Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок 31. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ЧАСТОК. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Мета:

формування предметних компетентностей: формувати вміння розв'язувати приклади і задачі на основі знання табличного множення і ділення; ознайомити учнів із задачами на кратне порівняння двох часток; провести аналіз складеної задачі з буквеними даними; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про інтелектуальні ігри.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Форма проведення: урок-гра «Зоряна година».

Основні терміни і поняття: задачі з буквеними даними, вирази.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Дорогі діти! З давніх-давен в Україні цінували розум, кмітливість, допитливість, пізнання, спостережливість.

Сьогоднішній урок — це своєрідна гімнастика, яка навчить вас самостійно розв’язувати інтелектуальні завдання, застосовувати свої знання в різних нестандартних ситуаціях.

Зоряний час — це година успіху, тож нехай пощастить кожному учасникові!

Правила гри

✵ У грі беруть участь 3 команди учнів.

✵ Запитання зачитуються один раз.

✵ Учасники мають право підіймати сигнальну картку тільки після слова ведучого «час».

✵ Приймається тільки один варіант відповіді від кожної команди.

Умови гри

✵ Грають усі учасники разом.

✵ Час на обдумування варіанту відповіді — 30 секунд.

✵ Правильна відповідь оцінюється однією зірочкою.

✵ Відповідає той учасник, хто перший підняв картку (командний рахунок).

✵ Команди посідають місця залежно від кількості зірочок, які набрали за гру. Але зірочки отримує і кожен учасник команди за правильне розв’язання певних завдань (індивідуальний рахунок).

✵ У грі — 6 раундів.

— Чи всі зрозуміли правила та умови гри? Бажаю всім стати переможцями!

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Чого ви очікуєте від нашого уроку? (Відповіді дітей: нових знань; зустрічей із новим, цікавим...)

— Проаналізуйте завдання та з’ясуйте, яка тема нашого уроку?

Завдання 1

Розумників було 4 учні, а розумниць — 5. Хлопці розв’язали 24 приклади а дівчата — 25. Хто працював краще?

Розв’язання:

1) 24 : 4 = 6 (пр.) — розв’язав 1 учень у першій групі;

2) 25 : 5 = 5 (пр.) — розв’язав 1 учень у другій групі;

3) 6 - 5 = 1 (пр.)

Відповідь: краще працювала перша група.

Висновок. Розв’язування задачі на кратне порівняння двох часток.

Завдання 2

Розумники розв’язали за 1 хвилину п прикладів, а розумниці — у 2 разі: більше. На скільки менше розв’язали прикладів розумники?

— Як запишемо відповідь до задачі? (Якщо умова задачі містить буквене дане, то відповідь записують у вигляді виразу.)

Відповідь: n ∙ 2 - n (прикладів).

Висновок. Розв’язування складеної задачі з буквеними даними.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібно вміти розв’язувати ці види задач? (Відповіді учнів.)

3. Застосування знань, умінь і навичок (конкурсна програма)

Представлення команд, журі

Капітани по черзі оголошують свою назву та девіз.

— Представляю капітанів команд:

1. Команда «Інтелектуали» — ...

2. Команда «Міцний горішок» — ...

3. Команда «Розумники і розумниці» — ...

— Отже, починаємо з розминки.

Раунд перший «Розминка»

Кожна команда має розв’язати дві задачі.

1. Якщо немовля Кузю зважити разом з бабусею, вийде 100 кг. Якщо зважити бабусю без Кузі, вийде 83 кг. Скільки важить Кузя без бабусі? (17 кг)

2. Припустимо, твій найкращий друг дав тобі 49 цукерок, а ти йому тільки 14. Скільки ще цукерок ти повинен дати, щоб усе було справедливо? (35)

3. Вовочка 10 разів смикнув за косичку Машу, 15 разів Дашу, 7 разів Клаву і 1 раз, помилково, старшокласницю. Скільки разів Вовочка смикав дівчат за кіски? (33)

4. Після півгодинної роботи на математиці у Петра виявилося 6 правильно розв’язаних задач, а в його друзів — на 16 більше. Скільки всього задач розв’язав Петрик і його друзі? (28)

5. Троє учнів придумали кумедні історії. Перший розказував 20 хвилин, другий — 40 хвилин, а третій говорив 60 хвилин. Скільки хвилин слухали діти про кумедні історії? (120 хв — 2 год)

6. Коля прочистив доріжку від снігу завдовжки 5 метрів, а Толя — завдовжки 12 метрів. На скільки метрів більше прочистив доріжку Толя? (7)

7. У двір позліталося 39 голубів. 6 із них купаються в калюжі, 12 літають навколо дерева, решта збирають крихти. Скільки голубів збирали крихти? (21)

8. В учнів 2 «А» класу — 56 вух, а у їхньої вчительки Олени Федорівни — на 54 вуха менше. Скільки всього вух можна нарахувати під час уроку в 2 «А» класі? (58)...

(На дошці з’являються «Зірки» за перший раунд.)

Раунд другий «Придумай та розв'яжи задачі» (схеми, коротка умова — на дошці або на комп'ютері)

— Спочатку згадаємо алгоритм розв’язання задач (на комп’ютері).

Алгоритм

1. Уважно прочитай задачу і подумай, про що в ній говориться.

2. Визнач, які величини відомі, а які — невідомі.

3. Якщо потрібно, познач їх на схемі.

4. Подумай і поясни, як за допомогою відомих величин знайти невідомі.

5. Виконай розв’язання і назви відповідь.

1) Розв’яжи задачу.

5 кош. —30 кг вишень

? — 54 кг вишень

54 : (30 : 5) = 9 (кош.)

2) Склади обернену задачу, розв’яжи її.

5 кош. — 30 кг

9 кош. — ?

30 : 5 ∙ 9 = 54 (кг)

3) Перевір розв’язання задачі за таблицею.

Маса 1 ящ.

Кількість

Загальна маса

однакова

7 ящ.

35 кг

9 ящ.

?

а) 35 : 9 ∙ 7 = 45 (кг)

б) 35 : 7 + 9 = 14 (кг)

в) 35 : 7 ∙ 9 = 45 (кг)

4) Розв’яжи задачу з поясненням, визнач вид задачі (с. 41, № 290).

✵ Аналіз умови задачі, складання короткої умови.

✵ Самостійне розв’язування задачі за вказівкою вчителя: щоб відповісти на питання задачі, дізнайтеся, скільки дерев саджав один учень у кожній групі.

Розв’язання:

1) 24 : 4 = 6 (5.) — посадив 1 учень у першій групі;

2) 25 : 5 = 5 (д.) — посадив 1 учень у другій групі;

3) 6 - 5 = 1 (5.)

Відповідь: краще працювала перша група.

Висновок. Розв’язання задачі на кратне порівняння двох часток.

5) Розв’яжи задачу з поясненням, визнач вид задачі (на основі задачі № 292, с. 41).

— Прочитайте умову задачі.

В Ігоря було а книг. Він віддав b книжок у класну бібліотеку. Скільки книг у нього залишилося?

— Що незвичайного?

— Складіть вираз.

— Складіть вираз і знайдіть його значення, якщо а = 56, b = 11. (56 - 11 = 45)

— Читаємо завдання.

В Юри а книжок, в Анни b книжок, а в Сашка — с книжок.

— Що означають вирази (по два на кожну команду)?

а + b — кількість книг Юрія і Анни;

а + b + с — кількість книжок усього;

а - b — різниця між кількістю книжок у Юрія і Анни;

b - с — різниця між кількістю книжок у Ані і Саші.

Фізкультхвилинка для очей

Раунд третій «Бліцтурнір» (за правильне рішення — «Зірочки» кожному гравцю)

— Самостійно складіть буквені вирази:

1. На одній полиці а книг, а на іншій — у 5 разів менше. Скільки книг на двох поличках?

2. На одній полиці а книг, а на іншій — у 7 разів більше. На скільки книжок на другій полиці більше, ніж на першій?

3. На одній полиці с книг, це на d книжок менше, ніж на іншій. Скільки книг на другій полиці?

4. На одній полиці а книг, а на іншій — на т книг менше. Скільки книг на двох поличках?

5. На одній полиці а книг, а на іншій — с книг. З другої полиці взяли b книг. Скільки книжок залишилося на двох полицях разом?

Раунд четвертий «Логічні задачі»

1. Коля, Діма і Саша були одягнені в куртки трьох кольорів — білу, синю і жовту. Коля був не в білій куртці, а Саша — не в жовтій і не в білій. Якого кольору куртка була на кожному з хлопчиків? (Саша — синя, Коля — жовта, Діма — біла)

2. Сходи складаються з 13 сходинок. Максим стоїть на середині сходів. На якій сходинці він стоїть? (На сьомій)

3. У Микити 9 горіхів, а у його друга Влада — на 4 горіхи менше. Скільки горіхів Микита повинен віддати своєму другові, щоб горіхів у хлопчиків стало порівну? (2 горіхи)

4. Сестрі і брату разом 20 років, причому брат на 2 роки старший за сестру. Скільки років братові і сестрі? (Братові — 11, сестрі — 9 років)

5. Лікар призначив хворому три уколи, по одному через кожну годину. За який час будуть зроблені всі уколи? (За 2 год)

Підсумок гри

— От завершилась наша гра. Зірочки є у всіх! Значить, зоряний час відбувся в кожного!

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 42, № 295; 296.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що у вас не вийшло? Над чим ще слід попрацювати?

✵ Які види задач розв’язували на уроці?

✵ Чи хотіли б ви ще зіграти у цю гру?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити