Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок 33. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДВІ І ТРИ ДІЇ. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

Мета:

формування предметних компетентностей: формувати в учнів уміння складати задачі за поданим виразом; закріпити вміння розв'язувати задачі двома способами; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про казку «Дюймовочка» данського казкаря Г. К. Андерсена,

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: задачі, вирази.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Добру казку я пам’ятаю з дитинства,

Хочу, щоб казку послухав і ти,

Нехай підкрадеться до самого серця

І зародиться в ньому зерно доброти.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Розгляньте ілюстрації. Що цікавого помітили? Яку казку вони вам нагадують?

— Наші допитливі герої Грай, Око і Тур із Данії привезли цю книжку та пропонують нам її прочитати.

2) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедїї — вільної енциклопедії).

Казка «Дюймовочка» вперше була опублікована в Данії в 1835 році у складі другого тому «Казок, розказаних для дітей». Як і більшість казок Андерсена, ця казка вигадана особисто автором, а не запозичена «у народу».

3) Гра «Шифрувальники». Робота в парах.

Гра «Шифрувальник»

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

3

И

І

Ї

Й

К

Л

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

X

Ц

Ч

Ш

Щ

Б

Ю

Я

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

(Дюймовочка.)

— Які числа заховались за літерами?

6; 32; 14; 17; 19; 3; 19; 28; 15; 1.

— Дайте їм характеристику (одноцифрові... двоцифрові...)

4) Каліграфічна хвилинка.

— Хлопці записують двоцифрові числа за порядком спадання, збільшуючи на 9 (39; 37; 28; 26; 23; 24).

— Дівчата записують двоцифрові числа за порядком зростання, збільшуючи на 9 (23; 24; 26; 28; 37; 39).

5) Усні обчислення (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм» з подальшою взаємоперевіркою іншою командою).

Гра «Математична розминка»

Клас об’єднується у дві команди. Команда, яка набрала більше фішок за правильну відповідь, виграє.

Завдання 1. «Назви одним словом».

— Результат при множенні — це...

— Результат при діленні — це...

— Зменшити число в кілька разів — це...

— Друге число при діленні — це...

— Збільшити число в кілька разів — це...

— Перше число при діленні — це...

Відповіді. Добуток, частка, поділити, дільник, помножити, ділене.

Завдання 2

— Знайдіть і назвіть номер виразу, в якому потрібно:

а) від числа відняти добуток чисел (1);

б) різницю чисел поділити на число (7);

в) назвіть вирази, в яких записана сума (4; 5; 6).

— Прочитайте вираз трьома різними способами.

— Знайдіть значення виразів.

Відповіді: а-1, б-7, в-4, 5, 6; 12; 5; 72; 30; 57; 90; 7; 50.

Завдання 3

— Розв’яжіть усно. Запишіть корені рівняння.

Відповіді. 4; 5; 3; 40; 20; 7; 9; 7; 4; 80; 35; 1.

6) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Український переклад

У виданій 1873 року збірці казок Андерсена Михайло Старицький переклав ім’я головної героїні як Цалинка, від давньоукраїнського слова цаль, що використовувалося на позначення дюйму. Марія Грінченко у своєму перекладі початку XX століття назвала її Мизиночкою. Оксана Іваненко переклала цю назву як Дюймовочка. Таке саме ім’я має головна героїня й у більш сучасному перекладі Галини Кирпи.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

— Від числа 100 відняти суму чисел 27 і 27. (100 - (27 + 27) = 46)

Висновок. Складання виразів та знаходження їх значень.

— Одна жінка виростила квітку, з якої явилася крихітна прекрасна дівчинка зростом не більше людського пальця, тому жінка назвала її Дюймовочкою. Дівчинка була дуже симпатичною, і це якось зауважила жаба. Вона вирішила, що Дюймовочка може стати прекрасною парою для її сина. Дочекавшись півночі, жаба викрала дівчинку, щоб доставити її до свого сина. Син жаби був зачарований красою дівчинки. Щоб вона не змогла втекти, він помістив Дюймовочку на лист водяної лілії. Однак на допомогу дівчинці прийшли риби... (лящиків — 3, краснопірок — у 2 рази більше, а плотвички — на 4 менше, ніж лящиків та краснопірок разом), які перегризли стовбур лілії. Скільки плотвичок допомагало дівчинці?

Розв’язання

1) 3 ∙ 2 = 6 (р.) — краснопірок;

2) 3 + 6 = 9 (р.) — лящиків та краснопірок разом;

3) 9 - 4 = 5 (р.)

Відповідь: 5 плотвичок.

Висновок. Розв’язування задач на три дії.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібно вміти розв’язувати задачі та вирази?

— Де в житті нам знадобляться ці знання? (Відповіді учнів.)

— А ми продовжуємо мандрувати з Дюймовочкою далі математичною країною...

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 43).

а) Розв’язування задачі на знаходження остачі № 307 (самостійна робота із наступною самоперевіркою за записом на дошці).

1-й рівень

Привезли — 60 плеєрів

Продали — 9 днів по 6 плеєрів

Залиш. — ?

Самостійно складіть вираз до задачі.

Вираз. 60 - 6 ∙ 9 = 6

2-й рівень

Привезли — 60 плеєрів

Продали — 9 днів по 6 плеєрів

Залиш. — ?

Запиши розв’язок задачі по діях.

1) [ ] ∙ [ ] = [ ] (пл.) — продали;

2) [ ] - [ ] = [ ] (пл.)

Відповідь: 6 плеєрів залишилося.

б) Розв’язування задачі № 308 (робота в міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (д.) — груш;

2) 36 + 9 = 45 (д.) — слив та груш разом;

3) 45 + 16 = 61 (д.)

Відповідь: 61 яблуня росла в саду.

в) Складання виразів та знаходження їхніх значень.

✵ Підготовча робота (фронтально, з використанням прийому «Коментування»)

До числа 34 додати добуток чисел 5 і 7. (34 + 5 ∙ 7 = 69)

Від числа 100 відняти суму чисел 27 і 27. (100 — (27 + 27) = 46)

Від числа 50 відняти частку чисел 54 і 6. (50 - 54 : 6 = 41)

До числа 47 додати різницю чисел 87 і 60. (47 + (87 - 60) = 74)

✵ Самостійне виконання № 309.

У групі (4 особи) самостійно розподіляють завдання по мірі складності.

1) Перший доданок 42, а другий є часткою чисел 21 і 7.

Перевірка: 42 + 21 : 7 = 45

2) Ділене 42, а дільник є різницею чисел 30 і 24.

Перевірка: 42 : (30 - 24) = 7

3) Знайди різницю добутків чисел 7 і 7 та 8 і 5.

Перевірка: 7 ∙ 7 - 8 ∙ 5 = 9

4) Знайди суму часток чисел 64 і 8 та 54 і 6.

Перевірка: 64 : 8 + 54 : 6 = 17

г) Розв’язування рівнянь № 310 (робота в парах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Відповіді: х = 16, х = 9, х = 18, х = 9.

2) Розв'язування задачі рівнянням (самостійна робота із наступною самоперевіркою за записом на дошці).

1-й рівень

Розв’яжи задачу, склавши рівняння.

На даху сиділо 7 голубів. Коли до них прилетіло ще кілька, їх стало 15. Скільки голубів прилетіло?

Перевірка: 7 + х = 15, х = 8

2-й рівень

Розв’яжи задачу, склавши рівняння.

В 7 однакових коробках 21 кг винограду. Скільки кілограмів винограду в 4 таких же коробках?

Перевірка: х : 4 = 21 : 7, х = 3

3) Фізкультхвилинка.

4) Розв'язування задачі з використанням методу «Коло ідей».

...Крот показав Дюймовочці свої підземні «палаци» і багатства. В одній з галерей дівчинка виявила мертву ластівку. Однак виявилося, що ластівка була просто дуже слабка. Дюймовочка потай від миші і крота почала піклуватися про неї...

За зиму вона принесла ластівці 50 зернинок пшениці і 100 зернинок жита. Пшениці було 10 колосків. Скільки колосків було із житом?

Настала весна. Ластівка зовсім одужала і, подякувавши Дюймовочці, вилетіла назовні з нори крота.

Робота над завданням — за планом:

✵ 1 етап — сприйняття завдання;

✵ 2 етап — пошук плану розв’язання (прикидка відповіді);

✵ 3 етап — виконання плану;

✵ 4 етап — перевірка (порівняти з прикидкою).

1-й спосіб

1) 50 : 10 = 5 (зерн.) — 1 колосок;

2) 100 : 5 = 20 (колос.)

2-й спосіб

1) 100 : 50 = 2 (рази) — в скільки разів зернинок жита більше;

2) 10 ∙ 2 = 20 (колос.)

5) Інформаційна хвилинка.

... Тим часом, кріт остаточно визначився із бажанням і наказав дівчинці шити придане. Дюймовочці було дуже сумно і прикро, адже їй дуже не хотілося виходити за крота. Настав день весілля. Дюймовочка вирішила вийти востаннє на світло і попрощатися із сонечком. У цей момент над полями пролітала та сама ластівка. Вона забрала Дюймовочку із собою в теплі краї, врятувавши її тим самим від скупого і розважливого крота...

— Прочитайте казку повністю...

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як розв’язати задачу на дві, три дії?

✵ Які таблиці множення та ділення повторювали на уроці?

✵ Як пов’язані між собою дії множення і ділення?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чи хотіли б ви дізнатися про наступні пригоди козаків та їхні знахідки?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

Учням пропонується диференційоване домашнє завдання. Кожен вибирає завдання, зважаючи на результати роботи на уроці.

Картка 1

Укажи порядок дій і знайди значення виразів.

Картка 2

Прочитай вирази різними способами.

Картка 3

Запиши вирази, знайди їх значення:

1. Суму чисел 9 і 1 помножити на 7.

2. До числа 26 додати добуток чисел 9 і 7.

3. Число 6 помножити на суму чисел 2 і 8.

4. Різницю чисел 80 і 48 розділити на 8.

Картка 4

Прочитай завдання, склади вираз і запиши його.

1. У кошики, кожен з яких вміщує по 9 кг фруктів, розклали 63 кг яблук і 72 кг винограду , Скільки всього кошиків знадобилося?

2. В альбом Сергій наклеїв на 9 сторінок 8 марок на кожну. У нього залишилося ще 17 марок. Скільки марок усього наклеїв Сергій?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити