Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 46. МІРИ ДОВЖИНИ. КІЛОМЕТР. ПОРІВНЯННЯ ЗНАЧЕНЬ ВЕЛИЧИН. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ МІР ДОВЖИНИ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з новою одиницею довжини — кілометром; встановити співвідношення кілометра і метра; формувати вміння перетворювати іменовані числа; провести творчу роботу над задачею; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про географічні відкриття.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: кілометр, іменовані числа, відрізки.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (з використанням прийому «Асоціації»).

— Вирушаємо у математично-морські пригоди!

— Які риси характеру притаманні мореплавцям?

✵ Цілеспрямованість

✵ наполегливість

✵ працьовитість

✵ хоробрість

✵ мужність

✵ рішучість

✵ витривалість

✵ вміння долати перешкоди

✵ вміння працювати у команді.

— Отже, В дорогу!

2) Математична розминка.

а) Усні обчислення (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

Кругові приклади

б) Каліграфічна хвилинка.

— Випишіть відповіді кругових прикладів.

— Дівчата виписують відповіді за порядком зростання.

40; 110; 140; 150; 160; 180; 190; 280; 780.

— Хлопці виписують відповіді за порядком спадання.

780; 280; 190; 180; 160; 150; 140; 110; 40.

в) Робота за таблицею «Одиниці довжини» (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Назвіть міри довжини.

— Яка найменша? Найбільша?

— Скільки сантиметрів у 1 м? в 1 дм?

— Скільки міліметрів у 1 см? в 1 дм?

Повторення одиниць довжини

1 м = 100 см 1 м = 1000 мм

1 дм = 100 мм 1 см = 10 мм

Порівняйте величини:

г) Практична робота (робота за варіантами з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Виміряйте і порівняйте довжини відрізків (найбільшу та найменшу).

Варіант 1

Варіант 2

3) Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем).

1. Вставте числа, щоб вийшли правильні записи.

3 дм... см < 38 см

... дм 4 см > 44 см

7 дм 2 см < ... см

2. Заповніть пропуски.

3. Чи вистачить 1 м мережива, щоб обшити ним скатертину квадратної форми, якщо довжина однієї сторони скатертини становить 15 см? 25 см?

4. Незнайко та Буратіно переплутали іменовані числа. Допоможіть їм виправити помилки.

Довжина мурашки дорівнює 6 м.

Довжина олівця дорівнює 1 м 3 дм.

Висота слона — 3 см.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

— Дізнаємось про великі географічні відкриття...

В історії географічних відкриттів вийшло так, що Північну Америку європейці відкривали для себе кілька разів. Її у 1492 р. відкрив Христофор Колумб.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Проблемне питання

— Чим схожі та чим різняться ці два малюнки?

— Для чого потрібна інформація з другого малюнка?

Висновок. Великі відстані вимірюють кілометрами.

✵ В 1 кілометрі 1000 метрів.

✵ Доросла людина може пройти 1 км за 15 хвилин.

✵ За 1 годину пішохід проходить 4 км. За скільки годин він зможе пройти 20 км?

✵ Кожні 4 км пішохід проходить за 1 год. А 20 км він пройде за стільки годин, скільки разів по 4 км вміщується у 20 км.

20 : 4 = 5 (год)

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Метод "Прес"»)

— Як вирахувати відстань географічних відкриттів?

— Що для цього потрібно знати?

✵ Я вважаю, що всі завдання об’єднані темою... тому що...

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Інформаційна хвилинка (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Одиниці вимірювання довжини

✵ мм — міліметр

✵ см — сантиметр

✵ дм — дециметр

✵ м — метр

✵ км — кілометр

✵ 1 см = 10 мм

✵ 1 дм = 10 см = 100 мм

✵ 1 м = 10 дм = 100 см

✵ 1 км = 1000 м = 100 000 см

— Запишіть у метрах або в метрах і сантиметрах.

500 см = 5 м

503 см = ...

533 см = ...

720 см = ...

2) Перетворення іменованих чисел (робота за варіантами з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Варіант 1

1. Запишіть дані числа, перетворивши їх у дрібніші одиниці.

2. Запишіть числа, перетворивши їх у більші одиниці вимірювання довжини.

3. Поставте знаки у виразах «більше», «менше» або «дорівнює».

Варіант 2

1. Запишіть дані числа, перетворивши їх у дрібніші одиниці.

2. Запишіть числа, перетворивши їх у більші одиниці вимірювання довжини.

3. Поставте знаки у виразах «більше», «менше» або «дорівнює».

3) Фізкультхвилинка.

4) Робота за підручником (с. 70, № 462).

Коментування дітей (корекція вчителя).

— Проаналізуйте кожен вираз.

— Запишіть у зошит ті вирази, які є розв’язками задач.

— Прочитайте задачі та знайдіть серед виразів той, за допомогою якого розв’язується перша задача; друга задача.

— Проаналізуйте кожен вираз.

— Що означає кожна дія в першому виразі? другому? третьому?

— Запишіть у зошит ті вирази, які є розв’язками задач.

Перевірка виконаної роботи.

Для розумних і допитливих

— Змініть другу задачу так, щоб її розв’язанням був перший вираз.

5) Хвилинка-розминка.

— Обведіть фігуру, не відриваючи олівця від паперу, не проводячи двічі по одній лінії.

6) Робота в студії «Юних географів».

Куріння тютюну має майже 500-річну історію. Відкриття Христофором Колумбом у 1492 році Америки пов’язане з відкриттям європейцями багатьох нових для них рослин, серед яких був і тютюн. Незважаючи на заборону великого мореплавця, деякі з його моряків таємно привезли листя та насіння тютюну У в Європу.

Особливо популярним тютюн став у XVII-XVIII століттях. Паління тютюну було принесене в Україну в кінці XVI ст., а з початку XVII ст. (переважно прості сорти) почали вирощувати в господарствах.

7) Робота в студії «Літераторів» (за допомогою вчителя).

— Можливо, хтось із вас складе сенкан?

✵ X. Колумб (складають дівчата)

Цілеспрямований, наполегливий.

Вивчав, керував, відкривав.

X. Колумб відкрив новий материк Америку.

Мореплавець — мандрівник.

✵ Америка (складають хлопці).

Нова, невідома.

Приваблює, манить, збагачує.

Америка — новий континент, відкритий X. Колумбом.

Зустріч двох цивілізацій.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 70, № 463; 464.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які міри довжини знаєте?

✵ Скільки міліметрів в 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про географічні відкриття?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити