Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Урок 53. ДОДАВАННЯ I ВІДНІМАННЯ ВИДУ 430 + 500; 430 + 50; 760 - 40; 760 - 400. СКЛАДЕНА ЗАДАЧА, ЩО МІСТИТЬ СУМИ ДВОХ і ТРЬОХ ДОДАНКІВ

Мета:

формування предметних компетентностей: формувати в учнів уміння застосовувати загальні правила додавання і віднімання трицифрових чисел до окремих випадків, коли в одному із компонентів цих дій відсутні сотні або десятки; закріплювати вміння розв'язувати задачі; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про життя та творчість Лесі Українки.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання.

Обладнання: обчислювальні таблиці, картки для самостійної роботи, картки контролю, мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань

— А познайомимося ми з автором... та назвою казки... (Прийом «Інтрига»), розв’язавши наступні завдання.

— Отже, в добру путь!

1) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Назвати 6 послідовних чисел від 348; від 631; від 755.

б) Назвати числа, які отримаємо в результаті дії додавання.

800 + 80 + 8 200 + 6 400 + 10 + 1

30 + 50 300 + 50 + 5 600 + 20

в) Знайти помилки та виправити їх.

540 — 500 = 140 420 — 410 = 20

350 — 150 = 150 960 — (100 + 160) = 70

2) Математичний диктант (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

✵ Знайти суму чисел 230 і 520.

✵ Знайти різницю чисел 900 і 200.

✵ На скільки 800 більше ніж 500?

✵ На скільки 330 менше ніж 650?

✵ Зменшуване 870, від’ємник 420. Знайти різницю.

✵ Число 770 зменшити на 60.

✵ Число 480 збільш на 110.

✵ Число 700 зменшити на 60.

✵ Число 400 збільш на 110.

✵ Зменшуване 930, від’ємник 320. Знайти різницю

Відповіді: 750; 700; 300; 320; 450; 710; 590; 640; 510; 610.

3) Каліграфічна хвилинка.

— Випишіть відповіді математичного диктанту.

— Дівчата виписують відповіді у порядку зростання.

300; 320; 450; 510; 590; 610; 640; 700; 710; 750.

— Хлопці виписують відповіді у порядку спадання.

750; 710; 700; 640; 590; 510; 450; 320; 300.

4) Гра «Шифрувальник» (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

300-Б

450-Д

590-Н

640-Ч

710-Т

320-І

510-А

610-В

700-И

750-Ь

Робота над заголовком казки. Гра «Передбачення»

— Прочитайте заголовок казки. («Біда навчить»)

— Як ви його зрозуміли? (Людина вчиться на власних помилках. Мудрість здобувається в роботі.)

— Як ви вважаєте, про що йтиметься в казці з таким заголовком?

— Хто автор казки, яку ми вивчаємо? (Леся Українка)

5) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Леся Українка (справжнє ім’я Лариса Петрівна Косач-Квітка) — українська письменниця, перекладачка, культурна діячка.

Дитячі роки Лесі Українки пройшли на Волині: у Новограді-Волинському (1871 — весна 1879).

Зі всіх шістьох дітей, що були в Косачів (два сини і четверо дочок), Леся найбільше вдалася в батька: і вродою, і характером, і звичками. Вони обоє були поблажливі у ставленні до себе, важко уявити, щоб вони зробили щось таке, що вважали за нечесне.

Їм були огидні жадоба, зажерливість, користолюбство тощо. Була в них ще одна спільна риса: вони надзвичайно цінували людську гідність.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Мозковий штурм»)

— Поясніть розв’язання прикладів.

— Обчисліть з коментуванням.

43 + 50 = 43 — 5 = 76 — 40 = 76 - 4 =

430 + 500

400 — 4 сотні, а 500 — 5 сотень, 4 сот. + 5 сот. = 9 сот., або 900

900 + 30 = 930

Отже, 430 + 500 = 930

Висновок. Сотні додають до сотень. До знайденого результату додають десятки.

430 + 50

30 — 3 дес., а 50 — 5 дес., 3 дес. + 5 дес. = 8 дес., або 80

400 + 80 = 480

Отже, 430 + 50 = 480

Висновок. Десятки додають до десятків. До результату додають сотні.

Коментоване пояснення дітьми наступних обчислень.

760 - 400, 760 - 40

— Яка тема уроку?

Висновок. Додавання і віднімання виду 430 + 500; 430 + 50; 760 - 40; 760 - 400.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Як ви вважаєте, чи стануть нам у пригоді ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Математична розминка (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Для вирощування саджанців вишневі кісточки висівають на відстані 9 дм одна від одної. Скільки саджанців можна посадити у ряду завдовжки 18 дм?

б) Яку цифру можна поставити замість зірочки?

2) Обчислення прикладів з вивченої теми. Робота за підручником (№ 512, с. 80).

Самостійна робота (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Варіант 1

Варіант 2

3) Фізкультхвилинка.

4) Розв'язування задачі № 514, яка включає суму двох або трьох доданків.

— Прочитайте задачу.

— Чому дорівнює сума трьох чисел? (890)

— Чому дорівнює сума першого і другого чисел? (760)

— А сума другого і третього? (470)

— Що дізнаємося, якщо від 890 віднімемо 760? (Третє число)

— Якщо від 890 віднімемо 470? (Перше число)

— Якими діями можна знайти друге число? (760 - 420 = 340, або 470 - 130 = 340)

Доцільно наголосити на тому, що задачу можна розв’язати і двома діями.

Підказка для слабких учнів.

1) 890 — [ ] = [ ] - 3-й доданок;

2) 890 — [ ] = [ ] - 1-й доданок;

3) [ ] — [ ] = [ ] - 2-й доданок.

Відповідь: ...

Коментування дітей (корекція вчителя).

5) Самостійне розв'язування задачі № 513 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Аналіз умови задачі

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

1) 470 - 120 = 350 (в.) — другого дня;

2) 470 + 350 = 820 (в.)

6) Геометрична хвилинка (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

— Зі скількох відрізків складається ламана? Обчисліть її довжину.

7) Розв'язування завдання з логічним навантаженням №516 (робота у міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

1) 32 : 4 = 8 (кг)

Відповідь: 8 кг сушених грибів вийде із 32 кг свіжих.

2) (36 + 9) : 9 = 5 (разів)

8) Робота в «Літературній» студії (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Визначення головної думки казки Лесі Українки «Біда навчить». Робота над прислів'ями (групи із розсипаних слів складають прислів'я, зачитують)

✵ Розум за гроші не купиш.

✵ Мудрим ніхто не родився, а навчився.

✵ Голова без розуму, як ліхтар без свічки.

— Яке з прочитаних прислів’їв найбільше підходить до цієї казки? Обґрунтуйте свою думку. (Треба самому вчитися, здобувати розум.)

Вправа «Незакінчене речення»

✵ Говорячи про птахів, письменниця мала на увазі... (людей).

✵ Авторка засуджує... (легковажність, байдужість, лінь).

✵ Казка навчає цінувати розсудливість, ... (розум, доброту, бажання вчитися, працьовитість, толерантність).

IIІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 80-81, № 517; 518.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Яким способом обчислення треба користуватися під час додавання і віднімання круглих сотень та десятків? Наведіть приклади. (Круглі сотні додають і віднімають так само, як одиниці і круглі десятки.)

✵ 3 яким видом задач працювали на уроці?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про Лесю Українку?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити