Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 47. МІРИ МАСИ. ГРАМ. ТОННА. ЦЕНТНЕР. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ МІР МАСИ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з новими одиницями маси — грамом, тонною; встановити співвідношення між грамом і кілограмом, між кілограмом і тонною; формувати вміння розв'язувати задачі з буквеними даними; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про історичний розвиток упровадження одиниць маси, про відкриття Архімеда.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: одиниці маси — грам, тонна.

Міжпредметні зв'язки: українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

— Для чого необхідно вивчати математику?

Архімед (близько 287-212 до н. е.) казав:

«Математику, друзі, не любити ніяк не можна, дуже сувора наука, цікава наука — ця математика».

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

Архімед — давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном. Хоча дуже мало деталей відомо про його життя, він вважається одним з найвидатніших науковців античності.

— Як ви розумієте ці слова? (Хто з дитячих років займається математикою, той розвиває мозок, свою волю, виховує в собі наполегливість і завзятість у досягненні мети. Математика — наука точна. Вона вимагає від кожного з вас добре продуманих відповідей).

В цьому нам допоможуть усні обчислення й інтелектуальна розминка.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

2) Каліграфічна хвилинка.

— Випишіть відповіді математичних ланцюжків.

— Дівчата виписують відповіді 1-го стовпчика.

20; 189; 60; 360; 234.

— Хлопці виписують відповіді 2-го стовпчика.

300; 50; 192; 25; 400.

3) Робота за індивідуальними картками.

Картка 1

✵ Записати в метрах і сантиметрах.

400 см =...м

294 см = ... м ... см

501 см = ... м ... см

✵ Скласти і записати числа, використовуючи цифри 6; 1; 7.

Картка 2

✵ Записати в метрах і сантиметрах.

600 см = ... м

375 см = ... м ... см

408 см = ... м ... см

✵ Скласти і записати числа, використовуючи цифри 2; 3; 5 у порядку зменшення.

Картка 3

✵ Записати в метрах і сантиметрах.

700 см = ...м

526 см = ... м ... см

609 см = ... м ... см

✵ Скласти і записати числа у порядку збільшення, використовуючи цифри 4; 9; 7.

4) Робота за таблицею (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

1 кг = ... г

1 км = ... м

1 т = ... кг

1 кг = ... г

1 грн = ... к.

1 км - 100 м =

1 грн - 2 к. =

10 км - 300 м =

1 ц - 20 кг =

800 г + 200 г =

7 мм + 3 мм =

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Одна цукерка важить 2 г. Скільки важать 10 цукерок? (20 г) 100 цукерок? (200 г) 1000 цукерок? (2000 г)

— Яку з цих величин можна перевести у більшу величину? (2000 г = 2 кг)

— Назви звірів у такому порядку, щоб їхня маса збільшувалася (миша, лев, слон, лисиця).

— Сьогодні на уроці слово «маса» — головне і потрібне на нашому уроці. Чому?

2. Мотивація навчальної діяльності

— Щоб навчитися чогось нового, потрібно спочатку з’ясувати, що ви вже знаєте з цієї теми.

— Що таке маса? Де в житті ми користуємося цим поняттям?

— Які одиниці маси ви вже знаєте? (кг, г)

— Який існує взаємозв’язок між цими одиницями? (1 кг = 1000 г)

— Яка з цих двох величин найменша? (г)

— Для чого потрібна така одиниця маси? (Щоб визначати масу дуже маленьких і дуже легких предметів)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Інформаційна хвилинка (з використанням прийому «Мозковий штурм»),

— Давайте вирушимо в минуле, на ринок. Вимірювання були дуже примітивними і приблизними. Наприклад, «жменя», «оберемок». Але оскільки товари були різні — сипучі та штучні — почали застосовувати різні ваги. Рибу купці продавали «возами», солонину — «бочками», квас — «відрами», зерно — «кадями» (діжка, кадь, бочка, по верху окута залізом, щоб не можна було її зменшити).

Пуд. Іван Грозний велів зважувати будь-який товар тільки у пудовщиков.

Частка. Ця одиниця вимірювання була дрібнішою.

Фунт. Спочатку ця одиниця вимірювання маси носила назву «гривня».

Гривня (пізніший фунт) залишалася незмінною. Слово «гривня» вживали для позначення як вагової, так і грошової одиниці. Це найбільш розповсюджена міра ваги в роздрібній торгівлі й ремеслі. Її застосовували і для зважування металів, зокрема золота та срібла.

Одиниці вимірювань, до яких ми так звикли і користуємося в сучасному житті, з’явилися пізніше. У 1889 році були виготовлені найточні зразки в 1 кг і 1 м. У нашій країні теж є еталони 1 кг і 1 м.

2) Виконання логічного завдання за новою темою (робота з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

✵ Уважно подивіться на перший малюнок і подумайте, скільки груш потрібно додати на праву шальку ваг, щоб ваги прийшли в рівновагу? (3 груші)

✵ Чому дорівнює маса кавуна? (3 кг) Капусти? (1 кг 500 г)

3) Робота за підручником (с. 71).

Гра «Моментальне фото» — № 466 (фронтально, з використанням прийому «Коментування»)

Масу невеликих предметів вимірюють грамами.

1 кг = 1000 г

Масу великих вантажів можна вимірювати центнерами, тоннами.

1 ц = 100 кг

1 т = 10 ц

1 т = 1000 кг

4) Практична робота «Перетворення іменованих чисел» (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

✵ Запишіть у центнерах:

500 кг 800 кг 300 кг 3 т 8 т 500 кг.

Відповідь: 500 кг = 5 ц; 800 кг = 8 ц; 300 кг = 3 ц; 3 т = 30 ц; 8 т 500 кг = 85 ц.

✵ Запишіть у кілограмах:

7 ц 6 ц; 2 ц.

Відповідь: 7 ц = 700 кг; 6 ц = 600 кг; 2 ц = 200 кг.

5) Практична робота «Співвідношення одиниць маси».

— Доберіть з правого стовпчика величини, що дорівнюють величинам у лівому стовпчику.

6) Самостійна робота за варіантами (з подальшою перевіркою вчителем).

Виразіть масу тварин у більших одиницях маси.

Варіант 1

Маса папуги 1234 г =

Маса удава 123 400 г =___________________________

Маса слона 4680 кг =

Варіант 2

Синій кит важить 150 000 кг =______________________

Тюлень-монах важить 300 кг = _____________________

Бегемот важить 4000 кг =_________________________

7) Фізкультхвилинка.

8) Робота за підручником (с. 72). Робота над задачею № 469.

Аналіз умови задачі

Ціна 1 м

Вартість

Кількість тканини

b грн

с грн

а метрів

Пояснення

Ціна — вартість одного предмета.

Вартість — це кількість грошей, отриманих за всю тканину.

— Про які величини дізнаємося за такими виразами?

b ∙ а (вартість)

с : b (ціна)

с : а (кількість)

Творча робота над задачею

— Як зміниться вартість товару, якщо кількість збільшиться у кілька разів за однакової ціни?

— А якщо зміниться?

— Як зміниться кількість придбаного товару при збільшенні вартості в кілька разів за однакової ціни?

— А якщо вартість зменшиться в кілька разів?

9) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Існує легенда про те, як цар Гиєрон доручив Архімедові перевірити чесність майстра, який виготовив золоту корону. Маса золота була відома, але проблема полягала в тому, щоб точно визначити об’єм корони: адже вона мала неправильну форму!

Архімед довго не міг виконати це завдання. Рішення прийшло випадково, коли він, перебуваючи у лазні, занурився у наповнену водою ванну і звернув увагу на витіснення рідини.

Занурюючи корону у воду, можна визначити її об’єм, вимірявши об’єм витісненої нею води. Тріумфуючий і збуджений своїм відкриттям, Архімед оголеним вискочив на вулицю з криком «Еврика! Еврика», що в перекладі з грецької мови означає: «Знайшов! Знайшов!».

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 72, № 471; 472.

2. Рефлексія (з використанням методу «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Які одиниці маси знаєте?

✵ Заповніть пропуски:

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про відкриття Архімеда?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити