система розташована посередині. Щоб бути вченим, необхідно вміти добре рахувати.

в) Розв’язування прикладів (с. 5, № 15) — самостійна робота за варіантами із наступною перевіркою за записом на дошці. (Прийом «Коментування»).

Варіант 1

53 + 40 =

78 - 5 =

78 - 50 =

88 - 23 =

34 + 45 =

53 + 4 =

Варіант 2

33 + 40 =

98 - 5 =

78 - 30 =

77 - 23 =

32 + 44 =

65 + 4 =

г) Розв’язування прикладів (с. 5, № 16). Гра «Хто швидше?». Прийом «Естафета». Робота в командах, ґ) Інформаційна хвилинка.

— Досі вченим складно відповісти на запитання про вік, розміри нашої Галактики. Продовжимо тренуватись. Задачі нам допоможуть...

2) Розв'язування задач. Робота на дошці. Коментування дітей (корекція вчителя) за планом.

План роботи над задачею

1. Згадайте інструкції щодо розв’язання задач.

2. Складіть задачу за таблицею або за схематичним зображенням.

Було

Настригли

Усього

1 вівця

6 кг

?

2 вівця

5 кг

3 вівця

5 кг

3. Дайте відповіді на запитання.

✵ Чи можна відразу відповісти на питання задачі? (Ні)

✵ Яку дію виберемо першою? (Множення)

✵ Яку дію виберемо другою? (Додавання)

✵ Як називаються компоненти при додаванні? (Перший доданок, другий доданок, сума)

— Запишіть розв’язання задачі виразом або по діях.

6 + 5 ∙ 2 = І6

— Щоб добре працювати, треба і відпочивати.

3) фізкультхвилинка.

Заніміла наша спинка

І затерпли кулачки.

Зараз фізкультхвилинка,

Наші любі діточки.

Позгинали вправні пальці

В кулачок і з кулачка.

А тепер, немов у танці,

Затанцюєм гопачка.

І ось так поставим руки

До плечей — і розведем,

Колові ми зробим рухи

І на парти покладем.

4) Робота з геометричним матеріалом (прийом «Мозковий штурм»).

— З поданих фігур придумайте для себе космічний корабель для майбутніх подорожей...

— Прочитайте казку (див. Додаток до уроку) та знайдіть ознаки цих фігур.

— Знайдіть на малюнку трикутник та чотирикутник. Обґрунтуйте відповідь.

— Знайдіть периметри многокутників за схемою та з’ясуйте, хто з них мав рацію? (Робота в парах.)

Р = а + b + с P = a + b + c + d

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 5, № 21; 22.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Оті Земля. Наша подорож завершилася. У польоті ви подолали всі труднощі й випробування. Важким був шлях, але ви досягли кінцевої мети. Повторили матеріал, продемонстрували хороші знання, виявили, кому і над чим слід ще попрацювати.

А на Землі нас чекає Несподіванка. Ви ж тепер герої. У вас хочуть узяти інтерв’ю.

✵ Чи сподобалась вам подорож?

✵ Як називається наша Галактика? Чому в неї така назва?

✵ Що вам найбільше запам’яталося?

✵ Назвіть способи обчислення двоцифрових чисел без переходу через десяток.

✵ ЙК знайти периметр трикутника?

✵ Що було складним у польоті?

✵ Хто або що вам допомагало долати труднощі?

ДОДАТОК ДО УРОКУ 2

КАЗКА ПРО ТРИКУТНИК ТА ЧОТИРИКУТНИК

Були собі Трикутник та Чотирикутник. Запросив Трикутник Чотирикутника до себе на гостини і почали вони один поперед одного вихвалятися.

— Ти знаєш, друже, що в мене три сторони та три кути?

— Вибач, Трикутнику, а в мене їх по чотири.

Розгнівався Трикутник.

— Вибач, але за периметром я можу бути більшим, ніж ти! Все залежить від довжини сторін.

Від того часу не приятелюють трикутники з чотирикутниками.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити