Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 42. ЧИТАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ЗАПИСАНИХ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ДОДАВАННЯ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Мета:

формування предметних компетентностей: вправляти учнів у читанні й утворенні трицифрових чисел, у розв'язуванні задач; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про повість-казку «Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми» шведської письменниці Сельми Лагерлеф.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова, мистецтво.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Розшифруйте записану формулу уроку.

(у + о) (в + с) р = з

(у — увага, о — організованість, в — взаємодопомога, с — спілкування, р — робота, з — знання)

— Саме ці якості потрібні будуть нам на уроці.

Казок чимало є на світі —

І веселих, і сумних.

Хіба зможемо прожити ми без них?

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Гра «Склади речення».

(У казці перемагає добро. Казка — мудрість покоління.)

— Поясніть вислови.

— Перевіримо вашу математичну мудрість.

б) Гра «Яка команда швидше дістанеться вершини».

Клас об’єднується у три команди. За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази учителеві.

— Сьогодні МИ ознайомимось з творчістю Сельми Лагерлеф та опрацюємо ЇЇ повість-казку, розв’язавши наступні математичні загадки.

2) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Сельма Лагерлеф — шведська письменниця, авторка художніх, історичних і краєзнавчих книг. Перша жінка-письменниця, відзначена Нобелівською премією.

Хто ж вона така, авторка дитячого бестселера, популярність якого не згасає вже понад століття?

Матеріали для допитливих

✵ Шведи настільки пишалися своєю співвітчизницею, що помістили її портрет на купюру вартістю 20 крон. А з іншого боку цієї банкноти були зображені Нільс і Мартін. Такого не траплялося з жодним казковим героєм!

✵ У Стокгольмі встановлено пам’ятник зачарованому Нільсу. Це найменша скульптура у світі: її висота — всього 10 сантиметрів.

✵ Після смерті письменниці у її родовому маєтку було відкрито музей Сельми Лагерлеф.

3) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Математичний диктант.

1. Записати числа, в яких:

3 сот., 2 дес., 6 од.:

1 сот., 6 од.;

4 сот., 4 дес.;

5 сот., 6 дес., 2 од.

2. Записати числа цифрами.

Чотириста тридцять; сто двадцять три; сімсот вісім; триста двадцять п’ять.

3. Записати «сусідів» числа 600.

4. Записати в сантиметрах 4 м 07 см.

Відповіді: 326; 440; 106; 562; 430; 123; 708; 325; 599; 601; 407 см.

б) Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть числа в порядку зростання.

106; 123; 325; 326; 407; 430; 440; 562; 599; 601; 708.

в) Математична розминка.

— Запишіть числа із нумераційної таблиці.

Сотні

Десятки

Одиниці

* * *

* *

* * * *

*

*

* * * * *

* * * *


* * * * * * *

Відповіді. 324; 115; 407.

4) Робота за індивідуальними картками.

Картка 1

✵ Розкласти на розрядні доданки числа: 25; 130; 109.

✵ Знайти значення виразу b : 8, якщо b = 64, b = 40.

Картка 2

✵ Розкласти на розрядні доданки числа: 38; 105; 190; 183.

✵ Знайти значення виразу b + b : 8, якщо b = 64, b = 40.

Картка 3

✵ Розкласти на розрядні доданки числа: 46; 110; 254; 386.

✵ Знайти значення виразу b + b : 8 + 2, якщо b = 64, b = 40.

5) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

— Від початку книга була задумана як посібник з географії Швеції для учнів першого класу, дев’ятирічних дітей.

Сьогодні ми познайомимося з головним героєм книги С. Лагерлеф — Нільсом Хольгерсоном, якого гном покарав за зухвалі витівки: він перетворив хлопчика на крихітного чоловічка...

— Плідна робота чекає на вас...

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

III розряд

II розряд

І розряд

* * * * * *

* *

* * * * * * *

* * *

* *

* *

* * * *


* * *

— Запишіть числа, подані в першій таблиці.

III розряд

II розряд

І розряд

-

8

9

1

0

5

1

6

7

— Прочитайте числа, записані в другій таблиці.

Висновок. Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці.

— Розв’яжіть приклади з коментуванням.

— Зачитайте числа, у яких є всі розрядні одиниці.

— Зачитайте числа, у яких відсутні одиниці І розряду.

— Зачитайте числа, у яких відсутні одиниці II розряду.

— Яке число утвориться, якщо у ньому будуть відсутні одиниці III розряду?

Висновок. Додавання розрядних чисел.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти читати і додавати трицифрові числа? (Відповіді учнів.)

3. Формування вмінь і навичок

1) Робота за підручником (с. 61-62).

— Разом зі зграєю диких гусей на спині домашнього гусака Мартіна Нільс подорожує всією Швецією, пробираючись через математичні тернії...

а) Виконання завдання № 409 (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

Варіант 1

Варіант 2

Взаємоперевірка.

б) Розв’язування задачі на спільну роботу № 410 (робота в групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Аналіз умови задачі


За 1 годину

Треба набрати

Кількість годин

1 оператор

3 с.

49 с.

?

2 оператор

4 с.

— Які величини відомі? (Робота, виконана за годину; загальна кількість сторінок)

1) Скільки сторінок набирають обидва оператори за 1 годину?

2) Скільки часу оператори повинні працювати разом у такому темпі, щоб набрати 49 сторінок?

Сильніші учні розв’язують задачу самостійно, решта — за допомогою картки-підказки.

1) [ ] + [ ] = [ ]

2) [ ] : [ ] = [ ]

Взаємоперевірка виконаної роботи.

Розв’язання

1) 3 + 4 = 7 (сторінок) — обидва оператори за годину;

2) 49 : 7 = 7 (год)

Відповідь: за 7 годин.

2) Гімнастика для очей.

Оченята роблять вправи:

Вліво, вправо, вліво, вправо

Потім вгору, потім вниз

Оченятами дивись!

4. Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем)

Варіант 1

1) Заповніть таблицю.

Сотні

Десятки

Одиниціа) 6 сот. 8 од.;

б) 5 сот. 2 дес. 7 од.;

в) 7 сот. 5 дес. 5 од.;

г) 2 сот. 9 од.;

ґ) триста сорок три;

д) двісті десять.

е) сто двадцять;

є) сімсот чотири;

2) Розв’яжіть вирази.

3) Розв’яжіть задачу на спільну роботу.


За 1 годину

Час роботи

Загальна кількість

1 токар

4 д.

?

63 дет.

2 токар

5 д.

Варіант 2

1) Заповніть таблицю.

Сотні

Десятки

Одиниціа) 5 сот. 7 од.;

б) 4 сот. 1 дес. 6 од.;

в) 6 сот. 4 дес. 4 од.;

г) 1 сот. 8 од.;

ґ) двісті сорок три;

д) чотириста десять;

е) триста двадцять;

є) шістсот чотири.

2) Розв’яжіть вирази.

3) Розв’яжіть задачу на спільну роботу.


За 1 годину

Час роботи

Загальна кількість

1 токар

4 д.

?

56 дет.

2 токар

3 д.

5. Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

— За час мандрівки Нільс дізнався багато цікавого про свою країну: її історію, географію, рослинний і тваринний світ. А ще отримав важливі життєві уроки: із жорстокого і лінивого бешкетника він перетворився на доброго і чуйного хлопчика, випробував свій характер на міцність і знайшов багато нових друзів.

6. Робота в «Художній» студії. Виконання малюнка «Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми»

Учитель звертає увагу школярів на те, що малюнок має бути великим, необхідно рівномірно заповнювати аркуш, правильно використовувати колір. З власної ініціативи учні можуть намалювати й карту подорожі.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 63, № 423; 424.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ 3 якими числами ознайомилися на уроці?

✵ Назвіть числа, в яких 8 сот. 4 дес. 1 од.; 6 сот. 8 од.

✵ Назвіть число, в якому 5 од. III розряду, 2 од. II розряду, 8 од. І розряду.

✵ 3 яким видом задач працювали на уроці?

✵ Як ви вважаєте, чи корисно працювати спільно? Чому?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас повість-казка «Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми»?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити