Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 3. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ ЗА КОРОТКИМ ЗАПИСОМ

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Нумерація чисел у межах 100»; сприяти розумінню школярами поняття «розрядний склад числа»; навчати додавати та віднімати числа з переходом через десяток з використанням прийому розкладання на зручні доданки; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі за коротким записом; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа. Міжпредметні зв'язки: природознавство, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; схеми-інструкції щодо розв'язання задач; картки для самостійної роботи; картки контролю; довідничок.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Створення позитивного настрою («Самоналаштування»)

— Покладіть руки на парту, заплющте очі та промовляйте:

Я зможу сьогодні добре працювати на уроці.

Я особистість творча.

Я бажаю однокласникам успіхів на уроці.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтальне з використанням прийому «Мікрофон»).

— А зараз перевіримо, наскільки ви були уважними на минулому уроці.

Історія відкриття Галактики

— Як інакше українці називали нашу Галактику?

— Звідки пішла ця назва?

— Що розташовано в центрі?

— Ми будемо подорожувати Сонячною системою. Чи знайома вам така назва?

2) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Сонячна система — планетна система, що включає центральну зірку — Сонце і всі природні космічні об’єкти, що обертаються навколо нього.

3) Усне опитування (фронтально).

— Наша космічна подорож триває. Щоб стати справжнім космонавтом, слід багато тренуватися. У цьому нам допомагатиме математика. Приготуймося до старту. Згадаймо пройдений матеріал, який знадобиться нам у мандрівці.

— Яку арифметичну дію виконуємо при знаходженні суми? (Додавання)

— Назвіть компоненти при додаванні. (Перший доданок, другий доданок, сума)

— Яку арифметичну дію виконуємо при порівнянні чисел? (Віднімання)

— Назвіть компоненти при відніманні. (Зменшуване, від’ємник, різниця)

— Якщо в задачі запитують, скільки залишилося, яку останню дію виконуємо? (Віднімання)

4) Математичний диктант. Каліграфічна хвилинка. Індивідуальна робота.

✵ Яке сьогодні число? а яке число було вчора? позавчора? Яке число буде завтра? післязавтра?

✵ Космонавт заповнює бортовий журнал на сторінці 70. Назвіть номери попередньої і наступної сторінок.

✵ На кожному зорельоті 4 відсіки. Номер однієї з кают на другому відсіку 24. Які номери кают можуть бути ще тут (назвати декілька варіантів)? Якщо 24 — це номер останньої каюти на другому відсіку, то на якому відсіку знаходяться каюти номер 45? 49?

✵ Космонавти отримали 34 скафандри. Кисень закінчився на 21-му скафандрі. Скільки скафандрів залишилося без кисню?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Перевіримо готовність екіпажу. На перший зореліт піднялось 9 космонавтів, а на другий — 7 космонавтів. Скільки всього космонавтів?

— Що я вам зараз розповіла? Обґрунтуйте свою думку (Відповіді дітей: задачу...)

— Якою дією розв’яжемо задачу? (Відповіді дітей: додаванням.)

— Як будемо розв’язувати цей приклад. (Припущення дітей.)

9 + 7 = ?

— На цьому наші пригоди не закінчилися.

— Перевіримо укомплектування наших космонавтів. Завантажили 36 скафандрів. На перший зореліт потрібно 7 скафандрів, а на другий — 8 скафандрів. Скільки скафандрів залишилося?

— Як будемо розв’язувати цю задачу? (Припущення дітей.)

36 — 7 - 8 = ...

36 - (7 + 8) = ...

Висновок. Додавати та віднімати числа можна частинами. Числове значення від цього не зміниться.

— Яка тема нашого уроку? (Відповіді учнів.)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— А чи знадобляться нам ці знання у житті? (Відповіді учнів.)

— Який висновок можна зробити?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником.

а) Усне обчислення прикладів (с. 6, № 24). Прийом «Моментальне фото» (запам’ятати і записати).

— Екіпажам — готовність номер 1!

Перевірити порядок на робочому місці, положення тіла під час письма.

Відлік: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; пуск!

— Щоб наші космічні кораблі набрали відповідну швидкість, ми маємо перевірити свою пам’ять.

б) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

— На зорельотах значно потеплішало. Ми наближаємось до Сонця.

Сонце — це найближча до Землі зірка, що розташована в центрі Сонячної

системи. Як і всі зірки, Сонце — велетенська палаюча куля. Температура на його поверхні близько 6000 °С, а всередині вона сягає 15 млн градусів. Воно безперервно рухається в космічному просторі.

в) Розв’язування прикладів (с. 6, № 25). Самостійна робота.

— Перевіримо вашу злагодженість роботи в екіпажах.

1 варіант

2 варіант

Взаємоперевірка.

Картка контролю

Кількість правильних відповідей

6

5

4

3

2

1

+г) Розв’язування кругових прикладів (с. 6, № 26). Гра «Хто швидше?». Прийом «Естафета». Робота в командах.

ґ) Розв’язування задач (с. 6, № 27). Робота у міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом».

— За алгоритмом дайте відповіді та заповніть таблицю.

1) Придумайте умову до задач;

2) визначте тип задач;

3) напишіть відповідний вираз до розв’язання задач;

4) дайте правильну відповідь.

№ задач

Задача 1

Задача 2

Вид задачіВираз до задачіВідповідь до задачі2) Фізкультхвилинка.

Хто старався — притомився.

Я прошу, щоб він підвівся.

З рук струсили слабкість й втому,

Побілили стіни дому,

Постругали ми дошки,

Забивали в них цвяшки.

Фарбували ми підлогу,

Брудні руки в нас від того,

Їх ми добре вимиваєм

І за парти всі сідаєм.

3) Робота з геометричним матеріалом (с. б, № 28). Фронтальна робота.

— Перед нами — уявне СОНЕЧКО. Проведемо необхідні заміри. Потренуймось!

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

Радіус (лат. radius — промінь) — відрізок, що з’єднує центр кола з довільною точкою цього кола.

Діаметр кола — за величиною діаметр дорівнює двом радіусам.

— Як називаються букви, які нам потрібно використати при записах?

Ознайомлення з буквами латинського алфавіту

Букви латинського алфавіту

Букви

Назви букв

Букви

Назви букв

Аа

a

Nn

ен

Bb

бе

Оо

о

Сс

це

Рр

пе

Dd

де

Qq

ку

Ее

е

Rr

ер

Ff

еф

Ss

ес

Gg

же

Tt

те

Hh

аш

Uu

у

Ii

і

Vv

ве

Jj

йот (жі)

Ww

дубль ве

Kk

ка

Xx

ікс

LI

ель

Yy

ігрек

Mm

ем

Zz

зет

План запису в бортовий журнал

✵ Назви точки, які лежать поза кругом. (Точка М)

✵ Усередині круга. (Точки Е,А).

✵ На колі. (Точки В, К, С).

✵ Які з відрізків є радіусом круга і кола (ВО, ОС, ОК), діаметром (ВС)?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 7, № 32; 33.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Наша подорож до Сонця завершилася. А на Землі нас чекає несподіванка. Ви ж тепер герої. Ви перші, хто так близько наблизився до зірки. Готуйтесь до інтерв’ю!

✵ Чи сподобалась вам подорож?

✵ Що таке Сонячна система?

✵ Що вам найбільше запам’яталося?

✵ Назвіть способи додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

✵ Що таке радіус, діаметр?

✵ Що було складним у польоті?

✵ Хто або що вам допомагало долати труднощі?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити