Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 45. МІРИ ДОВЖИНИ. МІЛІМЕТР. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ МІР ДОВЖИНИ. КРЕСЛЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВІДРІЗКІВ. АНАЛІЗ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з новою одиницею довжини — міліметром; повторити перетворення іменованих чисел; вправляти у кресленні і вимірюванні відрізків; формувати вміння розв'язувати задачі на три дії складанням виразу; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про географічні відкриття.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Основні терміни і поняття: міліметр, іменовані числа, відрізки.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Гей, нові Колумби й Магеллани!

Напнемо вітрила наших мрій.

Кличуть нас у мандри океани,

Гасла вже відомі і нові.

Кораблі! Шикуйтесь до походу!

Мрійництво! Жаго наша! Живи!

І веди всіх нас у невідоме,

Клич гучніш вперед ти нас завжди!

2. Актуалізація опорних знань

1) Математична розминка (з використанням прийому «Інтрига»).

— Пропоную вам сьогодні вирушити за відкриттями. Починаємо з усних обчислень.

а) Усні обчислення.

1. Продовжте ряди чисел.

100; 150; 200; ... (до 500);

700; 730; 760; ... (до 1000);

800; 760; 720; ... (до 400).

2. Обчисліть з поясненням.

372 + 235 472 + 318

б) Гра «Хто швидше?».

Клас об’єднується у дві команди. За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази учителю.

в) Каліграфічна хвилинка.

— Випишіть відповіді математичних ланцюжків.

— Дівчата виписують відповіді 1-го стовпчика.

330; 400; 350; 650; 820.

— Хлопці виписують відповіді 2-го стовпчика.

570; 400; 620; 670; 820.

2) Математичний диктант.

✵ Записати числа цифрами: двісті два; п’ятсот; вісімсот тридцять чотири; чотириста шістдесят.

✵ Записати число, в якому: 4 од. III розряду і 7 од. II розряду; 9 од. III розряду і 2 од. І розряду; 3 од. III розряду, 5 од. II розряду, 6 од. І розряду.

✵ Записати найбільше та найменше тризначне число.

✵ Записати в сантиметрах; 4 дм; 2 дм, 6 см; 35 дм.

✵ Записати в дециметрах: 10 см; 30 см.

Відповіді: 202, 500, 834, 460; 470, 902, 356; 999, 100; 40 см, 26 см, 350 см; 1 дм, 3 дм.

3) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

✵ Країна без будинків, місто без людей, море без води, ліс без дерев. Що це таке?

Географічна карта — зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків. Карта є моделлю реальної дійсності.

— А як розрахувати відстань за допомогою карти?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Дано 2 смужки: 90 см та 120 см. (Розміри не повідомляються.)

Також дані дві умовні мірки червоного кольору 30 см і синього кольору 15 см.

Яка смужка довша?

Як це визначити? (На око)

— Добре. А ще як?

— У нас діє таке правило: смужки знімати не можна і лінійок немає (мірками виміряти і порівняти).

Діти вимірюють червоною міркою відрізки, отримують у першому відрізку

4 мірки, а в другому 3 (4 > 3). Отже, перший відрізок довший другого.

— А тепер я виміряю. Перший відрізок вимірюю червоної умовною міркою, другий відрізок — синьої умовною міркою. Отже, другий відрізок більше першого. Хто ж має рацію, ви чи я?

Висновок. Для порівняння довжин смужок необхідно користуватися однією міркою.

— Правильно. Які одиниці довжини використовуються для точного вимірювання? (Міліметр, сантиметр, дециметр, метр)

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно знати міри довжини, потрібно вміти креслити і вимірювати відрізки? (Відповіді учнів.)

3. Формування вмінь і навичок

1) Інформаційна хвилинка (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

ПЕРШІ ОДИНИЦІ ДОВЖИНИ

✵ Дюйм — (від. гол.— великий палець). 1 дюйм = 1/12 фута = 0,0254 м = = 2,54 см.

✵ Слова «Людина 12 вершків росту» означає що її зріст дорівнює 2 аршинам 12 вершкам, тобто 196 см.

✵ Миля — (від лат.— тисяча подвійних кроків). Найпоширеніші милі: морська (1,852 км), географічна (7,42 км), стара рос. (7 верств = 7,46 76 км).

✵ Верста = 500 саженів (1,07 км).

✵ Аршин = 28 дюймів (71,12 см).

✵ Долоня — ширина кисті руки.

✵ Фут (від англ.— ступня) середня довжина ступні людини. 1 фут = 12 дюймів (30,48 см).

✵ Лікоть — відстань від локтя до кінця середнього пальця.

✵ П’ядь — старовинна народна міра довжини у слов’янських народів, що дорівнювала віддалі між указівним і великим пальцями або між великим пальцем і мізинцем.

На Україна п’ядь становила чверть аршина (17,78 см).

2) Гра «Моментальне фото» (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

Одиниці вимірювання довжини

1 мм

1 см = 10 мм

1 дм = 10 см

1 м = 10 дм = 100 см

1 км = 1000 м

Міліметр — десята частина сантиметра, сота частина дециметра, або тисячна частина метра.

3) Робота за підручником — № 445; 446 (с. 66).

Практична робота (робота за варіантами з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»)

— Виміряйте довжину олівця, ширину зошита, підручника...

Накресліть відрізки завдовжки...

Варіант 1

7 мм, 70 мм, 5 см 5 мм, 1 дм 2 см.

Варіант 2

8 мм, 80 мм, 4 см 5 мм, 1 дм 1 см.

— Виміряйте і запишіть довжину кожного відрізка.

Варіант 1

АВ = ... КМ = ...

Варіант 2

ОР = ... CD = ...

4) Перетворення іменованих чисел (індивідуальна робота з наступною взаємоперевіркою).

— З’єднайте стрілками рівні одиниці довжини.

5) Фізкультхвилинка.

6) Робота над задачею — № 449, с. 67 (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

Аналіз умови задачі

Товарний

30 в. і 24 в.

На ? більше вагонів у товарному потязі?

Пасажирський

9 в.

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

(30 + 24) - 9 = 45

Відповідь: на 45 вагонів.

Творча робота над задачею

— Як дізнатися, скільки разів у пасажирському потязі менше вагонів, ніж у товарному? Що змінилося у розв’язанні?

54 : 9 = 6 (разів)

Відповідь: у 6 разів.

7) Робота над задачею на 3 дії — № 450, с. 67 (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

Коментування дітей (корекція вчителя).

Коментування розв’язаної задачі в підручнику.

8) Розв'язування завдання з логічним навантаженням — № 451, с. 68.

1) 18 - 2 = 16 (р.)

2) 16 : 2 = 8 (р.)

3) 8 + 2 = 10 (р.)

Відповідь: 8 рибок, 10 рибок.

9) Студія «Юних географів».

ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

✵ Христофор Колумб — відкрив Америку.

✵ Амеріго Веспуччі — здійснив дві подорожі до Південної Америки.

✵ Васко да Гама — відкрив морський шлях в Індію.

✵ Фернандо Магеллан — здійснив першу кругосвітню подорож.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 68, №452; 453.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які міри довжини знаєте?

✵ Скільки міліметрів в 1 см, 1 дм, 1 м?

✵ Як розв’язувати задачі на 3 дії?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про географічні відкриття?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити