Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок 35. СПОЛУЧНИЙ ЗАКОН МНОЖЕННЯ. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0 І 1

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів зі сполучним законом дії множення, з випадками множення, коли одним із множників є числа 1 і 0; закріплювати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про казку «Пригоди Буратіно» російського письменника Олексія Толстого.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: задачі, вирази, сполучний закон множення.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Світ чарівного дитинства

Посміхається казками,

Пригортає, ніби ненька,

Лагідно руками.

І до серця міцно, міцно діток притискає,

Всю свою чарівність в душу нам вкладає,

Всі скарби народу віддає у дар,

Щоб мудрим і веселим виростав школяр.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Розгляньте фотографії пам’ятників Буратіно у Києві (Україна) та у Гомелі (Білорусь). Що цікавого помітили? Яку казку вони вам нагадують?

— Мабуть, не раз ви чули ім’я цього хлопчика.

— З якої казки цей герой?

— Так, це казка «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно». А написав її російський письменник Олексій Толстой на основі твору італійського казкаря Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо».

Її головний герой — дерев’яна лялька з довгим носом, веселий хлопчисько, який завжди потрапляв у якісь пригоди. Допоможемо йому впоратися з усіма негараздами!

2) Усні обчислення (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм» з подальшою взаємоперевіркою).

Завдання 1

✵ Петрик купив 7 бубликів та з’їв їх усі, крім 3. Скільки бубликів у нього залишилось? (3)

✵ Сергій та Катруся поїхали на машині у село. Кожне колесо машини проїхало 50 км. Яку відстань проїхала машина? (50 км)

✵ Півник, стоячи на одній нозі, важить 3 кг. Скільки важить півник, якщо стане на дві ноги? (3 кг)

✵ У трьох братів по одній сестрі. Скільки дітей у цій родині? (4)

✵ Що легше: 3 кг заліза чи 3 кг вати? (Рівні)

Завдання 2

— Який знак потрібно поставити замість зірочки, щоб вийшла правильна рівність?

Завдання 3

Порівняйте, не обчислюючи.

3) Математичний диктант (самостійна робота з взаємоперевіркою).

✵ Ділене 81, дільник 9, знайти частку.

✵ На яке число треба помножити 9, щоб отримати 63?

✵ Число 54 зменшити у 9 разів.

✵ Перший доданок 42, другий доданок 20, знайти суму.

✵ У скільки разів число 72 більше числа 9?

✵ Знайти суму чисел 81 і 16.

✵ Знайти різницю чисел 100 і 18.

✵ Збільшити число 78 на 12.

✵ На скільки число 47 більше числа 20?

✵ Різницю чисел 84 і 80 збільшити у 8 разів.

✵ Суму чисел 4 і 3 збільшити у 7 разів.

Відповіді: 9; 7; 6; 62; 8; 97; 82; 90; 27; 32; 49.

4) Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть двоцифрові числа за порядком спадання, збільшуючи на 3. 100; 93; 85; 65; 52; 35; 30.

— Запишіть двоцифрові числа за порядком зростання, зменшуючи на 3. 24; 29; 46; 59; 79; 87; 94.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (фронтально, з використанням прийому «Коло ідей»).

— Поясніть розв’язання.

1 ∙ 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

1 ∙ 7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

Висновок. При множенні на 1 отримали у добутку те число, на яке множили.

1 ∙ а = а

0 ∙ 3 = 0 + 0 + 0 = 0

0 ∙ 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

Висновок. При множенні числа 0 на будь-яке число отримуємо нуль.

0 ∙ а = 0

— На що вказує перший множник? (Яке число будемо додавати.)

— На що вказує другий множник? (Скільки разів будемо додавати другий множник.)

3 ∙ 2 ∙ 5 = (3 ∙ 2) ∙ 5 = 3 ∙ (2 ∙ 5) = 30

Висновок:

Правило

Переставна властивість множення:

а ∙ b = b ∙ а

Сполучна властивість множення:

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с)

Властивості множення показують, що значення добутку не залежить від порядку множників і порядку дій. Це дозволяє спрощувати обчислення.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібно знати сполучний закон множення та множення на 1; 0?

— Де в житті нам знадобляться ці знання? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Виконання вправ за новою темою. «Казка про Лицарів» (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

— У країні Математики жили в різних замках два лицарі. Один з них був шляхетний, а другий — підступний. Шляхетний лицар з ким тільки не схрещував шпаги, завжди програвав бій. Він же був шляхетним. Він завжди піддавався. А підступний лицар завжди перемагав у будь-якому бою. Як ви вважаєте, діти, що то за лицарі? (1, 0)

а) Розв’язування числових виразів.

— У чому полягає особливість цих виразів? Знайдіть їх значення.

б) Розв’язування числових виразів з логічним навантаженням.

— Хто з вас зможе розв’язати приклад за одну хвилину?

— Чому вийшла однакова відповідь?

Гра «Математична естафета»

Клас об’єднується у дві групи. Дівчатка відбирають картки, значення яких дорівнює нулю, а хлопчики — значення яких дорівнює одиниці.

Виграє та команда, яка швидше поверне розв’язані вирази вчителеві.

Висновок: b ∙ 0 = 0, a ∙ 1 = а

2) Робота за підручником (с. 49-50).

а) Робота над задачею з буквеними даними № 352.

— Прочитайте задачу.

— Чим цікава ця задача? (Вона містить буквені дані.)

— Скільки винограду в першому кошику? (a кг)

— Що відомо про другий кошик?

— Як дізнатися, скільки винограду в другому кошику? (а : 2)

— Щоб дізнатися, скільки винограду в обох кошиках, потрібно... (а + а : 2).

— У скільки ящиків розкладемо весь виноград?

— Як дізнатися, скільки кілограмів винограду в одному ящику? ((a + а : 2) : 4)

Відповідь: (а + а : 2) : 4.

б) Розв’язування задачі № 356 (самостійна робота з взаємоперевіркою).

36 кг — 9 пак.

28 кг — ?

Слабші учні записують по діях, сильніші — виразом.

1) 36 : 9 = 4 (кг) — 1 пакет;

2) 28 : 4 = 7 (пак.)

28 : (36 : 9) = 7

Відповідь. 7 пакетів.

в) Розв’язування задачі № 361 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»)

1) 6 ∙ 2 = 12 (м) — сатину;

2) 6 + 12 = 18 (м) — шовку та сатину разом;

3) 18- 3 = 15 (м)

Відповідь: 15 м сукна.

— Складіть обернену задачу, щоб знайти число 3.

3) Фізкультхвилинка.

4) Робота над геометричним завданням, № 363 (робота в парах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

— Побудуйте прямокутник, ширина якого в 3 рази менша від довжини і дорівнює 2 см. Поділіть його на 3 рівних квадрати. Порівняй периметр цього прямокутника й одержаного квадрата.

1) 2 ∙ 3 = 6 (см) — ширина прямокутника;

2) (2 + 6) ∙ 2 = 16 (см) — Р прямокутника;

3) (2 + 2) ∙ 2 = 8 (см) — Р квадрата.

Відповідь: периметр прямокутника більший за периметр квадрата.

5) Гра «Мій улюблений герой казки "Буратіно"» (з використанням прийому «Інтерв'ю»).

✵ Ім’я героя.

✵ Назва твору.

✵ Зовнішність.

✵ Учинки.

✵ Стосунки з іншими героями.

✵ Моє ставлення.

— Діти, я дуже рада, що всі ви знаєте і любите казки. Недарма кажуть: «Казка маленька, а розуму в ній багато». А вам, діти, я хочу побажати: читайте, читайте і читайте! Хай не буде у вас жодного дня, аби ви не прочитали хоча б однієї сторінки нової книги. Тоді ви будете освіченими, вихованими, добрими людьми.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 51, № 362; 364; 365.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які таблиці множення та ділення повторювали на уроці?

✵ Як пов’язані між собою дії множення і ділення?

✵ 3 яким законом множення ознайомилися?

✵ Що отримаємо в добутку при множенні на 1?

✵ Що отримаємо при множенні будь-якого числа на 0?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чи хотіли б ви дізнатися про наступні пригоди козаків та їхні знахідки?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити