Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Урок 54. ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ УСНОГО ДОДАВАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Мета:

формування предметних компетентностей: узагальнити різні способи додавання круглих трицифрових чисел; формувати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці; повторити обчислення значень виразів зі змінними; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про життя та творчість І. Я. Франка.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

1) Психологічна настанова.

— Заплющте очі і подумки промовте: «Я все знаю, я все можу, я все зможу!».

— Усім бажаю успішної роботи на уроці!

2) Мотивація навчальної діяльності.

— Навіщо люди складають казки?

— Чого казки повинні навчати дітей?

— Чи знайшлося б місце казковим героям у реальному світі?

— Обґрунтуйте свою думку.

Вправа «Мікрофон»

✵ Я люблю казки, тому що...

Робота з таблицею «Знаю — хочу дізнатися — дізнався»

2. Актуалізація опорних знань

— А познайомимося ми з автором... та назвою казки... (Прийом «Інтрига»), розв’язавши наступні завдання.

1) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Математичний «ланцюжок».

Доданок 520, доданок 400. Знайти суму..., отриманий результат зменши на 20..., число, яке вийшло,— зменшуване, від’ємник — 400, знайди різницю..., яку збільшили на 500. На скільки отримане число більше ніж 400? (Відповідь: 600)

До числа 270 додай 100..., відніми 300..., зменши на 60..., зменши у 5 разів..., збільши у 9 разів..., відніми 8..., збільши у 10 разів..., збільши на 700. Що вийшло? (Відповідь: 800).

б) Кругові приклади.

2) Каліграфічна хвилинка.

— Випишіть відповіді кругових прикладів.

— Дівчата виписують відповіді в порядку зростання.

130; 260; 500; 580; 630; 700; 820; 1000.

— Хлопці виписують відповіді в порядку спадання.

1000; 820; 700; 630; 580; 500; 260; 130.

3) Гра «Шифрувальник» (фронтально, з використанням прийому «Коментування»).

130-Ф

500-Р

630-О

260-А

580-Б

700-В

820-АНИЙ

1000-ЛИС

Робота над заголовком казки. Гра «Передбачення»

— Прочитайте заголовок казки. («Фарбований лис»)

— Як ви його зрозуміли?

— Як ви вважаєте, про що йтиметься в казці із таким заголовком?

— Хто автор казки, яку ми вивчаємо? (І. Я. Франко)

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Іван Якович Франко — видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, почесний доктор Харківського університету.

До збірки казок «Коли ще звірі говорили» Франко додає передмову, в якій пише: «Оці байки, що зібрані в тій книжечці, то старе народне добро... Вони найбільше відповідають смакові дітей від 6 до 12 літ, заставляють їх сміятися і думати, розбуджують їх цікавість та увагу до явищ природи». До цієї збірки увійшла і казка «Фарбований лис».

Хвилинка-цікавинка

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Мозковий штурм»)

— Поясніть розв’язання прикладів.

— Обчисліть з коментуванням.

Спосіб обчислення № 1

560 + 230

Розкласти на розрядні доданки.

Додати сотні, десятки.

Додати отримані результати.

Спосіб обчислення № 2

До круглого числа додати сотні.

До отриманого результату додати десятки.

Спосіб обчислення № 3

Замінити круглі числа на десятки.

Виконати дію.

— Яка тема уроку?

Висновок. Різноманітність способів усного додавання круглих трицифрових чисел.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Як ви вважаєте, чи стануть нам у пригоді ці знання?

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Обчислення прикладів з вивченої теми. Робота за підручником (№ 520, с. 82). Самостійна робота (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Розв’яжіть приклади 3 способами.

Варіант 1

620 + 340= 450 + 320 =

Варіант 2

260 + 320= 130 + 740 =

2) Самостійне розв'язування задачі на зведення до одиниці (№ 521, с. 82).

Аналіз умови задачі

— Які компоненти відомі?

Робітник

Виготовляє за годину

Час роботи

Усього виготовлено

Учень

?

6 год

18 дет.

Майстер

?, на 5 дет. більше

7 год

?

— Складіть задачу за таблицею з таким питанням: «Скільки деталей виготовив майстер за 7 год?».

— Що дізнаємось у першій дії? (Скільки деталей виготовив учень за 1 год.)

— Що дізнаємось у другій дії? (Скільки деталей виготовив майстер за 1 год.)

— Якою дією можна відповісти на головне питання задачі? (Множенням)

— Самостійно запишіть розв’язання в зошити.

Коментування дітей (корекція вчителя).

1) 18 : 6 = 3 (дет.) — учень за 1 год;

2) 3 + 5 = 8 (дет.) — майстер за 1 год;

3) 8 ∙ 7 = 56 (дет.)

Відповідь. 56 деталей виготовив майстер за 7 годин.

Творча робота над задачею (№ 521, с. 82)

— Складіть обернену задачу з відповіддю 5.

3) Фізкультхвилинка.

4) Обчислення значень буквених виразів (№ 522, с. 82).

а

15

21

20

7

5

17

25

b

13

35

22

56

9

18

24

(а + b) : 7
5) Розв'язування завдання з логічним навантаженням (№ 523, с. 82).

— Запишіть усі трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює 8, а цифри не повторюються.

107; 701; 530; 350; 620; 260.

6) Робота в «Літературній» студії (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) «Колективна казка».

Учитель пропонує об’єднатися у 2-3 групи та скласти колективні казки на одну з тем (кожна команда обирає тему за жеребом): «Жила собі книжка...»; «Був собі горобець...»; «Звідкілясь з’явилась квітка...». Кожен член команди пише на аркуші по реченню, продовжуючи тему так, щоб у результаті утворилась цільна історія. Перемагає команда з найцікавішою казкою.

б) Повернення до таблиці «Знаю — хочу дізнатися — дізнався».

в) Складання есе «Чому я буду читати казки І. Франка?».

У світі казки чарівної ми побували із тобою.

Ми там побачили дива.

У світі казки про тварин повіриш ти, що не один.

На світі цьому ти існуєш і все живе тут поцінуєш.

І бджілку, й яблуньку, й вовка, лисицю, й зайця, й коника,

А казка людей розумних, працьовитих навчає, як на світі жити.

Щоб працювали і любили, щоб для добра збирали сили,

Щоб правду в домі берегли і щоб щасливими жили.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 82-83, № 524; 525.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Яким способом обчислення слід користуватися під час додавання і віднімання круглих сотень та десятків? Наведіть приклади. (Круглі сотні додають і віднімають так само, як одиниці і круглі десятки.)

✵ 3 яким видом задач працювали на уроці?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про І. Я. Франка?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити